Μουσείο Τυπογραφείας

8.30 π.μ. – 2.30 μ.μ. & 6 μ.μ. – 8.30 π.μ.
ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κισάμου 52
“Στάση Εικονοστάσι” Τηλ. 2821 0 94956

8.30 π.μ. – 9 μ.μ.

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
8ης Δεκεμβρίου 4
“Υποθηκοφυλάκειο” – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Τηλ. 2821 0 58345

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ
Αρώνι – Ακρωτήρι
Τηλ. 2821 0 63282

ΣΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ. Βενιζέλου 46
Έναντι γραφείων Δ.Ε.Η.
Τηλ. 2821 0 98982

ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Μακρύς Τοίχος 363
Έναντι Ζαχαροπλαστείο
«ΜΟΝΤΕΡΝΟ»
Τηλ. 2821 0 45481