Μουσείο Τυπογραφείας

Μια νέα συναρπαστική χρονιά ξεκινά…

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!
Αλλη μία νέα συναρπαστική χρονιά ξεκινά για το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων και τα υπόλοιπα σχολεία και η συνέχεια επί της πράξης…”
Ο επίλογος του κειμένου που υπογράφουν οι νηπιαγωγοί του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων Μαρία Σκορδίλη, Ελένη Βλησίδη και Μαρία Φωτάκη και που μου ήρθε, μέσω διαδικτύου, μαζί με φωτογραφικό υλικό, με αποστεολέα την πρώτη. Για τη συμμετοχή του Σχολείου των στη Δράση STEM 2.0, που υλοποιεί η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Ε) etwining για τη σχολική χρονιά 2019-2020 ο λόγος στο περί ου ο λόγος κείμενο. Εντελώς σε άλλα επίπεδα η παρεχόμενη σήμερα προσχολική αγωγή, η πρώτη σκέψη που έκανα, ενώ το διάβαζα. Το ανάστημα του δασκάλου πρέπει να είναι πολύ υψηλό στο νηπιαγωγείο, η δεύτερη… Οπως οι δασκάλες του ιδιαίτερα γνωστού στους αναγνώστες μας, 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων.
Δεν το συζητώ ότι κι αυτή η χρονιά θα ‘ναι συναρπαστική, τόσο για σας, όσο και για τα νηπιάκια που έχουν την τύχη να σας έχουν δασκάλες, καλές μου συναδέλφισσες!

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης,
δάσκαλος


Το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων συμμετέχει στη δράση STEM 2.0 που υλοποιεί η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) eTwinning για τη σχολική χρονιά 2019-2020. Η E.Y.Y. επέλεξε 280 σχολεία από όλη την Ελλάδα με προτεραιότητα ως ανταμοιβή (reward) στα eTwinning Schools όπου το 11ο Νηπιαγωγείο έχει τον τίτλο ήδη από το 2018 ενώ υλοποιεί ανάλογα σχέδια Erasmus+ και eTwinning εδώ και δύο χρόνια. Τα σχολεία αυτά (70 νηπιαγωγεία, 70 δημοτικά, 70 γυμνάσια και 70 λύκεια της ελληνικής επικράτειας) θα λάβουν ανάλογο εξοπλισμό (για τα νηπιαγωγεία το ρομπότ Kids First Coding & Robotics) και εκπαίδευση με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ανάλογων projects, προσανατολισμένα στη μέθοδο STEM. Από τα Χανιά έχουν επιλεχυθεί και τα 14ο και 26ο Νηπιαγωγεία, τα 2ο και 8ο Δημοτικά Σχολεία Χανίων και το ΓΕΛ Κισσάμου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ STEM
Ο όρος  “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.
Eίναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση, ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για τη βασική κατανόηση του σύμπαντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Είναι ένας νέος  “μετά – επιστημονικός κλάδος”.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο σκοπός της δράσης της Ε.Υ.Υ. eTwinning είναι η εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με τη συναρπαστική εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (STEM) πρακτικά, δίχως θεωρίες και περιττή ορολογία και μέσω μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων εφευρετικότητας, αλγοριθμικών & προγραμματιστικών προτύπων και επίδειξης ομαδικού πνεύματος.

ΟΦΕΛΗ
Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης.Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν  τα παιδιά με τα επιστημονικά πεδία του STEM.
Mε αυτό τον τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά κράτη.

ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;
Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα καθώς το παιγνίδι αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα θετικού κινήτρου και παρώθησης, κυρίως στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Ως παιδαγωγική προσέγγιση εγγράφεται συνεπώς στο πλαίσιο του κλασικού εποικοδομισμού (constructivism) και ειδικότερα του κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism), όπως αναπτύχθηκε από τον Papert (Papert, 1991∙ Resnick, 1994∙ Τσοβόλας & Κόμης, 2008). Βασικοί στόχοι της προσέγγισης αυτής είναι: α) η επίλυση προβλημάτων μέσω χειρισμού και κατασκευών πραγματικών και ιδεατών αντικειμένων, β) ο φορμαλισμός της σκέψης (με τη χρήση εντολών στο πλαίσιο μιας γλώσσας προγραμματισμού για το χειρισμό αυτομάτων), γ) η κοινωνικοποίηση (ανθρώπινη συνεργασία, αλληλεπίδραση και προώθηση της σκέψης μέσω γνωστικών και κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων) και δ) η πρόσκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με πολλά γνωστικά αντικείμενα (και συνεπώς η προώθηση της διεπιστημονικής και της διαθεματικής προσέγγισης) (Baron & Denis, 1994∙ Kafai & Resnick, 1996∙ Τσοβόλας & Κόμης, 2008).
Οι Τσοβόλας & Κόμης (2008) υποστηρίζουν ζουν ότι ο προγραμματισμός των ρομποτικών κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές με τα εξής χαρακτηριστικά: α) είναι έντονα παρακινητικό, και συνεπώς παράγοντας υψίστης σημασίας για τη διδακτική, β) ευνοεί τη στρατηγική δοκιμής-πλάνης, γ) αναδεικνύει παραδεκτές προσεγγίσεις και λύσεις και όχι μία και μοναδική σωστή λύση, δ) υποστηρίζει μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης, αφού μας αναγκάζει να σκεφτούμε πάνω στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε.
Αποτελέσματα διαφόρων πιλοτικών ερευνών (Karatrantou & Panagiotakopoulos, 2008∙ Ελευθεριώτη, Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2010) δείχνουν ότι η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού πακέτου ρομποτικής, μπορούν να αποτελέσουν πολύ καλά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχτούν πολύτιμοι βοηθοί του εκπαιδευτικού και να δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν πράξη οι θεωρίες για την κατασκευή της γνώσης μέσα από έρευνα, δοκιμή και απόρριψη.
Άλλη μία νέα συναρπαστική χρονιά ξεκινά για το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων και τα υπόλοιπα σχολεία και η συνέχεια επί της πράξης…

Μαρία Σκορδύλη, Ελένη Βλησίδη, Μαρία Φωτάκη

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.