Μουσείο Τυπογραφείας

Ερευνα του ΕΛΜΕΠΑ καταγράφει συναισθήματα και συνήθειες των Ελλήνων εν μέσω πανδημίας

Θετικά αξιολογείται σε γενικές γραμμές η προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας από τους πολίτες, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη από το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).
Oι ερευνητές τονίζουν πως «προσοχή πρέπει να δοθεί στην ψυχική κατάσταση των συμμετεχόντων, καθώς πολλοί φαίνεται να αντιμετωπίζουν διαταραχές στον ύπνο τους και έλλειψη ηρεμίας, να διακατέχονται από φοβίες, μοναξιά και απαισιοδοξία».

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (53%) αντιλαμβάνεται την πανδημία ως μια «κρίση» για την κοινωνία, ενώ σε μεγάλο βαθμό οι πολίτες δηλώνουν την εμπιστοσύνη τους τόσο στο έργο της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της όσο και στην επιστημονική κοινότητα, ενώ ανάλογη εμπιστοσύνη φαίνεται να εκφράζουν οι συμμετέχοντες και για τους επαγγελματίες υγείας, τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής, η προσπάθεια των οποίων έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη.
Συγκεκριμένα, το 89,3% των ερωτηθέντων δηλώνει αρκετά ή πάρα πολύ ικανοποιημένο από τις προσπάθειες που καταβάλουν οι αρμόδιοι φορείς στη χώρα μας (κυβέρνηση, υπηρεσίες υγείας, ΜΜΕ κ.λπ.) για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Όσον αφορά την αντίδραση της κυβέρνησης το 71,1% θεωρεί πως «λένε τα πράγματα με το όνομά τους» το 18,3% ότι «αντιδρούν υπερβολικά» και το 5,1% ότι «δεν την παίρνουν αρκετά σοβαρά».
Παράλληλα, «αισιοδοξία» για την ικανότητα της Κυβέρνησης να χειριστεί το θέμα του ιού κατεγράφη για 76% και μόνο για τους δύο στους δέκα κατεγράφη το αντίθετο συναίσθημα.
Οι εννέα στους δέκα αισθάνονται αισιόδοξοι για την ικανότητα της επιστημονικής κοινότητας στην χώρα μας να χειριστεί το θέμα του ιού, ενώ σε χαμηλό ποσοστό (12%), δήλωσαν ότι δεν διατίθενται να παραμείνουν στο σπίτι τους για όσο χρειαστεί ενώ οι υπόλοιποι διατίθενται με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων εξέφρασε δυσπιστία ως προς τη σωστή διαχείριση της κρίσης από τα ΜΜΕ και από τις τοπικές αρχές, καθώς αναφέρθηκε από μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων ότι η αντίδρασή τους εμπεριέχει το στοιχείο άλλοτε της υπερβολής και άλλοτε της έλλειψης σοβαρότητας. Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, πιθανόν τα fake news που διείσδυσαν ατυχώς στην παρουσίαση της επικαιρότητας να συνέβαλαν στην υποτίμηση της σοβαρής προσπάθειας που γίνεται από πολλά ΜΜΕ.
Συγκεκριμένα, η μεγάλη πλειοψηφία (79,1%) θεωρεί ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωση «αντιδρούν υπερβολικά».

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων φαίνεται να είναι μεγάλες για ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων. Οι τομείς που έχουν επηρεαστεί αρνητικά την περίοδο αυτή είναι η σεξουαλική ζωή, η διατροφή και η πνευματική φροντίδα ενώ θετικές αλλαγές φαίνεται να έχουν προκύψει στις διαπροσωπική επικοινωνία, στη χρήση νέων τεχνολογιών και τη φροντίδα της ατομικής υγείας.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μοναξιά στην εποχή της πανδημίας φαίνεται να μην δηλώνεται σε υψηλά ποσοστά, αφού μόνο ένας στους τέσσερις ερωτώμενους την ανέφερε ως συχνό αίσθημα. Αντιθέτως το 41,5% δεν ένιωσε καθόλου μοναξιά τις τελευταίες ημέρες.
Ήρεμοι την τελευταία εβδομάδα πριν από την έρευνα, ανέφεραν ότι ένιωσαν «συχνά» το 39% και κάποιοι «διαρκώς» (12%), ενώ οι υπόλοιποι μόνο «μερικές φορές» (35%), ή και «καθόλου» (8%).
Φοβισμένοι δηλώνουν, στην μεγάλη πλειοψηφία τους, ότι ένιωσαν από «μερικές φορές» (43%), «συχνά» (23%), έως και «διαρκώς» (6%) σε αντίθεση με ένα υψηλό ποσοστό 23% που ανέφερε ότι «καθόλου» δεν αισθάνθηκε φόβο.
Ένας στους τρεις ερωτώμενους ανέφερε ότι δεν είχε διαταραχές στον ύπνο του την τελευταία εβδομάδα πριν από την έρευνα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που ανέφερα διαταραχές από «μερικές φορές» έως διαρκώς».
Ως αισιόδοξοι καταγράφηκαν λιγότεροι (45%) από τους μισούς άνδρες και γυναίκες που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, ενώ με μερική αισιοδοξία κατεγράφη το 40% και ο ένας στους δέκα δίχως αισθήματα αισιοδοξίας την τελευταία εβδομάδα πριν από την έρευνα.

ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟ… ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟ
Στην ερώτηση για την τροποποίηση καθημερινών πρακτικών μέσω της αυξομείωσης του χρόνου που αφιερώνουν οι ερωτώμενοι σε αυτές, αναφέρθηκε ότι την εβδομάδα πριν από την έρευνα περισσότεροι από τους μισούς συζητούσαν με φίλους και μέλη της οικογένειας «συχνότερα» από την προ-κορωνοϊού εποχή και 8% αραιότερα, ενώ οι υπόλοιποι ανέφεραν ότι δεν άλλαξαν αυτή την συμπεριφορά τους.
Κατά δήλωση τους, οι μισοί περίπου ερωτώμενοι ανέφεραν σεξουαλική δραστηριότητα «αραιότερα» και μόνο ένας στους δέκα «συχνότερα».
«Συχνότερα», κατά δήλωση τους, καταναλώνουν τροφές οι τρεις στους δέκα ερωτώμενοι και «αραιότερα» ο ένας στους δέκα, περίπου.
Τεχνικές όπως χαλάρωση και η προσευχή οι ερωτώμενοι αναφέρουν να πράττουν «αραιότερα» (31%) και μόνο οι 15% ανέφεραν ότι τις τελούν «συχνότερα».
Σε κλίμακα από 1=πολύ κακή έως 10=άριστη, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να τοποθετήσουν την ποιότητα της συμβίωσης τους με τα άτομα στην ίδια στέγη. Σύμφωνα με το εμφανιζόμενο αποτέλεσμα στον πίνακα, η μέση βαθμολογία φαίνεται να είναι 8 κάτι που υποδεικνύει μία καλή σχέση.
Περίπου ένας στους τρεις ανέφερε ότι ασχολείται τώρα «συχνότερα» με την υγεία του ενώ 15% «αραιότερα»

Η έρευνα
Το Εργαστήριο Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του ΕΛΜΕΠΑ διεξήγαγε την έρευνα από τις 1-4 Απριλίου, με την χρήση e-ερωτηματολογίου σε πανελλαδικό δείγμα 1078 ατόμων (688 γυναίκες και 390 άνδρες). Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ηλικία από 17 έως 75 ετών (μέση ηλικία τα 40,2 έτη), έτη σπουδών από 4 έως 21 (μέσο έτος σπουδών τα 16,5 έτη) και αριθμό παιδιών από 1 έως 5 (μέσος αριθμός παιδιών 1,2). Την Κρήτη δήλωσαν ως τόπο κατοικίας 402 (37%) άτομα, την Αττική 237(22%) άτομα, την Β. Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο) 173(16%) άτομα, την Στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία 72(7%) άτομα, την Πελοπόννησο 57(5%), τα νησιά του Αιγαίου 32(3%) και το εξωτερικό επίσης 32(3%) άτομα, ενώ οι υπόλοιποι δεν ανέφεραν τόπο κατοικίας. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS και παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα ενοτήτων της έρευνας.
Δείτε αναλυτικά όλη την έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ εδώ

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.