Μουσείο Τυπογραφείας

Κρητική φορεσιά στη νέα σειρά γραμματοσήμων

16 Ιουλίου 2019 11:22 πμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

“Τα κοστούμια της Μεσογείου” είναι η θεματολογία της νέας Ειδικής Σειράς Γραμματοσήμων EUROMED που εκδίδεται κάθε χρόνο από τις χώρες που περιβάλλουν τη Μεσόγειο – Ευρωμεσογειακή Ταχυδρομική Ένωση με κοινή θεματολογία, στο πλαίσιο της ταχυδρομικής…