Μουσείο Τυπογραφείας

ΑΤΤΙΚΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
Tηλ.: 2821027717

Eως και Τετάρτη 29/3
POWER RANGERS
Προβολές: 8 & 10.15 μ.μ.

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ
Προβολές: 7.45 & 10 μ.μ.
ΕΛΛΗΝΙΣ
Tηλ.: 2821051850 – 1

ΚΟΝΓΚ: Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
Καθημερινά: 8.15 & 10.30 μ.μ
Σάββατο: 6.15, 8.15 & 10.30 μ.μ.

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ
Καθημερινά: 8.20 μ.μ. (ελληνικά)
Καθημερινά: 10.30 μ.μ. (αγγλικά)
Σαββατοκύριακο: 6.15, 8.20 (ελληνικά)
10.30 (αγγλικά)

ΤΡΕΞΕ
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο:
8.30 & 10.30 μ.μ.

ΦΟΒΟΥ ΤΟΝ ΠΕΘΕΡΟ
Καθημερινά & Σαββατοκύριακο:
8.30 & 10.30 μ.μ.

Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN (μεταγλ.)
Σαββατοκύριακο 6.15 μ.μ.

ΒΑΪΑΝΑ (μεταγλ.)
Σαββατοκύριακο 6.15 μ.μ.
STER CINEMAS
(MEGA PLACE)
Tηλ.: 2821057757-8-9

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ
ΑΙΘ.1 Πέμ.-Σαβ. & Δευτ.-Τετ: 8 μ.μ. (μεταγλ.)
Καθημερινά 10.30. (υποτ.)
Σαββατοκύριακο: 5.30 μ.μ. (μεταγλ.)

ΚΟΝΓΚ: Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΑΙΘ.2 Καθημερινά: 7.40 μ.μ.

ΤΡΕΞΕ
ΑΙΘ.2 Καθημερινά: 10 μ.μ.

ΦΟΒΟΥ ΤΟΝ ΠΕΘΕΡΟ
ΑΙΘ.3 Καθημερινά: 7.40 & 10 μ.μ.

LEGO BATMAN: H TAINIA
ΑΙΘ.2 Σάββατο: 5.30 μ.μ.