Μουσείο Τυπογραφείας

“Δημογραφική αλλαγή και στρατηγικές για την ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”

Η Περιφέρεια Κρήτης, εταίρος του ευρωπαϊκού έργου MMWD-Αξιοποιώντας την Ανάπτυξη για τη Μετανάστευση, συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο με τίτλο “Δημογραφική αλλαγή και στρατηγικές για την ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”, που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Emilia Romagna στη Μπολόνια της Ιταλίας με τη συμμετοχή εκατό (100) και πλέον πολιτικών εκπροσώπων και στελεχών από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, αναπτυξιακές εταιρίες και ακαδημαϊκά ινστιτούτα των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση τύπου: ” Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συνεδρίου, η μελέτη των δημογραφικών τάσεων ως προς τη χωρική τους διάσταση και τις συνέπειές τους στην αγορά εργασίας, στο ανθρώπινο δυναμικό και στο σύστημα κοινωνικής προστασίας είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της στρατηγικής των Περιφερειών της Ν.Α. Ευρώπης προς το 2020. Καθώς μία τέτοια προσέγγιση βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάλυσης του “MMWD” τονίστηκε η σπουδαιότητα του έργου για τις Περιφερειακές Διοικήσεις της περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης. Το “MMWD” το οποίο ολοκληρώθηκε με αυτό τη λήξη του συνεδρίου, υλοποιήθηκε από 21 εταίρους από 9 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης σε διάρκεια 30 μηνών με κύριο στόχο την ενδυνάμωση της ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών να αναπτύσσουν στρατηγικές για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Ανάμεσα στα αποτελέσματα του “MMWD” περιλαμβάνονται η κατασκευή δημογραφικών προβολών και σεναρίων πολιτικής έως το 2020 σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων που προβλέπουν και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών και της μετανάστευσης και τέλος η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διακρατικού διαλόγου η οποία οδήγησε σε κοινά Σχέδια Δράσης για την περίοδο 2014-2020 για την προώθηση της Κινητικότητας και Επιχειρηματικότητας, της Τεχνικής Εκπαίδευσης και Καινοτομίας και της Κοινωνικής Οικονομίας.
Αντικείμενο του συνεδρίου αποτέλεσε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προκύπτουν για περαιτέρω συνεργασία και κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ των εταίρων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την προσαρμογή των κοινωνικών μοντέλων στις νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες, τη χάραξη δημόσιων πολιτικών και χωρικών στρατηγικών και την ενδυνάμωση των συνεργασιών στο πλαίσιο των νέων διακρατικών προγραμμάτων. Η Δρ. Κατερίνα Βλασάκη, συντονίστρια του “MMWD” για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης, στην παρουσίασή της, ανέδειξε τη σημασία του έργου για την Περιφέρεια Κρήτης καθώς και τις προοπτικές κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του, ειδικότερα σε σχέση με τη στρατηγική για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό με ορίζοντα το 2020.
Το “MMWD” είναι έργο στρατηγικής σημασίας και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη», μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.migration4growth.eu .”

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.