Μουσείο Τυπογραφείας

Ο Συνήγορος του Πολίτη και πάλι για το “Γερμανικό Πουλί”

Κύριε διευθυντά,
πέρυσι τον Μάρτιο υπέβαλα αίτηση προς τον κ. Δήμαρχο Χανίων με αριθμό πρωτοκόλλου 13266/16.3.2018, αφορούσα το μνημείο “Γερμανικό Πουλί”. Μέχρι σήμερα, 30.1.2019 δεν έχω λάβει καμία απάντηση από την τοπική αυτή αρχή.
Ο Συνήγορος του Πολίτη με την από 9.8.2018 επιστολή του προς το γραφείο του κ. Δημάρχου ζήτησε να δοθεί απάντηση στο γραπτό αίτημά μου.
Η επιστολή της Ανεξάρτητης αυτής Δημόσιας Αρχής δημοσιεύθηκε στα “Χ.Ν.” της 21.9. 2018.
Το γραφείο του κ. Δημάρχου και πάλιν “αγρόν ηγόρασε”. Ετσι με νέα επιστολή του ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (22.11.2018) προς τον Δήμαρχο Χανίων ζητά να πράξει τα νόμιμα. Δηλαδή να απαντήσει στο γραπτό αίτημά μου.
Σας παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε την επιστολή αυτή.
Φιλικά
Κωνσταντίνος Κ. Κνιθάκης

Υ.Γ.: Τελικά ποιο λόμπι αντιτίθεται στην αποκατάσταση αυτού του μνημείου;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
22 Νοεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ κο ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
Θέμα: «Υπενθύμιση αναπάντητου εγγράφου. Αίτηση για μεταφορά του Μνημείου Πεσόντων Γερμανών Αλεξιπτωτιστών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη Ν. Κυδωνία Χανίων (Γερμανικό Πουλί)»
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Με προηγούμενο έγγραφό μας (Αριθμ. Πρωτ.: 244791/35339/2018) ζητήσαμε τις απόψεις της υπηρεσίας σας, καθώς και την τυχόν παρέμβασή σας σχετικά με θέμα που εξετάζεται οπό την Αρχή και αφορά αναφορά του κυρίου ΚΝΙΘΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γενικού Γραμματέα της ελλνικής Επιτροπής Εορτασμού για τα 50 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, σχετικά με το από 16.03.2018 έγγραφο αίτημά του για μεταφορά του Μνημείου Αλεξιπτωτιστών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τη περιοχή Παρηγοριά του Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας) σε περιοχή του Μάλεμε.
Μολονότι έχει παρέλθει σημαντικός χρόνος από το έγγραφό μας, δεν έχει ληφθεί δυστυχώς καμία απάντηση εκ μέρους σας. Ακόμα περισσότερο, δεν έχει δοθεί κάποια εξήγηση για τους τυχόν λόγους της καθυστέρησης.
Επειδή η σημειωθείσα καθυστέρηση (βλ. ν.3094/03, άρ. 4 § 5) προκαλεί σοβαρά εμπόδια στη διερεύνηση της υπόθεσης, σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο προμνησθέν έγγραφό μας το συντομότερο. Σημειώνουμε εδώ ότι κατά τη διάταξη του ν.3094/03, άρθρο 4 § 5 «όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνα» του Συνηγόρου του Πολίτη.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κος Κνιθάκης απευθύνθηκε εγγράφως στο Δήμο και ζήτησε ενημέρωση σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του Μνημείου Γερμανών Αλεξιπτωτιστών στα Χανιά και τις απόψεις του Δήμου Χανίων σχετικά με τη μεταφορά του.
Σύμφωνα με την αναφορά και την τηλεφωνική μας επικοινωνία στις 13.11.2018, ο αναφερόμενος δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση. Από τα σχετικά δημοσιεύματα που προσκόμισε στην Ανεξάρτητη Αρχή φαίνεται ότι πραγματοποιείται συστηματική καταστροφή του Μνημείου. Λόγω της επαναφοράς άσχημων αναμνήσεων στο λαό της Κρήτης, είχε αποφασιστεί από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Κυδωνίας η μεταφορά του Μνημείου, αφού πρώτα αναστηλώνονταν, σε χώρο ανάλογο με αυτόν που βρίσκεται μέχρι σήμερα, όπως ο χώρος του Γερμανικού Νεκροταφείου (αρ. Απόφασης 106/2000).
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ ΔΙΝΕΣΑΚ/ 47729/1220/05.08.2004 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων/ Διεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, είχε προταθεί η κατασκευή αντιπολεμικού γλυπτού συμπλέγματος (σύνολο) το οποίο να ενσωματώνει στοιχεία του καταστραφέντος μνημείου καθώς και πινακίδα με το ιστορικό του.
Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, η πολιτιστική κληρονομιά που δεν είναι επιθυμητή αποτελεί αντικείμενο επιστημονικού διαλόγου, μελέτης και ανάδειξης σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και κυρίως στις χώρες όπου τα ιστορικά γεγονότα βαραίνουν τις νεότερες γενιές οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν την ιστορική και πολιτιστική τους κληρονομιά (Unwanted Heritage) και να αναδείξουν μέσα από αυτήν τον ανθρώπινο παράγοντα, τις άγνωστες πτυχές της ιστορίας, ακόμη και τις αρνητικές μνήμες της κοινωνικής πλειονότητας. Στην Ελλάδα, η όποια πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι, ενδεχομένως, επιθυμητή ή δεν σχετίζεται με ημέτερες θετικές μνήμες, είναι υπαρκτή και δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Οπως ήδη γνωρίζετε, η μάχη της Κρήτης το Μάιο 1941 και η κατάληψη της Νήσου από τα ξένα στρατεύματα, με τεράστιες απώλειες στο σώμα των Γερμανών Αλεξιπτωτιστών και αρνητική έκβαση για τον Κρητικό λαό, αποτελεί μέρος της ιστορίας και των δυο λαών και ένα τρανό παράδειγμα της δύναμης του ανθρώπου πού στηρίζεται σε ιδανικά και όχι, σε αριθμητική υπεροχή. Η δημιουργία αντιπολεμικού γλυπτού συμπλέγματος στον εν θέματι χώρο όπως έχει ήδη προταθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, ικανοποιεί και τις δύο πλευρές και τις ιστορικές τους μνήμες, υπενθυμίζει τα δεινά του πολέμου και δίνει παράλληλα το μήνυμα της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ομόνοιας των λαών.
Κατόπιν των ανωτέρω, αναμένουμε τις ενέργειές σας, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού στο οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, προκειμένου να συντηρηθεί το Μνημείο και να εξεταστεί η τυχόν μετακίνησή του ή η δημιουργία του αντιπολεμικού συνόλου που έχει προταθεί από το ΥΠΠΟ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί για την σχετική ενημέρωση και για τις απόψεις σας επί του θέματος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 57 – 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΝΣΗ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΕΡΜΟΥ 17 – 10563 ΑΘΗΝΑ
3. ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2 σχολια

  • [HLIAS] ~ 11 Φεβρουαρίου 2019 ~ 14:13 ~ Απάντηση

    ΚΑΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Ο ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ [ΜΕΤΑΦΟΡΑ] ΤΟΥ [ΜΝΗΜΕΙΟΥ] ΣΤΟ ΜΑΛΕΜΕ? ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ [ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ] ΔΕΝ ΤΑ [ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ] ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΝΔΑΛΙΖΟΥΝ? ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΕΤΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΑ [ΦΟΡΤΩΣΟΥΝ] ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΤΟ ΜΑΛΕΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ [ΚΟΥΡΟΥΠΗΤΟΣ] ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. Τ Ε Λ Ο Σ.

  • [Ηλια] ~ 6 Μαρτίου 2019 ~ 19:38 ~ Απάντηση

    Τα ριχνουν ολα στους προηγουμενους δημαρχους κυβερνησςις κτλ . Ο δημος μπορει να κανει οτι θελει ακομα και τωρα.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.