Μουσείο Τυπογραφείας

“Ο Καλλικράτης και το μεσανατολικό ζήτημα του… νερού”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό, ΑΘΗΝΑ
– Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΘΗΝΑ
– Υπουργό Γεωργίας, ΑΘΗΝΑ
–  κ. Σταύρο Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
– κ. Απόστολο Βουλγαράκη, Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, ΧΑΝΙΑ
– Βουλευτές Νομού Χανίων
– Δημάρχους Νομού Χανίων
– ΜΜΕ Χανίων

Κύριε διευθυντά,
η επικεφαλίδα είναι ακριβώς όπως την έχει γράψει εις το φύλλο της 12ης τρέχοντος μήνα η κα Ελένη Βουγιούκαλου, η οποία πάντοτε δείχνει πολύ ενδιαφέρον για τα κοινά και ιδιαίτερη ικανότητα να χειρίζεται θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Τη συγχαίρω για τον τίτλο του δημοσιεύματος, μόνο πως το θέμα δεν αποτελεί μεσανατολικό ζήτημα μόνο για τον Καλλικράτη, αυτό το ηρωικό χωριό των Σφακίων, αλλά γενικότερα για όλο τον Νομό των Χανίων.
Η επίλυσή του πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσα σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Κατά την άποψή μου ο νομός Χανίων είναι προικισμένος από τον Δημιουργό με τεράστια αποθέματα νερού άριστης ποιότητος. Όλα τα νερά από βροχές και χιόνια που πέφτουν στα Λευκά Όρη κατεβαίνουν από τη βόρεια πλευρά του βουνού και εκφορτίζονται λίγα μέτρα πριν τη θάλασσα. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή Αγιάς πορτοκαλοχωρίων, οι ετήσιες ποσότητες νερού που αναβλύζουν και πάνε προς τη θάλασσα, ανέρχονται σε 130.000.000 m³ εκ των οποίων μέχρι πρότινος εχρησιμοποιούντο μόνο 25.000.000 m³.
Μετά τις μελέτες της Επιτροπής Αγροτικού τομέα, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων 1994 – 1998, της οποίας υπήρξα πρόεδρος σαν αρμόδιος αντινομάρχης της Νομ/κής Αυτοδ/σης Χανίων, δόθηκαν σε χρήση επιπλέον Γεωτρήσεις παροχής 20.000.000 m³ στην περιοχή Αγιάς Βαρυπέτρου, χωρίς κάποια σημαντική επίδραση στην στάθμη του υδροφορέα.
Αυτό συνέβη γιατί ο υδροφορέας αυτός είναι πολύ μεγάλος και πολύ ισχυρός. Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Βοζινάκη, Υδρογεωλόγο της τέως Υ.Ε.Β. Χανίων, τα μόνιμα αποθέματα ανέρχονται σε 200.000 m³, ενώ κατά τον αείμνηστο Παύλο Παυλάκη, ο οποίος είχε κάνει και τη διδακτορική μελέτη του στο θέμα αυτό, ανέρχονται σε 300.000.000 m³.
Άρα, καμία χρησιμότητα δεν θα είχε ο ταμιευτήρας του Βαλσαμιώτη ακόμη και εάν όλα πηγαίνανε καλά, αφού δεν υπήρχε καμία ανάγκη ταμιευτήρα ασφαλείας, όπως ισχυριζότανε οι εμπνευστές του.
Η Επιτροπή Αγροτικού Τομέα εξέδωσε και ένα βιβλίο με τίτλο “Υδατικό Δυναμικό του Νομού Χανίων”, το οποίο εστάλη σε όλες τις κοινότητες και αρμόδιες υπηρεσίες και το παρουσίασε εις το ΕΒΕ Χανίων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Την Επιτροπή αποτελούσαν εκτός του προέδρου της (υποφαινόμενος) ο Υδρογεωλόγος της ΥΕΒ κ. Κωσ. Βοζινάκης, η προϊσταμένη κα Μαρία Σταματάκη, ο γενικός δ/ντής του ΟΑΔΥΚ Νίκος Παρασκάκης, ο Υδρογεωλόγος Αιμίλιος Δασύρας, ο δ/ντής του ΙΓΜΕ Κρήτης κ. Εμμ. Κνιθάκης, η κα. Παυλίδου, Εκπρόσωποι ΤΟΕΒ – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ΤΥΔΚ ο αείμνηστος κ. Παυλ. Παυλάκης, ο εκπρόσωπος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μονόπολης κ.ά.
Η επιτροπή μετά από μακρές διαδικασίες δέχθηκε ομόφωνα ότι όντως υπήρχανε οι τεράστιες ποσότητες νερού και ότι θα έπρεπε να γίνει εκτεταμένη αναρρύθμιση των πηγών χωρίς ιδιαίτερες επιφυλάξεις.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΜΟΘΙΑΝΩΝ
Από την πρώτη τετραετία του Καποδιστριακού Δήμου Κολυμβαρίου, σχεδιάστηκαν και χωροθετήθηκαν από τον Δήμο ο ταμιευτήρας Μοθιανών. Επίσης έγινε σειρά μελετών με πολύ πετυχημένο τρόπο. Όλοι οι κάτοικοι προσέφεραν πρόθυμα τις απαιτούμενες εκτάσεις και είχανε υπογράψει τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις σε συνεργασία με τον Δήμο και τα τοπικά συμβούλια, για συνολική έκταση 60 στρεμμ. με το σκεπτικό ότι γύρω από τον ταμιευτήρα να δημιουργηθεί και ζώνη πρασίνου!
Σήμερα, οι κάτοικοι δεν έχουν νερό ούτε για ένα μικρό οικογενειακό κήπο. Επιπλέον, αυτός ο ταμιευτήρας θα βοηθούσε στην ελαχιστοποίηση των ζημιών στα κατάντη σε περίπτωση πλημμυρών όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Το ύψος του φράγματος θα ήταν 16-17 μ. χωρητικότητας 500-600.000 m³.
Δυστυχώς, παρά όλες τις παραπάνω συζητήσεις και ομόφωνες αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων και Νομαρχ. Συμβουλίου, οι διοικούντες τότε του τόπου αποφάσισαν να προχωρήσουν στην κατασκευή του φράγματος Βαλσαμιώτη, χωρίς να δώσουν τουλάχιστον κάποια εξήγηση ή να δικαιολογήσουν την απόφασή τους.

ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ
Σχεδιάστηκε στον πολύ μεγάλο όγκο για τις τοπικές συνθήκες των 6.000.000 m³ με μεταφορές νερού και από αλλού. Έγιναν τεράστιες πληγές στο φυσικό περιβάλλον από τις εκχωματώσεις και τεράστια τοιχία και μπετά γα να στηρίζουν τις πληγές από τις εκχωματώσεις, κ.ά. Εστοίχισε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και δεκάδες χρόνων μιας ατελείωτης κατασκευής, που αποτελεί προσβολή για τον Νομό μας.
Η ίδια ποσότητα νερού θα μπορούσε να είχε ληφθεί με δυο Γεωτρήσεις των 500 m³/ώρα κάθε μία, που θα στοίχιζαν 300.000 ευρώ και θα είχαν αποπερατωθεί σε ένα μήνα!! Το φράγμα αυτό του Βαλσαμιώτη είχε προταθεί ως ενδοποτάμιος ταμιευτήρας, παλαιότερα, το 1938 για 1.000.000 m³, σε μια εποχή που δεν γνώριζαν τις δυνατότητες αναρρύθμισης και δεν θα απαιτούσε τα τεράστια έξοδα και την τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντος που ήδη έχουν γίνει.
Το έργο εγκαινιάσθηκε κατά περίεργο τρόπο με ελάχιστο νερό!! Υπάρχει επομένως η υποχρέωση, αυτοί που αποφασίσανε την παραπάνω περιπέτεια για τον τόπο μας, να εξηγήσουν τους λόγους της πράξης τους αυτής. Έτσι για το έργο αυτό εσπαταλήθηκαν τεράστια ποσά, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια και κάποιες 10ετίες χρόνου.
Υπήρξε πλήρης άγνοια για τα έργα της ενδοχώρας του Νομού και αδιαφορία όπως στον ταμιευτήρα Μοθιανών, τις διάφορες Λιμνοδεξαμενές, κ.ά.
Έτσι στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας αγνοήθηκε και ο Καλλικράτης σαν να υπήρχε “μεσανατολικό ζήτημα”. Θα πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα μια νέα πολιτική που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη και τα θέματα της ενδοχώρας. Το είχε πει άλλωστε πολύ καθαρά ο σοφός Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας: “Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά πιο δυνατά στην ενδοχώρα της”. Η προτροπή μάλλον πως έπεσε σε κλειστά αυτιά και αυτή. Προσπάθησα να δώσω όσο πιο σύντομα μπορούσα το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες που κρύβει η ενδοχώρα του Νομού μας.

ΦΡΑΓΜΑ ΝΤΕΡΙΑΝΟΥ
Πρόσφατα βέβαια άρχισε ένα άλλο τροπάριο, η αξιοποίηση, λέει του Ντεριανού ποταμού με άλλο πολλαπλάσιο φράγμα σε όγκο. Θα στοιχίσει, όπως εξαγγέλθηκε, τεράστια ποσά.
Τα γενικά στοιχεία του φράγματος, είχανε μελετηθεί από την εποχή που ο Νίκος ο Ψυλλάκης ήτανε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Γεωργίας μαζί με το φράγμα των Λαχιανών και του Φωτακαδιανού.
Για το φράγμα βέβαια των Λαχιανών είχανε προχωρήσει αρκετά οι μελέτες από το Υπουργείο Γεωργίας. Όλες αυτές οι μελέτες δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους τις δυνατότητες της αναρρύθμισης, γιατί ίσως ποτέ δεν θα είχε αναδειχθεί αρκετά αυτό το θέμα. Κανείς δεν πρέπει να αντιτίθεται σε κάποιο έργο, σαν θέμα αρχής. Θα πρέπει όμως να γίνει ιεράρχηση προτεραιοτήτων Απόλυτη προτεραιότητα έχει η αξιοποίηση των πηγών της Αγιάς με την αναρρύθμιση, καθώς και οι ενδοποτάμιοι ταμιευτήρες και Λιμνοδεξαμενές στην ενδοχώρα.
Το αντίθετο κατά την άποψή μου θα είναι μέγα σφάλμα. Ίσως θα πρέπει να γίνει πριν κάθε ενέργεια, μια σύσκεψη, στην οποία να μετέχουν όλοι όσοι γνωρίζουν το θέμα. Ίσως θα προλάβουμε κάποιες νέες περιπέτειες, πολλαπλάσιες του Βαλσαμιώτη!!
Υπάρχουν άτομα πολύ έμπειρα, τα οποία μπορούν να διαχειριστούν ένα τόσο μεγάλο θέμα, όπως ο Μανώλης Σπανουδάκης και ο Νίκος Παρασκάκης, οι οποίοι έχουνε υπηρετήσει με επιτυχία, επί μακρόν, εις τον ΟΑΔΥΚ σαν γενικοί Δ/ντές. Οι υδρογεωλόγοι του Νομού μας, επίσης πάντα πρόθυμοι και αυτοί.
Προσπάθησα με το γράμμα μου αυτό, να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις και με απόλυτη ειλικρίνεια, στην καλύτερη αξιοποίηση του τεράστιου πλούτου που λέγεται Υδατικό Δυναμικό του Νομού Χανίων και στην αποφυγή τυχόν σφαλμάτων, τα οποία θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα όμως πολύ μεγαλύτερα από τα παλιά, πράγμα που κανείς πιστεύω δεν το θέλει και πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί.
Θεώρησα ότι είχα αυτό το καθήκον.

Με τιμή
Πολυχρόνης Πολυχρονίδης

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.