Μουσείο Τυπογραφείας

Μέρος 221

Πού πάει η Ευρωπαϊκή Ενωση;

Και όμως οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να οδηγήσουν το τρένο τους!
Τρίτο κατά σειρά σημείωμά μου με θέμα την κατακριτέα γερμανική συμπεριφορά του σκανδάλου (νέο πάλι σκάνδαλο!) που αφορούν οι συναλλαγές «cum-ex», οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ταχεία αγοραπωλησία μετοχών με δικαιώματα («cum») και χωρίς δικαιώματα («ex»). Ο υπότιτλος στο πρώτο σημείωμα ήταν «Καπετάνιος σε σαπιοκάραβο η Γερμανία με λοστρόμο τον Μακρόν!». Στο επόμενο σημείωμά μου είχα ως υπότιτλο: «Εκατοντάδες δις € ξεφεύγουν από τον υπολογισμό των ίδιων πόρων» !
Στο τρίτο και τελευταίο σημείωμά μου θα σταθώ με θετικό τρόπο μπροστά στο ενδεχόμενο να αλλάξουμε εμείς τα κακώς κείμενα και αυτό γίνεται μόνο με δημοκρατικές διαδικασίες. Οι ερχόμενες εκλογές είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία.

Το σκάνδαλο που εφαρμόζεται απ ότι φαίνεται τώρα και αρκετά χρόνια είναι μια διαδικασία που στηρίζεται στο ότι οι συναλλαγές «cum-ex» χαρακτηρίζονται από την ταχεία αγοραπωλησία μετοχών με δικαιώματα («cum») και χωρίς δικαιώματα («ex») διανομής μερισμάτων από τράπεζες και χρηματιστές, με στόχο να είναι δυνατή η απόκρυψη της ταυτότητας του πραγματικού ιδιοκτήτη, και άρα οι επιστροφές φόρου ·γινόταν δυο φορές, στις περιπτώσεις δημιουργίας υπεραξίας.
Θα δούμε στη συνέχεια του τελευταίου σημειώματος μας, τι προέβλεπε ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με το σκάνδαλο cum-ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 27.11.20181.
Στη 12σέλιδη πρόταση φαίνεται ότι η έρευνα της κοινοπραξίας ευρωπαίων δημοσιογράφων χαρακτηρίζει τη Γερμανία, τη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία ως τις κυριότερες αγορές-στόχους για εμπορικές πρακτικές cum-ex, ενώ ακολουθούν η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Πολωνία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Τσεχική Δημοκρατία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εν λόγω πρακτικές εμπλέκεται ενδεχομένως ένας άγνωστος αριθμός κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (π.χ. Ελβετία). Η χώρα μας πάντως δεν εμφανίζεται στο νέο σκάνδαλο!
Αντίθετα, οι έμποροι ιδίων κεφαλαίων, οι δικηγόροι και οι μεγάλες διεθνείς φορολογικές εταιρείες, παράγοντες από τους οποίους ορισμένοι είναι μεγάλοι και σημαντικοί παίκτες στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, έχουν προωθήσει ενεργά αυτές τις πρακτικές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες διαδραματίζουν υπέρμετρο ρόλο στην κάλυψη θέσεων και στη δημιουργία νέων πολιτικών, ή μετατροπής υφισταμένων πολιτικών και μέσα από τα «νέα» μέτρα που υιοθετούνται διευθετούνται και οι χρηματικές ροές που απαιτούνται για την εφαρμογή των πολιτικών.
Εκ των πραγμάτων γνωρίζουν λοιπόν, τι μέλει γενέσθαι και κατά συνέπεια «οδηγούν» το τρένο κατά το δοκούν. Φαίνεται ότι οι φορείς ειδικού σκοπού (SPV) βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου, καθώς επενδυτές τραπεζίτες και αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου δημιούργησαν φορείς ειδικού σκοπού οι οποίοι στη συνέχεια πωλήθηκαν σε επενδυτές από εμπόρους, με δάνεια που χορηγήθηκαν από τράπεζες, πολλαπλασιάζοντας με τον τρόπο αυτό τον όγκο των συναλλαγών επί έως και 20 φορές· δεδομένου δε, ότι οι ξένοι επενδυτές δικαιούνται να αξιώνουν επιστροφή των παρακρατούμενων φόρων επί των μερισμάτων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο σκάνδαλο.· Τι να πρωτοπεί κανείς ως προς τα συμπεράσματα του σχεδίου ψηφίσματος που επιδιώκουν κύκλοι του ευρωκοινοβουλίου, οι οποίοι θέλουν να.
Καταδικάσουν δριμύτατα τη φορολογική απάτη, την κλοπή χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων και τις πρακτικές φορο αποφυγής που χαρακτηρίζουν τα εμπορικά συστήματα αρμπιτράζ μερισμάτων που αποκαλύφθηκαν με το σκάνδαλο cum-ex, οι οποίες έχουν υπονομεύσει τις φορολογικές βάσεις πολλών κρατών μελών, στερώντας από τους πολίτες απαραίτητα δημόσια αγαθά και κοινωνικές παροχές.·
Να προχωρήσουν με σθένος στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , τα «φορολογικά εγκλήματα» που σχετίζονται με άμεσους και έμμεσους φόρους.
Δείξουν την ανησυχία τους, ότι το σκάνδαλο cum-ex έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα φορολογικά συστήματα της ΕΕ και των κρατών μελών και τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και να διασφαλιστεί ότι όποια ζημία προκλήθηκε δεν θα επαναληφθεί·
Ενεργοποιήσουν τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ώστε να διεξαγάγουν ενδελεχή έρευνα.
Να συνεχιστούν όλες οι πιθανές απάτες και άλλες πρακτικές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δικηγόρων, λογιστών και φορολογικών συμβούλων στις δικαιοδοσίες τους για τα κράτη μέλη που χαρακτηρίστηκαν ως φερόμενες βασικές αγορές-στόχοι για εμπορικές πρακτικές αρμπιτράζ μερισμάτων, αλλά και στον τομέα της φορολογίας το σχέδιο ψηφίσματος προσπαθεί να παροτρύνει τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τις διμερείς συμφωνίες περί φορολογίας μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες προκειμένου να κλείσουν τα κενά που δημιουργούν κίνητρα για βασιζόμενες στη φορολογία εμπορικές πρακτικές που αποσκοπούν στη φοροαποφυγή.
Και βέβαια, όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα σε πλήρη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να διαφανούν στέρεα συμπεράσματα, ώστε να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά και να γίνει ταυτόχρονα αύξηση των πόρων για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
Συμπερασματικά θα σημειώσουμε ότι εξαγεται από το σχέδιο ψηφίσματος η αδήριτη ανάγκη για επιτάχυνση της θέσπισης άλλης νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), που αποσκοπούν στη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των φορολογικών κανόνων, μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών
Σημειώνουμε ότι τα πολυσχιδή λόμπυ που προαναφέραμε έχουν καταφέρει να μπλοκάρουν επί του παρόντος μέσω πολλών από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, τις σχετικές διαδικασίες και προτρέπουν επιτέλους να τερματιστεί για το θέμα αυτό η ισχύς του κανόνα της ομοφωνίας για τα φορολογικά θέματα στο Συμβούλιο·
Μόνο με πρόοδο στις εργασίες όσων περιγράψαμε είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλυτερα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον και να επαναπροσδιοριστούν με σωστό τρόπο, οι επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, οι διαδικασίες μερισμάτων και μετοχολογίων που ισχύουν και η κοινή βάση φορολόγησης στο εσωτερικό της ΕΕ. Αλλιώς απλώς κοροιδεύουν οι πλούσιες χώρες τις περισσότερο φτωχές χώρες.
Οι εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δείξουν ποιες τάσεις όντως μάχονται για την ευρωπαϊκή Ένωση, και ποιες στοχεύουν στη μισαλλοδοξία του όχι και πολύ μακρινού παρελθόντος.
Και ανάλογα πρέπει να πράξουμε και εμείς οι απλοί Ευρωπαίοι ψηφοφόροι στις επερχόμενες κάλπες.
1. (2018/2900(RSP)) Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.