Μουσείο Τυπογραφείας

Επιστημονική τεκμηρίωση για τις ιαματικές πηγές Τεμενίων

04Η ιδιαιτερότητα των νερών των ιαματικών πηγών των Τεμενίων στη Δυτική Κρήτη καταγράφεται στη διπλωματική εργασία που παρουσιάσθηκε χθες στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

H διπλωματική που είχε τίτλο: “Γεωλογική και υδροχημική μελέτη των ιστορικά ιαματικών πηγών της περιοχής Τεμενίων, δυτική Κρήτη” παρουσιάσθηκε από την εξεταζόμενη φοιτήτρια Αναστασία Βάρδαλη, με την τριμελή εξεταστική επιτροπή να αποτελούν οι καθηγητές Μανώλης Μανούτσογλου (επιβλέπων) Καθ. Καλλίθρακας- Κόντος Νικόλαος και Σπανουδάκης Νικόλαος (ΕΔΙΠ).
Όπως επισημαίνεται στην περίληψη της διπλωματικής «Οι πηγές της περιοχής Τεμενίων είναι οι μόνες πηγές σε όλη τη Δυτική Κρήτη που έχουν αναγνωριστεί και λειτουργήσει ιστορικά ως ιαματικές πηγές με το Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Αυγούστου 1957, αν και από τότε το νομοθετικό πλαίσιο έχει αλλάξει. Η διπλωματική εργασία, ασχολήθηκε με τη γεωλογική και την υδροχημική ανάλυση των πηγών Μέσα Χωριό και Τζανουδιανά στην ευρύτερη περιοχή Τεμενίων. Όσον αφορά το γεωλογικό περίγραμμα της περιοχής μελέτης, εργασίες πεδίου έδειξαν ότι οι δύο κύριες πηγές φιλοξενούνται εντός των μεταμορφωμένων πετρωμάτων του Φυλλιτικού Καλύμματος. Αν και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σε πολλές θέσεις εναλλαγές σχιστολίθων με μεταεβαπορίτες η χημική σύσταση των πηγών δεν επηρεάζεται από αυτούς. Τα δείγματα που λήφθηκαν σε τρεις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στις πηγές κατά την διάρκεια δύο υγρών και μιας ξηρής περιόδου επέτρεψαν τον καθορισμό των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους. Οι άμεσες μετρήσεις θερμοκρασιών επιτρέπουν την ταξινόμηση των πηγών ως υπόθερμων».
Στην εργασία σημειώνεται επίσης πως «με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από λεπτομερείς αναλύσεις κύριων ιόντων και ιχνοστοιχείων των υδάτων των πηγών στις τρεις διαφορετικές περιόδους και με βάση την θέση κατανομής των διαφόρων ιόντων στα εμπειρικά υδροχημικά διαγράμματα, τα ιστορικώς ιαματικά ύδατα των πηγών χαρακτηρίζονται ελαφρώς όξινα, Na-Ca-Mg-Cl-HCO3 τύπου και με μικρές συγκεντρώσεις ολικά διαλυμένων ιόντων (TDS), γεγονός που τα κάνει κατάλληλα για δίαιτα πτωχή σε νάτριο. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των ιαματικών υδάτων που χαρακτηρίζονται από αυξημένα TDS και για αυτόν το λόγο χαρακτηρίζονται ως μεταλλικά νερά, τα νερά από την περιοχή Τεμενίων στηρίζουν τις ιαματικές τους ιδιότητες στο γεγονός ότι είναι ολιγομεταλλικά, δηλαδή περιέχουν λιγότερα διαλυμένα άλατα. Λόγω αυτών των χημικών χαρακτηριστικών συγκρίθηκαν διαλυτότητες συγκεκριμένων αλάτων των νερών των πηγών Τεμενίων με τις ποσότητες που περιέχονται σε νερό, που θεωρητικά πρέπει να καταναλώνει ο άνθρωπος ημερησίως και στο νερό που καταναλώνει στη πραγματικότητα ο μέσος άνθρωπος. Εκτός αυτών έγινε επίσης σύγκριση των ποσοτήτων των διαλυμένων κύριων ιόντων με κύρια ιόντα εμφιαλωμένων νερών από διάφορες πηγές της Κρήτης και των ιστορικά ιαματικών νερών των πηγών Μέσα Χωριό και Τζανουδιανά και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα».

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.