Μουσείο Τυπογραφείας

Πού πάει η Ευρωπαϊκή Ενωση;

Αν η παγκοσμιοποίηση παρομοιάζεται με τη Λερναία Ύδρα και η επιχειρηματική επιβίωση περνάει μέσα από τον τριπλό πήχη της φοροδιαφυγής (φορολογικός αποσυντονισμός, καταστροφικοί φορολογικοί συντελεστές και φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), κανείς από τις ΜΜΕ δεν μπορεί να κερδίσει από μια τέτοια στυγνή διαδικασία. Οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι φοροδιαφεύγοντες, στα πέρατα της οικουμένης. Αυτό διατάζει το καπιταλιστικό σύστημα για την επιβίωσή του, αυτό του δίνουν όλοι οι λακέδες από όποια θέση και να βρίσκονται.
Και όμως, υπάρχει λύση να σταματήσουν οι φοροδιαφεύγοντες να τρίβουν τις παλάμες τους, έστω και αν δεν το θέλουν οι ιθύνοντες και οι διευθύνοντες. Είναι αυτό που σημειώσαμε στο προηγούμενο σημείωμά μας: είναι η εναρμόνιση1.
Αυτό για τους φόρους. Γιατί η εναρμόνισή τους σημαίνει ότι εναρμονίζονται σταδιακά και οι επενδύσεις. Η έλλειψη ενδιαφέροντος συγκεκριμένου προς επενδυτές θα τους ωθήσεις να επενδύουν εκεί που παρουσιάζονται ευκαιρίες. Επενδυτικές ευκαιρίες, και όχι ευκαιρίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
Τότε αποκτά αξία και το πρόβλημα των δασμών. Η φορολογική εναρμόνιση δείχνει το δρόμο της προστασίες εθνικών συμφερόντων μέσω των δασμών, πλέον, και όχι μέσω της δυναμικότητας μιας περιοχής και ενός κράτους.
Σύμφωνα με την πηγή μας, η ΕΕ εργάζεται για τη φορολογική εναρμόνιση. Και τούτο γιατί η Ευρώπη φαίνεται να έχει επίγνωση αυτού του φαινομένου. Στις 15 Μαρτίου 2018, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την οδηγία CCCTB «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των επιχειρήσεων», που στηρίχθηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εναρμόνιση της φορολογικής βάσης στα διάφορα κράτη μέλη. Ο στόχος θα είναι να επιβάλει την ίδια φορολογική περίμετρο για ολόκληρο το μπλοκ, και την εξάλειψη των φορολογικών κενών, που σημαίνει  στοπ στις διάφορες φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές όλων των ειδών που προβλέπονται στους φορολογικούς κώδικες των διαφόρων κρατών μελών.
Σύμφωνα με τον Alain Lamassoure του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος , η οδηγία αυτή θα θέσει οριστικό τέλος σε πρακτικές φοροδιαφυγής: «Εάν το Συμβούλιο εκδώσει την εν λόγω οδηγία σύντομα, θα απλοποιήσει τη ζωή των επιχειρήσεων, που τους επιτρέπει να υιοθετήσουν μόνο μία φορολογική διοίκηση στην Ευρώπη και θα τεθεί τέλος στις πρακτικές φοροδιαφυγής και βελτιστοποίησης ».
Πάντως από μόνο της η αρχή που περιγράφει ο Γάλλος ευρωβουλευτής δε στέλνει απάντηση στο σύνολο των φοροδιαφευγόντων, αφού η ετερογένεια των ποσοστών θα παραμείνει. Μικρή αναφορά στα ισχύοντα ποσοστά φορολογικών συντελεστών, θα δείξει ότι  κυμαίνονται από ένα έως τρία  στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βουλγαρία (10%), η Ιρλανδία και η Κύπρος (12,5%) είναι οι χώρες που προσφέρουν τους ευνοϊκότερους συντελεστές φορολογίας εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά του φάσματος, η Μάλτα (35%), η Γαλλία (33%) και η Γερμανία (30,2%) είναι οι χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, με φορολογικές απαλλαγές μόνο για ορισμένες εταιρείες.
Για να συμπληρώσουμε την εικόνα που αφορά τη φορολογία στην ενιαία αγορά, σημειώνουμε τι περιέχει η αντίστοιχη αναφορά στην ιστοσελίδα της ΕΕ για την εξάλειψη των φορολογικών φραγμών2:
Οι φόροι φυσικών προσώπων και εταιρειών εμπίπτουν κυρίως στην αρμοδιότητα των μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, βάσει των κανόνων της ΕΕ, οι φόροι αυτοί δεν πρέπει να θέτουν εμπόδια στην κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα άτομα που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ ή οι εταιρείες που πραγματοποιούν διασυνοριακές επενδύσει ενδεχομένως να πρέπει να καταβάλλουν φόρους σε δύο ή περισσότερες χώρες ή να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Παρόλο που έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταξύ των περισσότερων χωρών της ΕΕ για την εξάλειψη της διπλής φορολόγησης, οι συμφωνίες αυτές μπορεί να μην καλύπτουν όλους τους φόρους ή όλες τις διασυνοριακές καταστάσεις ή να μην εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει διάφορα μέτρα για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, από την πρόταση συντονισμένων λύσεων σε κυβερνήσεις έως τη λήψη νομικών μέτρων, εφόσον χρειάζεται, σε περίπτωση διακρίσεων ή παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας.
Όλα ωραία και πασιδήλως ειλικρινή! Ναι αλλά το αποτέλεσμα εκατοντάδων διοικητικών ρυθμίσεων, κανονισμών, οδηγιών και νόμων, ούτε αφόπλισαν τη Λερναία Ύδρα, ως προς τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, ούτε έδωσαν κάποιο πλεονέκτημα στις εφορίες των κρατών μελών για να μπορούν να αντιπαρέρχονται τα όσα καλούνται να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο είναι ότι όσο μεγαλύτερος είσαι τόσο μικρότερους κινδύνους διατρέχεις να υποστείς συνέπειες των πράξεων ή παραλείψεών σου.
Διαβάζω, για παράδειγμα τον Κώδικα δεοντολογίας στο κεφάλαιο «Επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισμός» της ιστοσελίδας της Κομισιόν3, όπου σημειώνεται ότι «Κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων καθορίστηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 1ης Δεκεμβρίου 1997.. Ο κώδικας δεν είναι νομικά δεσμευτικό μέσο, αλλά έχει σαφώς πολιτική ισχύ. Με την υιοθέτηση αυτού του Κώδικα, τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να ανακαλέσουν τα υφιστάμενα φορολογικά μέτρα που συνιστούν επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό και να μην εισάγουν τέτοια μέτρα στο μέλλον (“standstill”).». Επιλεκτικά παραθέτω και τις δράσις του ΟΟΣΑ για τις επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές, όπου ειδικό φόρουμ με τίτλο «Φόρουμ για τις επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές, επικεντρώθηκε σε τρεις τομείς:Επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές στις χώρες μέλη. Φορολογικοί παράδεισοι, Συμμετοχή οικονομιών εκτός ΟΟΣΑ.
Οι ανωτέρω αναφορές μου είναι εντελώς αποσπασματικές και βέβαια έχουν θέση στο σημείωμά μου για να δείξουν τα ατέρμονα και χυδαία κεφάλια της Λερναίας Ύδρας, τα οποία, όσο και δεν τα κόβεις δεν μπορείς να αναμένεις εξυγιάνσεις. Όλοι καταφεύγουν σε εύκολες λύσεις. Στους φορολογικούς παραδείσους. Και εμείς, σε επίρρωση της αθλιότητας οι μικροί και οι φτωχοί να πληρώνουν το πάπλωμα, απλά σηκώνουμε το χαλί και ρίχνουμε από κάτω τα σκουπίδια. Με την πρακτική αυτή εξακολουθεί να μην ταράζεται καθόλου η παγκοσμιοποίηση, που βλέπει να συσσωρεύεται πλούτος στις τσέπες εκείνων που έχουν τον τρόπο να παρακάμπτουν τις εθνικές ή συλλογικές διαδικασίες.

1. https://fr.express.live/2018/05/03/avant-de-lutter-contre-les-paradis-fiscaux-il-faut-sattaquer-aux-enfers-fiscaux?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=les_enfers_fiscaux_plus_dangereux_que_les_paradis_fiscaux_le_revenu_de_base_voue_a_lechec_spotify_gagne_des_abonnes_mais_perd_de_largent&utm_term=2018-05-04
2.  https://europa.eu/european-union/topics/taxation_el
3.  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/harmful-tax-competition_en

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.