Μουσείο Τυπογραφείας

Ἡ μάχη τοῦ Βαφέ

8 Ιανουαρίου 2019 1:23 μμ | 1 ΣΧΟΛΙΟ

Κύριε διευθυντὰ, θὰ ἤθελα μὲ τὴν παροῦσα ἐπιστολή μου νὰ προσθέσω κάποια σημαντικὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὸ ἄρθρο τῆς 14ης/12 2018 τοῦ κυρίου Ζώη Σταύρου μὲ τίτλο: «Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν μάχη τοῦ Βαφέ» Τὰ στοιχεία…

Η μάχη του Βαφέ

6 Δεκεμβρίου 2018 12:12 μμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

Κύριε διευθυντά, σωστό είναι να γνωρίζουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι, όλες τις μάχες που έγιναν στο νομό Χανίων κατά το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Τότε, οι Γερμανοί συγκέντρωσαν όλες τις δυνάμεις…