Μουσείο Τυπογραφείας

Σημαντικό ερευνητικό έργο στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Σημαντική και καινοτόμα ερευνητική δουλειά για λύσεις σε σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα διεξάγεται από τους διδακτορικούς φοιτητές στα Εργαστήρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Αυτό διαπιστώθηκε μέσα από το 2ο Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής ΜΗΠΕΡ που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πολυτεχνειούπολη.
Στο συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις τους οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής ΜΗΠΕΡ με σκοπό να παρουσιαστούν οι πρωτοποριακές ερευνητικές εργασίες των εν εξελίξει διδακτορικών διατριβών.
Τα θέματα αφορούσαν την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στις τρέχουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις: από την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, την αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών του αύριο έως τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την κλιματική αλλαγή. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ως αποτέλεσμα της προηγμένης έρευνας, η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος δημοσιεύει πάνω από 600 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια κάθε χρόνο».
Τα “Χ.ν.” παρουσιάζουν θέματα που αναπτύχθηκαν στο χθεσινό συνέδριο.

Σεισμική τρωτότητα και
δεξαμενές υδρογονανθράκων
2Στη «σεισμική τρωτότητα και τη βέλτιστη αντιμετώπιση της σεισμικής διακινδύνευσης δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων», αναφέρεται η διδακτορική διατριβή του υποψήφιου διδάκτορα στην Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Αλέξανδρου Τσιπιανίτη στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Δυναμικής και Ενέργειας με καθηγητή τον Ιωάννη Τσομπανάκη.
Οπως μας είπε ο Αλέξανδρος Τσιπιανίτης, η παρουσίαση αφορούσε το «πως χάνουν ενέργεια αυτές οι κατασκευές» και, όπως ανέφερε, «διερευνούμε τρόπους ώστε αυτές οι απώλειες να είναι λιγότερες δυνατές».
Επίσης ανέφερε ότι η σεισμική τρωτότητα αυτών των εγκαταστάσεων είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες: τις διαστάσεις της κατασκευής, το τι ύγρο έχει μέσα, τι έδαφος υπάρχει κάτω από αυτή την παρασκευή.
«Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο θα δούμε και στην πορεία της διδακτορικής έρευνας».

Αγωγοί φυσικού αερίου
3Ο υποψήφιος διδάκτορας Διονύσης Χατζηδάκης έκανε παρουσίαση της διδακτορικής του διατριβής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Δυναμικής και Ενέργειας (με καθηγητή τον Ιωάννη Τσομπανάκη με θέμα: «Αναλυτική προσέγγιση για την προσομοίωση της κινηματικής καταπόνησης υποθαλάσσιων αγωγών φυσικού αερίου». Η διατριβή είναι αρκετά επίκαιρη, ειδικά για την Κρήτη, καθώς γίνεται συζήτηση για τον αγωγό EAST MED που θα περάσει από Κρήτη και Κύπρο κλπ.
Ο Δ. Χατζηδάκης μας είπε ότι «έχουμε αναπτύξει ένα λογισμικό με κώδικα στον οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει μαθηματικά και εξισώσεις από τη φυσική και έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο προσομοιώνει τη συμπεριφορά του αγωγού όταν αυτός διασταυρώνεται με υποθαλάσσια κατολίσθηση ή λασπορροή. Επομένως, μπορείς να υπολογίσεις την απόκριση που μπορεί να αστοχήσει, ποια είναι τα κρίσιμα σημεία κ.α.».

Πλαστικά και θαλάσσιο περιβάλλον
4Με θέμα την «τύχη των πλαστικών και μικροπλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον», μίλησε η Κατερίνα Καρκανοραχάκη, υποψήφια διδάκτορας στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας του Πολυτεχνείου, με καθηγητή τον Νικόλαο Καλογεράκη
Οπως ανέφερε η Κ. Καρκανοραχάκη, «είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο πρόβλημα. Παρακολουθούμε το πώς κινούνται τα πλαστικά μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε συστήματα έγκαιρης απομάκρυνσης και σε ένα επόμενο στάδιο να μπορέσουμε, μετά το μάζεμά τους, να τα χρησιμοποιήσουμε για παραγωγή νέων πόρων, για να εξαφανιστούν από το περιβάλλον σαν ρύποι και να γίνουν κάτι χρήσιμο».
Κλιματική αλλαγή
και υδατικοί πόροι

5Με θέμα: «Επίδραση κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και προσαρμογή στα ακραία γεγονότα», μίλησε η πολιτικός μηχανικός, υποψήφια διδάκτορας στο Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ιωάννη Τσάνη, Σοφία Σαρχάνη.
Το αντικείμενο της έρευνάς της αφορά αιφνίδια πλημμυρικά γεγονότα, την εξέλιξη της βροχόπτωσης, την αντίθεση ισχυρών βροχοπτωτικών γεγονότων υψηλής έντασης με μακράς διάρκειας και τα αποτελέσματα αναφορικά με τις καταστροφικές πλημμύρες.
Οπως ανέφερε, «τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας και της μεγαλύτερης αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλάζει το κλίμα. Στην
Ανατολική Μεσόγειο παρατηρούνται ότι μειώνονται οι βροχοπτώσεις αλλά από την άλλη εντείνεται η ένταση της βροχόπτωσης με αποτέλεσμα να γίνονται αιφνίδια γρήγορα βροχοπτωτικά γεγονότα σε μερικά λεπτά έως και έξι ώρες».
Η ίδια ασχολείται με μία μικρή λεκάνη στην περιοχή της Αλμυρίδας όπου «αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς την ένταση της πλημμύρας στο τι μπορεί να προκαλέσει, στην ένταση της βροχής ή στη διάρκεια της βροχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνήθως υφίστανται γρήγορα βροχοπτωτικά γεγονότα».
Οσο για τις καταστροφικές πλημμύρες στον Νομό Χανίων τον Φεβρουάριο του 2019, «ήταν μικρότερης έντασης βροχοπτωτικό γεγονός αλλά έπεσαν τόσα πολλά χιλιοστά βροχής με αποτέλεσμα να είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του απορρέοντος νερού, κορέστηκε το έδαφος και όλο έφυγε ως επιφανειακό απορρέον νερό».
Διαχείριση νερού
στη γεωργία
6Με θέμα: «Βέλτιστη διαχείριση νερού στη γεωργία με χρήση καινοτόκων τεχνολογιών», μίλησε η Γιασεμή Μοριανού η οποία κάνει το διδακτορικό της με τον καθηγητή Γιώργο Καρατζά στο Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και τον Νεκτάριο Κοργιαλά από το Εργαστήριο Αρδεύσεων.
Η έρευνά της έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού στη γεωργία.
«Εξετάζουμε διάφορες ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε το νερό. Υπολογίζουμε την άρδευση σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Παράλληλα, κάνουμε μια λεπτομερή καταγραφή της εδαφικής υγρασίας και του ρύπου στο έδαφος, έτσι ώστε όλα αυτά να μπούνε σε ένα μοντέλο προσομοίωσης και να τρέξουν ίσως και κάποια κλιματικά σενάρια μελλοντικά και να δώσουμε ένα εργαλείο στους αγρότες για την εξοικονόμηση του νερού».
Απολύμανση
πόσιμου νερού
7Με θέμα: «Εφαρμογή νανοφυσαλίδων στην απολύμανση πόσιμου νερού και στη λειτουργία βιο-αντιδραστήρων», μίλησε η Πετρούλα Σερίδου η οποία κάνει το διδακτορικό της στο Εργαστήριο Βιομηχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας με καθηγητή τον Νικόλαο Καλογεράκη.
Η ίδια σημείωσε ότι αντικείμενο της έρευνάς της είναι η εφαρμογή νανοφυσαλίδων όζοντος στην απολύμανση πόσιμου νερού.
Οπως εξήγησε, «εμείς θέλουμε με τη σύζευση των νανοφυσαλίδων και του όζοντος να ενισχύσουμε την απολυμαντική του δράση και να αυξήσουμε την απολυμαντική του ικανότητα».
«Εχουν μελετηθεί παθογόνα βακτήρια που αποτελούν μικροβιολογικούς δείκτες του πόσιμου νερού και τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ύπαρξη νανοφυσαλίδων όζοντος ενισχύουν την απολυμαντική ικανότητα».
«Δυνατή παρουσία
στο εξωτερικό»
8Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από την καθηγήτρια Ελια Ψυλλάκη, Διευθύντρια ΠΜΣ-ΜΗΠΕΡ, την επίκουρη καθηγήτρια Βιβή Παναγιωτοπούλου και τον επίκουρο καθηγητή, Απόστολο Γιαννή.
Η καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, διευθύντρια του Εργαστηρίου Υδατικής Χημείας, καθηγήτρια, Ελια Ψυλλάκη μας είπε ότι «οι δημοσιεύσεις που παρουσιάστηκαν, παρουσιάζονται και σε παγκόσμια συνέδρια. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος δημοσιεύει πάνω από 600 εργασίες κάθε χρόνο συνολικά. Εχει, δηλαδή, πολύ δυνατή παρουσία στο εξωτερικό και ασχολείται βέβαια με θέματα αιχμής».
Σε ερώτηση για τη δουλειά στο Εργαστήριό της, σημείωσε ότι «ασχολούμαστε με περιβαλλοντική αναλυτική χημεία. Ουσιαστικά είναι πράσινες τεχνικές χαμηλού κόστους αλλά πολύ γρήγορες τεχνικές και καταφέρνουμε να ανιχνεύσουμε τους πιο δύσκολους ρύπους στα πιο πολύπλοκα υποστρώματα σε πάρα πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Είναι πολύ δυνατά, αναλυτικά εργαλεία στη διάθεση χρηστών οι οποίοι δεν είναι εξειδικευμένοι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η τύχη των επικίνδυνων, τοξικών ρύπων στο περιβάλλον. Και εστιάζουμε στην αλληλεπίδραση του ήλιου με τους ρύπους αυτούς. Πώς επιδρά η ηλιακή ακτινοβολία στον ρύπο αυτόν όταν αυτός βγει ελεύθερος στο έδαφος.
Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε αυτόν τον τομέα και το Εργαστήριο έχει αρκετές προσκλήσεις για ομιλίες και παρουσίαση αποτελεσμάτων στο εξωτερικό».
Σημειώνεται ότι στο χθεσινό συνέδριο έγιναν ακόμη ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για διάφορα θέματα από τους διδακτορικούς φοιτητές: Παναγιώτη Ρεγκούζα, Στέλιο Γυπαράκη, Νικολέτα Σολωμού, Αλέξανδρο Λυρατζάκη, Κατερίνα Τρουλλάκη, Μαρία Μανιαδάκη, Αθανάσιο Παπαθανασόπουλο, Γεωργία Μποτζολάκη, Αλίκη Κόκκα, Ανατολή Ροντογιάννη, Νικόλαο Σηφάκη, Ανθή Μάναλη, Γιώργο Μακάρογλου, Θεοδοσία Φουντούλη, Αναστάσιο Μαλανδράκη, Ελισάβετ Τσέκερη, κ.α.

1 σχολιο

  • [Ο Ερωτών] ~ ~ ~ Απάντηση

    Κυρία Σερίδου θέλετε να μας πείτε πως είναι όντως καλύτερο να πίνουμε νερο με όζον?

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.