Μουσείο Τυπογραφείας

Κάποιοι ντεϊστές…

10 Ιανουαρίου 2019 1:27 μμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κύριε διευθυντά, υπάρχουν κάποιοι ντεϊστές που έχουν αυτό ας το πούμε το Σύμβολον της Πίστεώς των: «Υπάρχει Θεός, είναι μονοπρόσωπος, είναι μόνο ένας, άλλος θεός δεν υπάρχει, έδωσε σε κάθε άνθρωπο τον ηθικό νόμο εκ…