Μουσείο Τυπογραφείας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά

dimotiko symvoulio plataniaΣυνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, αύριο Τρίτη (27/11) στις 7:30 το απόγευμα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμ. 106/2018 Απόφασης Δ.Σ Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Τροποποίηση περιγραφής Κ.Α.»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 103/2018 Απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΗΠ με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά, με τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων της Κ.Ε.ΔΗ.Π., προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 για το έτος 2019»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΔΗΠ

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 62/2018 Απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ με θέμα «Τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για το έτος 2019»
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ

Θέμα 7ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Συζήτηση για γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων μεταβολών στις Σχολικές Μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου για τις ανάγκες έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Σκινέ στο ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ

Θέμα 11ο: Ανάκληση της με αριθμ. 371/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο:Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δήμου Κολυμβαρίου, 3ο Υποέργο: Αποκατάσταση παλαιάς παραδοσιακής οικίας στη Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.» με την ονομασία «CHRISPY RESORT» που βρίσκεται εκτός οικισμού Ραπανιανών της Τ.Κ. Καμισιανών του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 για το έτος 2019
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών για το έτος 2019
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής, με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στην εκδήλωση βραβεύσεως των νέων φοιτητριών και φοιτητών που εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας κατά το Σχολικό Έτος 2017-2018 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας κατά τις εορταστικές ημέρες (Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια) στο Δημαρχείο Πλατανιά και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Έκδοση Φυλλαδίου – Οδηγού Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προγραμμάτων Δήμου Πλατανιά και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Μαραγκουδάκη Φανή του Αιμίλιου, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κο Παντελάκη Ιωάννη του Χαράλαμπου, κάτοικο Τ.Κ. Μανωλιόπουλου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κο Ζερβουδάκη Γεώργιο του Νικολάου, κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κο Μπαλωμενάκη Ευάγγελο, του Ιωάννη κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κο Στυλιανουδάκη Δημήτριο, του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη στην Δράμα
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.