Μουσείο Τυπογραφείας

Παράταση μέχρι το τέλος του έτους στην υλοποίηση όλων των έργων Leader

Παράταση στην υλοποίηση όλων των έργων Leader μέχρι το τέλος του έτους δίνει νέα απόφαση του γενικού γραμματέα κοινοτικών πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χαράλαμπου Κασίμη.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά όλους όσους έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 41 του Leader και συγκεκριμένα όσους συμμετέχουν στις εξής δράσεις:

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

Ανταγωνιστικότητα

411

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

123

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση

413

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

311

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

312

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

313

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

321

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

322

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

323

Αναλυτικότερα η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Αποφασίζουμε:

1. Την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των εν εξελίξει έργων του μέτρου 41 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 μέχρι τις 31 – 12 – 2015.

2. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) οφείλουν μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) να τροποποιήσουν τις ημερομηνίες λήξης των ΤΔΕ, να ενημερώσουν το ΟΠΣΑΑ και να αποστείλουν τα σχετικά, ΤΔΕ και απόφαση της ΕΔΠ προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020.

Αναλυτικά η απόφαση με θέμα: Μέτρο 41 του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013: οριζόντια παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων

Πηγή: agronews

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.