Μουσείο Τυπογραφείας

Περιβαλλοντικά νέα στην Ελλάδα

Στο ευρωδικαστήριο για τα υγρά απόβλητα

Στο ευρωδικαστήριο στέλνει για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα για πλημμελή συμμόρφωση στην οδηγία για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων μετά την προηγούμενη παραπομπή ήταν το 2007 και αφορούσε 23 οικισμούς. Επειδή χώρα μας δεν εχει συμμορφωθεί στην περίπτωση 6 οικισμών μετά το πέρας των προθεσμιών,  η Ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει να οριστεί κατ’ αποκοπήν πρόστιμο για την Ελλάδα 11.514.000 ευρώ, για τους οικισμούς Νεα Μάκρη, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Λευκίμμη Κέρκυρας, Αρτέμιδα και Ραφήνα που δεν διαθέτουν ακόμα μονάδες επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων.  Επίσης προτείνει και ημερήσιο πρόστιμο 47.000 ευρώ για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, μέχρι τη συμμόρφωση της χώρας μας. Αν και στις 5 πρώτες έχουν δρομολογηθεί μονάδες δεν θα έχουν παραδοθεί πριν το τέλος του 2015, ενώ στην περίπτωση της Αρτέμιδος και της Ραφήνας δεν έχει καν χωροθετηθεί και δρομολογηθεί μονάδα διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, η ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οικισμούς προκαλεί υπερβολικές συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου κάτι που πλήττει και υποβαθμίζει σοβαρά την υδρόβιο ζωή.
Εν τω μεταξύ, υπό την απειλή των ευρωπαϊκών προστίμων το Σάββατο 23 Νοέμβριου η Περιφέρεια Αττικής θεμελίωσε συμβολικά το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας – Παιανίας, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 112,9 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτείται από πόρους του Π.Ε.Π. Αττικής. Οταν ολοκληρωθεί θα καταργήσει 40.000 βόθρους που λειτουργούν στην περιοχή και θα εξυπηρετεί 135.000 κατοίκους.
Από τη μεριά του, το  Υ.Π.Ε.Κ.Α. ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στους  δήμους λέγοντας ό,τι από τους 6 οικισμούς που αναφέρονται στην παραπομπή, η Λευκίμμη της Κέρκυρας έχει σχεδόν συμμορφωθεί, αφού τα έργα υλοποιούνται και θα γλιτώσει το ημερήσιο πρόστιμο όχι όμως το κατ’ αποκοπή, ενώ οι βιολογικοί καθαρισμοί στους πέντε οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, βρίσκονται σε λιγότερο ώριμο στάδιο. Το Μαρκόπουλο και Κορωπί έχουν δρομολογήσει τη μονάδα, η Νέα Μάκρη, έχει χωροθετήσει ενώ η Αρτέμιδα και η Ραφήνα φαίνεται οτι δεν συμφωνούν στα όρια ποιου από τους δύο δήμους θα δημιουργηθεί ο βιολογικός καθαρισμός. Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. επισημαίνει την ευθύνη των τοπικών αυτοδιοικήσεων στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται και προειδοποιεί ότι τα πρόστιμα θα επιβληθούν απευθείας στους δήμους που φέρουν την ευθύνη και στους δημότες τους και δεν θα επιμεριστούν σε όλους του Ελληνες πολίτες.

Περιβαλλοντικά νέα στον Κόσμο

Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης
Εληξε η  προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2016 η οποία περιλαμβάνει στην τελική λίστα του διαγωνισμού: τις ακόλουθες 12 πόλεις από έντεκα διαφορετικών χώρες
• Ντάμπροβα Γκορνίτσα (Πολωνία)
• Εσσεν (Γερμανία)
• Λάρισα (Ελλάδα)
• Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).
• Ναϊμέχεν (Κάτω Χώρες)
• Οσλο (Νορβηγία)
• Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία)
• Σανταντέρ (Ισπανία)
• Τουρ (Γαλλία)
• Ούμεο (Σουηδία)
• Σαραγόσα (Ισπανία)
• Πιτέστι (Ρουμανία)
Το Βραβείο για την “Πράσινη Πρωτεύουσα” της Ευρώπης απονέμεται σε πόλεις που βρίσκονται στην πρωτοπορία όσον αφορά τη φιλοπεριβαλλοντική αστική διαχείριση· σε πόλεις που στοχεύουν σε υψηλότερα πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης, αφουγκράζονται τις ανάγκες των κατοίκων τους και εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Φέτος, για πρώτη φορά, πόλεις σε όλη την Ευρώπη με τουλάχιστον 100.000 κατοίκους ήταν επιλέξιμες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τον τίτλο του 2016. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν επιλέξιμες μόνον πόλεις με πληθυσμό τουλάχιστον 200.000 κατοίκους. Χάρη στη δυνατότητα συμμετοχής μικρότερων πόλεων, περισσότερες από τις μισές υποψηφιότητες προέρχονται από πόλεις με λιγότερους από 200.000 κατοίκους. Ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιήσει τεχνική αξιολόγηση κάθε υποψηφιότητας με βάση 12 δείκτες: μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτές, τοπικές μεταφορές, πράσινες αστικές περιοχές και αειφόρος χρήση της γης, φύση και βιοποικιλότητα, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος, παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, επεξεργασία λυμάτων, οικο-καινοτομία και σταθερή απασχόληση, ενεργειακή απόδοση και ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος.
Το 2014 οι προεπιλεγμένες πόλεις θα κληθούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε διεθνή κριτική επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τη δέσμευσή τους όσον αφορά τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και τους μελλοντικούς τους στόχους. Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης την ικανότητά τους να επικοινωνούν με τους πολίτες, καθώς και να λειτουργούν ως πρότυπο και να προωθούν βέλτιστες πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Από την εμπειρία προηγούμενων διαγωνισμών προκύπτει ότι η νικήτρια πόλη, πέραν του ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης για άλλες πόλεις, ευνοείται από τη μεγαλύτερη δημόσια προβολή της, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η φήμη και η ελκυστικότητά της ως τόπου επίσκεψης, εργασίας ή εγκατάστασης. Η νικήτρια πόλη θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2014 στην Κοπεγχάγη (Δανία), Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014.

Επικύρωση της β’ φάσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για να επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ενωση επίσημα τη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων (2013 -2020) που προβλέπει το πρωτόκολλο του Κιότο για την κλιματική αλλαγή. Η Ε.Ε. τα κράτη μέλη και η Ισλανδία έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν από κοινού μείωση των συνδυασμένων εκπομπών τους αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, κατά τη δεύτερη περίοδο, σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990 ή των άλλων ετών αναφοράς που έχουν επιλέξει. Αυτή η δέσμευση είναι απόρροια της νομοθετικής δέσμης«Κλίμα και ενέργεια» του 2009 και αντικατοπτρίζει τα μέτρα μείωσης που προβλέπει η δέσμη σε επίπεδο Ε.Ε. και σε επίπεδο κρατών μελών.
Η Επιτροπή υπέβαλε δύο νομοθετικές προτάσεις: μία απόφαση του Συμβουλίου για την επικύρωση της τροπολογίας της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο, που θεσπίζει τη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, και έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση της δεύτερης περιόδου.
Η απόφαση επικύρωσης επιτρέπει στην Ε.Ε., ως συμβαλλόμενο μέρος στο πρωτόκολλο του Κιότο, να επικυρώσει την τροποποίηση της Ντόχα. Καθορίζει επίσης τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η Ε.Ε., τα κράτη μέλη και η Ισλανδία θα εκπληρώσουν από κοινού τη δέσμευση μείωσης των εκπομπών κατά 20%. Η απόφαση επικύρωσης δεν αλλάζει τους εθνικούς στόχους της δέσμης “Κλίμα και ενέργεια”, ούτε το συλλογικό ανώτατο όριο της Ε.Ε. στο σύστημα εμπορίας εκπομπών (EU ETS), το οποίο θα είναι κατά 21% χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2005 το 2020. Η Επιτροπή επιθυμεί να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επικύρωσης σε επίπεδο Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο έως τον Φεβρουάριο του 2015. Στη συνέχεια, η Ε.Ε., τα κράτη μέλη και η Ισλανδία θα καταθέσουν στον Ο.Η.Ε. τα έγγραφα αποδοχής, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η τροπολογία της Ντόχα ταυτόχρονα για όλους. Σε διεθνές επίπεδο, η τροποποίηση της Ντόχα θα τεθεί σε ισχύ όταν θα έχει επικυρωθεί από τα τρία τέταρτα των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου (δηλ. 144 από τα 192 συμβαλλόμενα μέρη). Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αυτοτελές συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου, όπως και όλα τα κράτη μέλη και η Ισλανδία.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.