Μουσείο Τυπογραφείας

08.30 το πρωί – 14.30 & 18.00 – 08.30 το άλλο πρωί

ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κισάμου 52, Εικονοστάσι
Τηλ.: 28210/94956

8.30 π.μ. – 9 μ.μ.

ΜΙΧΑΗΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α. Παπανδρέου  105
Πλησίον  Πλατείας  Δικαστηρίων
τηλ.: 28210/86009

ΜΟΝΟΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αριστοτέλους & Κοραή γωνία, πλησίον 1ου Γυμνασίου Κουν/νων
τηλ.: 28210/69539

ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αν. Γογονή 51, (έναντι παλαιάς
Ηλεκτρικής, πρώην Βαντές)
Τηλ.: 28210/93288

ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Κισάμου – Κάτω Δαράτσο
(πλησίον αντ/πείας BMW)
Τηλ.: 28210/33466