Μουσείο Τυπογραφείας

Με αφορμή ένα ακόμη τροχαίο

Κύριε διευθυντά,
μὲ ἀφορμὴ τὸ τελευταῖο τροχαῖο δυστύχημα στὸ Γεράνι, τὰ μεσάνυχτα τοῦ Σαββάτου, στὸ ὁποῖο ἔχασε τὴ ζωή του ἕνας συνάνθρωπός μας γράφω αὐτὲς τὶς γραμμές – ἂν θέλετε, θεωρήστε ὅτι πρόκειται καὶ γιὰ καταγγελία.
1. Πρὶν ἀπὸ λίγες μόνον ἡμέρες κινούμενος μεταξὺ Γερανίου καὶ Πλατανιᾶ εἶδα ἕναν ὁδηγὸ ποὺ ἀκολουθοῦσε ἐμένα καὶ ἄλλα προπορευόμενα ὀχήματα νὰ προσπαθεῖ νὰ μᾶς προσπεράσει ὅλους μέσα σὲ κατοικημένη περιοχὴ παραβιάζοντας τόσο τὸ ὅριο ταχύτητας ὅσο καὶ τὴ διπλῆ διαχωριστικὴ γραμμὴ τοῦ δρόμου. Μὲ νοήματα τοῦ ἔδωσα νὰ καταλάβει ὅτι αὐτὸ ποὺ ἐπιχειροῦσε νὰ κάμει ἦταν, πλὴν ἄλλων, ἐπικίνδυνο καὶ γιὰ τὸν ἴδιο καὶ γιὰ πολλοὺς ἄλλους. Ἀκολούθησε ἐκ μέρους του ὑβρεολόγιο μὲ ἀπειλές, ποὺ συνοδεύτηκαν ἀπὸ καταδίωξη!
2. Τὸ ὅτι πολὺ συχνὰ ὁδηγοί δικύκλων πέφτουν θύματα τροχαίων δυστυχημάτων μὲ σοβαροὺς τραυματισμούς, ἀκόμη καὶ μὲ ἀπώλεια ζωῆς, μπορεῖ νὰ ὀφείλεται καὶ σὲ ἄλλους παράγοντες, πρῶτα ὅμως πρέπει νὰ δοῦμε τὴν εὐθύνη τῶν ἴδιων τῶν ὁδηγῶν αὐτῶν. Οἱ ὁποῖοι, προκειμένου νὰ κερδίσουν χρόνο, μπαίνουν ἀνάμεσα σὲ παραλλήλως κινούμενα αὐτοκίνητα, πραγματοποιοῦν ἐπικίνδυνους ἑλιγμούς, ἀναπτύσσουν ταχύτητες ἀπαγορευτικές, δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι γι’ αὐτοὺς ὑπάρχει καὶ ἰσχύει ἄλλος Κώδικας Ὁδικῆς Κυκλοφορίας. Καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴν ξεχνοῦν, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ὅτι ἔχουν ὑποχρέωση νὰ κινοῦνται πίσω ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ὀχήματα, σὲ στοίχους, καὶ ὄχι νὰ μπαίνοιυν ἀνάμεσά τους. Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν, προσθέτω ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ὁ Ἄρειος Πάγος ἐξέδωσε ἀπὸφαση μὲ τὴν ὁποία καταδίκασε δικυκλιστὴ ποὺ προκάλεσε τροχαῖο δυστύχημα – καὶ τοῦ καταλόγισαν τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ λόγο ὅτι κινοῦνταν μὲ τὸν τρόπο που προανέφερα.
3. Ἡ κατολίσθηση στὴν ἐθνικὴ ὁδό, μὲ συνέπεια τὴν ἐπὶ ἑβδομάδες ἐκτροπὴ τῶν ὀχημάτων πρὸς τὸν παραλιακὸ δρόμο, εἶχε καὶ ἕνα “καλό”. Ἀναγκαστήκαμε νὰ περάσουμε ἀπὸ δρόμο τὸν ὁποῖο (ἐγὼ τουλάχιστον) εἴχαμε νὰ ἐπισκεφθοῦμε πολὺ καιρό. Προσωπικὰ διαπίστωσα τὴν ἄθλια κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται (ἰδίως ἀπὸ Σταλὸ μέχρι Πλατανιά), μάλιστα σὲ περιοχὴ κατοικημένη καὶ τὴν ὁποία ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες. Ἀναρωτιέμαι τί σκέψεις θὰ κάνουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι βλέποντας τὰ χάλια μας. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ ὅτι ἡ ἀπαράδεκτη κατάσταση τοῦ ὁδοστρώματος ὀφείλεται ἐν πολλοῖς σὲ ἔργα κοινωφελῶν(!) Ὀργανισμῶν, ἀπὸ τοὺς ὁποίους κορυφαῖοι (ἐκτὸς ἂν κάνω λάθος) εἶναι ὁ Δῆμος καὶ ὁ ΟΔΥΚ.
Ἀναρωτιέμαι καὶ γι’ αὐτοὺς ποιός τοὺς ἔχει θέσει στὸ ἀπυρόβλητο καὶ ἀσχημονοῦν κατὰ συρροὴν χωρὶς νὰ δίνουν λογαριασμὸ σὲ κανέναν. Καὶ βέβαια, ἀπὸ ποιό πορτοφόλι πληρώνονται ὅσοι μὲ τὰ ἔργα τους, ἀντὶ νὰ βελτιώνουν, κάνουν χειρότερη τὴ ζωή μας.
Ὕστερα πάντως ἀπὸ ὅλα αὐτὰ (καὶ ἄλλα πολλὰ παρόμοια) δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε ἀπορίες γιὰ τὴν αἱματοχυσία στὴν ἄσφαλτο καὶ γιὰ τὰ αἴτια ποὺ τὴν προκαλοῦν.
Μὲ τιμὴ
Γ. Ἰ. Λουπάσης

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.