Μουσείο Τυπογραφείας

Πού πάει η Ευρωπαϊκή Ενωση;

Μέρος 152

Στο σήριαλ με την παγκοσμιοποίηση ανεξάντλητος παραμένει ο κατάλογος των σημείων αναφοράς, ή αλλιώς οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός της αποφασιστικότητας της Κομισιόν πρώτα να δημιουργεί το πρόβλημα και κατόπιν να έρχεται να βρει και να εφαρμόσει μεθόδους και τρόπους βελτίωσης του ίδιου αυτού προβλήματος. Αφού ολόκληρος ο μηχανισμός μιας άρτιας γραφειοκρατικής μηχανής έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για την εφαρμογή νέων κανόνων που οδηγούν στην παγκοσμιοποίηση, σπέρνοντας ανέμους, έρχεται σήμερα να θερίσει θύελλες, μεθερμηνευόμενες σε νέους κανόνες προστασίας.

Όμως στο μεταξύ έχουν δοθεί όλα τα όπλα στις νεοναζί οργανώσεις ανά την Ευρώπη να αναρριχηθούν και να αποκτήσουν δυνάμεις που δεν τους ανήκουν. Με αυτά τα δεδομένα θα πορευθούμε τους ερχόμενους καιρούς!

Η παγκοσμιοποίηση που ευθύνεται για την απώλεια σημαντικού ποσοστού του ΑΕΠ της χώρας μας, και έχει οδηγήσει μια σειρά από οικονομίες στη φτωχοποίηση εκείνων των μαζών που δεν ασκούν εξουσία, πέραν της κατευθυνόμενης ψήφου τους, οδήγησε τους μέτριους ευρωπαίους ταγούς μας σε αναθεώρηση της μεθοδολογίας, μήπως και σωθούν τουλάχιστον τα προσχήματα. Γιατί αλλιώς αν ξεσπάσουν νέες ταραχές, κανείς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα.

Ας πάρουμε ένα φανερό παράδειγμα  της απόδειξης αυτών που υποστηρίζω με μια τελευταία Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα1 όπου προτείνει συνοπτικά τα εξής:
Σύμφωνα με το Θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που καθορίζει παγκόσμιους, φιλόδοξους, συνολικούς, αδιαίρετους και αλληλένδετους στόχους για την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ενίσχυση της ευημερίας, της περιβαλλοντικής ευθύνης, της κοινωνικής ένταξης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της ειρήνης και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί απαιτούν άμεση δράση με σκοπό την πλήρη και ουσιαστική υλοποίησή τους.

Δηλαδή, αφού δημιουργήσαμε και εντείναμε τη φτώχεια, τώρα καλούμαστε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς άρσης της φτώχειας αυτής. Δηλαδή να δημιουργήσουμε πλούτο που να μπορεί και ο φτωχός να έχει πρόσβαση σε αυτόν!

Ασκεί κριτική στην Επιτροπή, που δεν έχει ακόμη καταρτίσει μια σφαιρική στρατηγική για την εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030, που θα περιλαμβάνει τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, και δεν έχει πλήρως αναλάβει έναν γενικό συντονιστικό ρόλο για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Και προτείνει μια αποτελεσματική στρατηγική εφαρμογής και ένα μηχανισμό παρακολούθησης και επισκόπησης ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ).
Εδώ κόλλησαν με επιτυχία και την κλιματική αλλαγή που δεν αποτελεί μεμονωμένο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά παρουσιάζει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και αποτελεί σοβαρή απειλή για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Έτσι, είναι άνευ προηγουμένου ο αντίκτυπός της, που επιβαρύνει δυσανάλογα τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα κράτη και αυξάνει την ανισότητα μεταξύ και εντός των διαφόρων χωρών. Για παράδειγμα, η εξασφάλιση της στρατηγικής σημασίας εφοδιαστικής αλυσίδας ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη στην Ελλάδα, έχει αποτελέσει κόκκινο πανί στους θεσμούς που κουβέντιασαν τα μνημόνια. Και υποχρέωσαν με αυθαίρετους κανόνες όλως «τυχαία» να πληρώνουν χαράτσια χώρες που το ΑΕΠ τους είναι πάνω από 60% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ.

Ας το αφήσουμε αυτό το επαίσχυντο θέμα για μια άλλη ανάλυση,
Πάντως, στη γνωμοδότηση που αναφερόμαστε, θεωρείται ως επείγουσα δράση η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επιτυχή υλοποίηση των ΣΒΑ, και εισάγεται και το θέμα που και ποιοι πόροι θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη αυτήν.

Εδώ γίνεται αντιφατικός λόγος ότι η χρηματοδότηση των ΣΒΑ αποτελεί τεράστια πρόκληση η οποία απαιτεί μια ισχυρή και παγκόσμια εταιρική σχέση, και τη χρήση όλων των μορφών χρηματοδότησης (εγχώρια, διεθνή, δημόσια, ιδιωτική και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης), καθώς και μη χρηματοδοτικών μέσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρώνει, αλλά όχι να υποκαθιστά τη δημόσια χρηματοδότηση.·

Ταυτόχρονα όμως και με σωστό τρόπο τονίζεται ότι η αποτελεσματική κινητοποίηση των εγχώριων πόρων αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του Θεματολογίου του 2030 και τονίζεται και η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.
Η αλήθεια όμως της θέσης που υποστηρίζουμε, στο θέμα της παγκοσμιοποίησης, φαίνεται στο σημείο της γνωμοδότησης για τις εκούσιες και ακούσιες συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες, από την εφαρμογή της πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ, σε συνδυασμό με το εμπόριο που αναγνωρίζεται ως μέσο επίτευξης των ΣΒΑ. Και βέβαια, η μεταναστευτική πολιτική που θεωρείται επικίνδυνα ως μέσο για την επίτευξη των ΣΒΑ.

Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν για την επιδείνωση των συνθηκών περί ανάπτυξης στις φτωχές χώρες της ΕΕ και δεν είναι τυχαίο ότι η νέος Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν ήδη σε συνέντευξη του σε πολλές εφημερίδες ταυτόχρονα, στις 13 Ιουλίου υποστήριξε ότι «Η Ευρώπη είναι ήδη πολλαπλών ταχυτήτων»2 και εξηγεί την επιθυμία του να ενισχύσει τους δεσμούς με το Βερολίνο και την ανάγκη τελικά να τροποποιηθούν οι συνθήκες της ΕΕ.

Και τούτο γιατί η Ευρώπη βασίστηκε σε μια υπόσχεση της ειρήνης, της προόδου, και της ευημερίας. Και τώρα χρειάζεται ένα έργο που θα μπορούσε να ανανεώσει αυτή την υπόσχεση: μια Ευρώπη που να εμπνέει περισσότερο μια διαδικασία δημοκρατικής πορείας που πρέπει να ξεκινήσει το νωρίτερο την επόμενη χειμερινή περίοδο, η οποία με βάση την προστασία της παγκοσμιοποίησης να ετοιμάσει ένα νέο μοντέλο της κοινωνίας και της ανάπτυξης. Θα πάρει λίγο χρόνο για τις αλλαγές στις συνθήκες, και το ζήτημα δεν είναι αν οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες, αλλά πότε και πώς θα γίνουν.

Αυτό πρέπει να μας θέσει σε μεγαλύτερη εγρήγορση και στο ερχόμενο σημείωμά μας θα ασχοληθούμε με τις προτάσεις της γνωμοδότησης του ευρωκοινοβουλίου που αναφέραμε στην αρχή, αλλά και την ουσιαστική πλευρά της θέσης του Γάλλου προέδρου, που θα είναι καθοριστικής σημασίας για το άμεσο μέλλον και της χώρας μας και της ΕΕ.

1. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-602.902&format=PDF&language=EL&secondRef=03
2. https://www.euractiv.fr/section/politique/interview/emmanuel-macron-leurope-est-dores-et-deja-a-plusieurs-vitesses/

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.