Μουσείο Τυπογραφείας

Εταιρική Διακυβέρνηση και Διεθνή Λογιστικά

6 Μαρτίου 2020 11:46 πμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

Εισαγωγή Στην τρέχουσα επιχειρηματική πρακτική, πέραν της μεγιστοποίησης του κέρδους και της ελαχιστοποίησης του κόστους, οι επιχειρήσεις θέτουν στόχους εξίσου σημασίας, όπως η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, η κοινωνική τους υπευθυνότητα και η προστασία…

Εταιρική διακυβέρνηση

13 Φεβρουαρίου 2020 11:09 πμ | 0 ΣΧΟΛΙΑ

Οι σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο Σύντομα ένας, με πολύ καθυστέρηση αναμενόμενος νέος νόμος, για την Εταιρική Διακυβέρνηση θα εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση και θα αντικαταστήσει το ν. 3016/2002. Ως γνωστό, σύμφωνα…