Μουσείο Τυπογραφείας

Καρκινογόνες ουσίες στην εργασία

Plastic detergent bottles with spongesΗ εργασία δεν συνδέεται πάντα με την καλές συνθήκες υγιεινής. Υπάρχουν επαγγέλματα όπου το ρίσκο για την υγεία είναι πολύ μεγάλο, όσο και ο κίνδυνος για την εμφάνιση καρκίνου από τις πολλές καρκινογόνες ουσίες. Αναπόφευκτα λοιπόν θα έπρεπε να μπει κάποιος περιορισμός.
Πράγματι λοιπόν, η Κομισιόν  πρότεινε πριν λίγο καιρό τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε πέντε καρκινογόνες χημικές ουσίες, εκτός από τις 21 ουσίες που έχουν ήδη περιοριστεί ή προταθεί για περιορισμό.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πρόταση επρόκειτο να επιφέρει βελτίωση των συνθηκών εργασίας για περισσότερους από 1 000 000 εργαζομένους της ΕΕ και πρόληψη 22 000 περιπτώσεων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

ΟΙ 5 ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Η Κομισιόν πρότεινε να συμπεριληφθούν νέες οριακές τιμές έκθεσης για πέντε χημικές ουσίες στην οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Αυτές οι οριακές τιμές καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για την παρουσία μιας καρκινογόνου χημικής ουσίας στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας.
Έχουν επιλεγεί οι εξής πέντε καρκινογόνοι παράγοντες υψηλής σημασίας για την προστασία των εργαζομένων:
•Κάδμιο και ανόργανες ενώσεις του καδμίου
•Βηρύλλιο και ανόργανες ενώσεις του βηρυλλίου
•Αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού, καθώς και ανόργανες ενώσεις του αρσενικού
•Φορμαλδεΰδη
•4,4′-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) (MOCA
Οι τρεις πρώτοι καρκινογόνοι παράγοντες που απαριθμούνται, χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η παραγωγή καδμίου και η διύλιση, η κατασκευή συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, η μηχανική γαλβανοπλαστική, η εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού, τα χυτήρια, το γυαλί, τα εργαστήρια,
τα ηλεκτρονικά είδη, τα χημικά προϊόντα, η κατασκευή, η υγειονομική περίθαλψη, οι πλαστικές ύλες και η ανακύκλωση.
Η Κομισιόν τονίζει στην σχετική  ανακοίνωσή της, ότι η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την αποφυγή της υψηλής έκθεσης στις πέντε υπό εξέταση ουσίες και ομάδες ουσιών αναμένεται να  έχει θετικό αντίκτυπο, και μάλιστα πολύ ευρύτερο από την πρόληψη του καρκίνου και μόνο.

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η θέσπιση αυτών των οριακών τιμών έκθεσης όχι μόνο θα μειώσει τα περιστατικά καρκίνου που συνδέεται με την εργασία, αλλά θα περιορίσει και άλλα σημαντικά προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Για παράδειγμα, η έκθεση σε βηρύλλιο, εκτός από καρκίνο των πνευμόνων προκαλεί και ανίατη χρόνια βηρυλλίωση.
Η πρόταση βασίζεται σε επιστημονικά τεκμήρια και έρχεται σε συνέχεια ευρύτατων συζητήσεων με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συγκεκριμένα με εργοδότες, εργαζομένους και αντιπροσώπους κρατών μελών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία. Το 52 % των θανάτων ετησίως που συνδέονται με την εργασία οφείλεται στον καρκίνο, σε σύγκριση με το 24 % που οφείλεται σε καρδιαγγειακά νοσήματα και το 2 % που οφείλεται σε τραυματισμούς. Η έκθεση σε ορισμένους χημικούς παράγοντες στην εργασία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Ενώ ο καρκίνος είναι μια σύνθετη νόσος και ορισμένοι παράγοντες είναι δύσκολο να εντοπιστούν, είναι σαφές ότι διάφορες μορφές καρκίνου που προκαλούνται από την έκθεση σε χημικές ουσίες στην εργασία μπορούν να αποφευχθούν με τη μείωση ή την εξάλειψη της έκθεσης αυτής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι προστατευμένοι από τέτοιους κινδύνους, το 2004 εκδόθηκε η οδηγία της ΕΕ για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες 2004/37/ΕΚ. Στην οδηγία αυτή καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη ή τον περιορισμό της έκθεσης σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους χημικούς παράγοντες και την ενίσχυση, κατ’ αυτόν τον τρόπο, της πρόληψης των περιστατικών καρκίνου που οφείλονται στην εργασία και συναφών νοσημάτων.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.