Μουσείο Τυπογραφείας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά

dimotiko symvoulio plataniaΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 7:30 το απόγευμα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Θέμα 1: α) Ανάκληση της με αριθμ. 302/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση), β) Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2: Αποδοχή χρηματοδότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5: Προσαρμογή του Δήμου Πλατανιά στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων της χώρας μέσω της αναδιοργάνωσης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 225-247 του Ν. 4555/2018 – Τακτοποίηση μετοχών υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) με απόκτηση δυνάμει δωρεάς 3,8199 μετοχών από τον Δ. Χανίων, για την ολοκλήρωση της κεφαλαιοποίησης ειδικού αποθεματικού που κατέχει ο Δήμος Πλατανιά από τη σύσταση της εταιρείας
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6: Έγκριση της με αριθμ. 96/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.Π.»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 7: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του Ο.Τ. 162 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Μάλεμε Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για το ξενοδοχείο κλασσικού τύπου «Ακτή Γερανιώτη» που βρίσκεται εκτός οικισμού Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» με ανάδοχο του έργου την ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων (Χρήση 2016-2017)»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ” Τ.Κ.ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 13: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά στην 12η “Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Κρήτη Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας”, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 27 Οκτωβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2018, ορισμός εκπροσώπου και διάθεση της σχετικής πίστωσης (κάλυψη εξόδων περιπτέρου, μετακίνησης & διαμονής)”
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14: Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Σιάτιστα
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15: Έγκριση έκτακτης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης του Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16: Έγκριση δαπανών για τις επετειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 1940, στις οποίες θα συμμετέχει ο Δήμος Πλατανιά και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης (Σ.Ι.Π.Α.Κ) στην 14η Κλασική Ανάβαση Ομαλού στις 3 & 4 Νοεμβρίου 2018 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18: Διοργάνωση από τον Δήμο Πλατανιά αγώνων δρόμου – κάθε ηλικίας – με την επωνυμία “1ος Δρόμος Μουσούρων” στις 18 Νοεμβρίου 2018, έγκριση σχετικών δαπανών και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19: Συνδιοργάνωση Δήμου Πλατανιά, με την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, καθώς και με άλλους φορείς του Ν. Χανίων της εκπαιδευτικής δράσης cine-Μαθήματα και του 6ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων, που θα διεξαχθούν από τις 24/10/2018 έως τις 4/11/2018 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20: Δωρεάν παραχώρηση χώρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε, για την δημιουργία και λειτουργία Πειραματικής Ερασιτεχνικής Σκηνής στον Δήμο Πλατανιά από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μαραγκουδάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Ορθουνίου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου στην κα Δεικτάκη Αλεξία του Αθανασίου, κάτοικο Τ.Κ. Αλικιανού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.