Μουσείο Τυπογραφείας

Οι παρεμβάσεις που θα “σώσουν” τον Βαλσαμιώτη

Στόχος ο περιορισμός των διαρροών του φράγματος και η αξιοποίησή του

1«Τόσα εκατομμύρια δαπανήθηκαν και ακόμα φράγμα δεν έχουμε» λένε φορείς των αγροτών σχολιάζοντας τα τελευταία δημοσιεύματα των “Χ.Ν.” για την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να παραληφθεί το έργο και να λειτουργήσει με όσο νερό μπορεί να αποθηκεύσει και για τις εκτιμήσεις επιστημόνων από το 2007 κιόλας ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν ήταν η ενδεδειγμένη για να δεχθεί ένα τέτοιου τύπου φράγμα.

Σε συνέχεια της χθεσινή αναφοράς στην έκθεση του εμπειρογνώμονα που εξέτασε το φράγμα παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του για το πως θα περιοριστούν οι διαρροές από το φράγμα αλλά και το τι γίνεται με το νερό που φεύγει προς γειτονιά του Βατόλακκου.
«Ένα φράγμα που κόστισε τόσα εκατομμύρια δεν είναι λειτουργικό και δεν ευθύνεται κανείς; Πρέπει άμεσα να μπουν οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης και ο εισαγγελέας και οι υπεύθυνοι να πληρώσουν είτε είναι εργολάβος, είτε Υπουργείο, είτε ΟΑΚ, είτε Περιφέρεια» δηλώνει ο Μανώλης Βαρουξάκης πρόεδρος του ΤΟΕΒ Αγιάς- Κολυμπαρίου. Η συγκεκριμένη περιοχή και η υψηλή της ζώνη ανέμενε πολλά από το φράγμα καθώς η άρδευση της αποτελεί σημαντικό πρόβλημα τις περιόδους της ξηρασίας.
«Πριν από 5 χρόνια όταν εγκαινιάσθηκε το φράγμα ήταν όλοι εκεί και πανηγύριζαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν; Το 2018 που υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ξηρασίας και είχαμε ανάγκη το νερό για την παραγωγή μας το φράγμα είχε διαθέσιμο 1 εκατομμύριο κυβικά νερού, όταν θα έπρεπε να είχε 6 εκατομμύρια κυβικά! Δεν δίνεται νερό από το φράγμα και την ίδια ώρα εξαιτίας του παμπάλαιου δικτύου άρδευσης των ΤΟΕΒ χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού. Για αυτό το θέμα Περιφέρεια, ΟΑΚ, κράτος, τι ακριβώς κάνουν και πως βοηθούν πραγματικά τους αγρότες;» λέει ο κ. Βαρουξάκης.
Την ανάγκη να λειτουργήσει φέτος το φράγμα με όσο νερό μπορεί να αποθηκεύσει τονίζει ο κ. Νίκος Μαρινάκης πρόεδρος του ΤΟΕΒ Βατολάκκου. «Οι διαρροές που υπάρχουν στο φράγμα είναι κατά την άποψη μας ελεγχόμενες και ήπιες. Πρέπει φέτος το καλοκαίρι το φράγμα να γεμίσει και όσες και αν είναι οι διαρροές, 350 κυβικά την ώρα, 500 κυβικά την ώρα δεν μας απασχολεί. Το υπόλοιπο νερό μπορεί να δοθεί για να καλύψει τις ανάγκες της άρδευσης. Ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι απαραίτητο το νερό. Εμείς πιστεύουμε ότι το φράγμα μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα και με τις διαρροές που έχει τώρα. Από το να το » λέει ο κ. Μαρινάκης.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ
ΟΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

2

Ο πίνακας στον οποίο καταγράφονται οι διαρροές στη στοά τσιμεντενέσεων πριν και μετά τις επεμβάσεις

Σημειώνεται ότι στην έκθεση του ο εμπειρογνώμονας κ. Μ. Καββαθάς προτείνει σειρά ενεργειών που θα καταστήσουν το φράγμα λειτουργικό. Όπως εξηγεί οι διαρροές νερού του ταμιευτήρα εντοπίζεται σε βάθος 10-15 μ. κάτω από τη βάση της στοάς που προκαλούν σημαντική έκλυση εδαφικού υλικού. Οι ρητινενέσεις που έγιναν στο σκυρόδεμα της στοάς τσιμεντενέσεων κατά τις δύο επεμβάσεις 2014-2015 και 2016 κρίνεται ότι απέδωσαν επαρκώς. Ωστόσο οι πρόσθετες τσιμεντενέσεις κάτω από τη βάση της στοάς έφτασαν μόλις 0,50 μ. κάτω από τη βάση της στοάς και συνεπώς δεν μπορούσαν να σφραγίσουν όλους τους αγωγούς διαρροών.
«…Συνεπώς, θα πρέπει να γίνουν πρόσθετες εργασίες τσιμεντενέσεων για την πλήρωση των αγωγών διαρροής νερού κάτω από τη βάση της στοάς τσιμεντενέσεων και σε βάθος έως 15 μέτρα κάτω από το βάση του δαπέδου της. Οι τσιμεντενέσεις θα πρέπει να γίνουν στα κεκλιμένα μόνον τμήματα της στοάς και στα ακραία 5 μέτρα του οριζόντιου τμήματος σε κάθε πλευρά. Το πρόγραμμα εκτέλεσης των τσιμεντενέσεων (πυκνότητα ενεμάτων, στάδια ενεμάτωσης, κλπ) αποτελούν αντικείμενο ειδικής μελέτης. Πάντως, λόγω των πολύ δυσμενών γεωλογικών συνθηκών, δεν είναι βέβαιο ότι οι πρόσθετες τσιμεντενέσεις θα επιλύσουν πλήρως το πρόβλημα των διαρροών (και κυρίως της επακόλουθης βαθμιαίας έκπλυσης εδαφικού υλικού που αποτελεί και τον κύριο κίνδυνο ασφάλειας του φράγματος), δεδομένου ότι τόσο οι αρχικές (κατά την κατασκευή) όσο και οι συμπληρωματικές τσιμεντενέσεις (το 2016) δεν ήταν πολύ αποτελεσματικές στον έλεγχο των διαρροών του φράγματος.
Μέχρι να γίνουν οι ανωτέρω εργασίες και καθώς τα φαινόμενα διασωλήνωσης είναι ενεργά, εξελισσόμενα και φαίνεται να είναι εντονότερα σε στάθμες άνω του +160 περίπου, η στάθμη της λίμνης θα πρέπει να διατηρείται κάτω από το +165, καθώς έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των εισροών (και συνεπώς της έκπλυσης υλικού) πάνω από τη στάθμη αυτή» καταλήγει ο κ. Καββαδάς στις προτάσεις του.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟ
Στην έκθεση του εμπειρογνώμονα κ. Μ. Καββαθά στον ΟΑΚ αναφορικά με τα προβλήματα διαρροών του φράγματος γίνεται αναφορά και και στο ζήτημα που έχει προκύψει στη γειτονιά “Τσιγκούνια” του Βατόλακκου. Εκεί όταν γέμισε το φράγμα άρχισε να παρουσιάζεται διαρροή νερού σε διάφορα σημεία μέσα στη γειτονιά. Από τον ΟΑΚ έγιναν εργασίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαρροές αυτές.
Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα όταν η στάθμη του φράγματος δεν ξεπερνάει τα 165 μέτρα δεν υπάρχουν διαρροές. Ειδικότερα:
1. Οι αυξημένες διαρροές που παρατηρούνται από το έτος 2015 στον Βατόλακκο οφείλονται σε διαρροές νερού της λίμνης, διαμέσου του βόρειου αντερείσματος της λίμνης και κυρίως από το τμήμα της βόρειας όχθης της λίμνης σε απόσταση 100- 600 μέτρα από το αριστερό αντέρεισμα του φράγματος. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν στην μισγάγγεια που βρίσκεται ΝΔ του οικισμού και έχει κατεύθυνση προς την λίμνη.
2. Οι ανωτέρω διαρροές συμβαίνουν όταν η στάθμη της λίμνης (του φράγματος) ανέλθει πάνω από το υψόμετρο +165 έως +170. Αντιθέτως, για χαμηλότερες στάθμες της λίμνης δεν φαίνεται να συμβαίνουν διαρροές προς τον Βατόλακκο.
3. Για να φθάσουν οι διαρροές από την λίμνη μέχρι τον Βατόλακκο μεσολαβεί χρόνος 3-4 μηνών.
4. Οι μέγιστες παροχές των διαρροών (με πλήρη ταμιευτήρα) προς τον Βατόλακκο φθάνουν τα 40-45 μ3/ώρα, ενώ οι φυσιολογικές παροχές (πριν τη λειτουργία του φράγματος δεν υπερέβαιναν τα 5 μ3/ώρα.
5. Λόγω του μεγάλου μήκους του μετώπου της βόρειας όχθης του ταμιευτήρα (περί τα 500 μέτρα) από το οποίο διακινούνται νερά της λίμνης προς τον Βατόλακκο, δεν είναι ευχερής (οικονομικά και τεχνικά) η σφράγιση του μετώπου ώστε περιορισθούν σημαντικά οι διαρροές προς τον Βατόλακκο. Επίσης, καθώς οι αναβλύσεις νερού στον οικισμό συμβαίνουν σε πολλές θέσεις, δεν είναι ευχερής η κατασκευή έργων συλλογής των διαρροών εντός του οικισμού, καθώς τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι πολύ εκτεταμένα ενώ δεν υπάρχει ο χώρος για την κατασκευή τους.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.