Μουσείο Τυπογραφείας

Διευκρινίσεις συνταξιοδότησης

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται  τις πρώτες δέκα ημέρες του Απριλίου.
Αποκλειστική προθεσμία ανάκλησης για παραίτηση είναι  ένας μήνας από την ημερομηνία υποβολής της παραίτησης.  Π.χ. εάν κάποιος υποβάλει παραίτηση στις 2 Απριλίου, θα μπορεί να  την ανακαλέσει μέχρι τις 2 Μαΐου.  Η προθεσμία επεκτείνεται κατά μία ημέρα εάν η τελευταία ημέρα προθεσμίας είναι αργία.
Ως ημέρα λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπολογίζεται η 31 Αυγούστου  και συνακολούθως ο χρόνος μέχρι τότε ( οπότε ο εκπαιδευτικός θα παραμένει και  μισθοδοτούμενος) θα υπολογιστεί ως συντάξιμος και θεμελιωτικός φυσικά.

pinakas
Να υπενθυμίσουμε ότι για την συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών ισχύουν οι γενικές διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, ισχύουν όμως και οι προϋποθέσεις του νόμου 3075/2002 δηλαδή, με  30 έτη υπηρεσίας και ηλικία από 55 ετών για όσους έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-82 και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία από 60 ετών για όσους έχουν διοριστεί/ ασφαλιστεί μετά την 1-1-83. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 25ετία  μέχρι 31/12/2010 και μέχρι 18/08/2015 τα 55 ή 60 έτη με 30 έτη ασφάλισης.

ΑΔΕΛΦΟΙ/ΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Πολλά τα ερωτήματα ασφαλισμένων με ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο αδελφό. Για το λόγο αυτό δημοσιεύουμε σήμερα τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αυτής της κατηγορίας, για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
Οι προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, για τη συνταξιοδότηση αδελφού αναπήρου και  είναι οι εξής:

α. Ο ανάπηρος αδελφός πρέπει:
• να είναι άγαμος και ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω
• να μην εργάζεται
• να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα και
• να συνοικεί αποδεδειγμένα και να βαρύνει οικονομικά τον αδελφό που θα συνταξιοδοτηθεί, για τουλάχιστον μία 5ετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση αποδεικνύονται από τα έντυπα Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα τελευταία 5 οικονομικά έτη που προηγούνται του χρόνου υποβολής της αίτησης.

β. Ο αδελφός που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις διατάξεις πρέπει:
• να έχει πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες εργασίας (χρόνος πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης) και να μην  έχει καταστεί συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα Κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου και δε θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, ακόμα και στη περίπτωση που δεν το έχει ασκήσει, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό  φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
• να έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστάτης του ανάπηρου αδελφού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αυτού για τουλάχιστον μία 5ετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο παύσει μετά τη συνταξιοδότηση η δικαστική συμπαράσταση ή διακοπεί η συνοίκηση, η σύνταξη θα διακοπεί από την ημερομηνία της παύσης ή της διακοπής αντίστοιχα και θα επαναχορηγηθεί σε περίπτωση που συντρέξουν εκ νέου όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης.

γ. Οι γονείς των αδελφών θα πρέπει να μην βρίσκονται στη ζωή ή να είναι ανάπηροι και οι δύο με ποσοστό αναπηρίας 67% και αν

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΟ ΠΑΙΔΙ
Οι προϋποθέσεις (οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά) για τη συνταξιοδότηση του γονέα αναπήρου παιδιού είναι οι εξής:

α) το παιδί πρέπει:
• να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό 67% και άνω
• να μην εργάζεται
• να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα

β) ο γονέας που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις διατάξεις πρέπει:
• να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης.
• να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο

γ) ο έτερος γονέας πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης του γονέα που ασκεί το δικαίωμα
• να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το δημόσιο εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια
• να εργάζεται
• να μη λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο
• να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφαλιστικό φορέα ή τους ασφαλιστικούς φορείς που είναι ασφαλισμένος ότι δεν έχει ασκήσει ούτε προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής
• Αντίστοιχα,  στις  περιπτώσεις  διαζευγμένων  γονέων,  το δικαίωμα αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει μόνο ο έχων την επιμέλεια του τέκνου αυτού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Ασφαλιστικός Οδηγός, Ρωτάτε – Απαντάμε

Δημόσιο με 30 έτη
Γιώργος  Σ.Β: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, γεννήθηκα τον Φλεβάρη του 1959.  Τον επόμενο μήνα  συμπληρώνω 30 χρόνια δημόσια υπηρεσία. (Στον ιδιωτικό τομέα δεν έχω καταγραμμένη προϋπηρεσία).
Έχω τελειώσει 5ετη πανεπιστημιακή σχολή και έκανα 22 μήνες στο στρατό. Επειδή διαβάζοντας το νόμο 4336/2015 (και τον προηγούμενο) δε βγάζω ξεκάθαρο συμπέρασμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω:
1.Μετά από πόσα χρόνια  μπορώ να πάρω κανονική σύνταξη;
2.Πότε μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη (το συντομότερο);
Μπορώ να συμπληρώσω (πληρώνοντας ότι χρειάζεται – με τις παλιές τιμές) πλασματικά χρόνια για να βγω νωρίτερα στη σύνταξη;

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Μπορείτε να αναγνωρίσετε μόνο τη στρατιωτική σας θητεία για να συμπληρώσετε 35 έτη ασφάλισης. Τα συμπληρώνετε το 2020 (από 2018 μέχρι 2020 = 3 χρόνια + 2 του στρατού).
Η ημερομηνία συνταξιοδότησης σας καθορίζεται από τη συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης και την εξέλιξη του ορίου ηλικίας των 58 ετών που προβλέπει για τη περίπτωση σας ο πίνακας 1 του ν.4336/2015.
Αν ανατρέξετε στον πίνακα αυτό θα διαπιστώσετε ότι το νέο όριο ηλικίας για να λάβετε πλήρη σύνταξη είναι τα 61 έτη (το 2020).
Μειωμένη σύνταξη δεν δικαιούστε σε μικρότερη των 62 ετών ηλικία, οπότε εξετάζεται μόνο στην περίπτωση παραίτησης πριν την ανωτέρω ημερομηνία συμπλήρωσης 35ετίας.
Τα πλασματικά έτη για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2017, έχουν κόστος 10% Χ του συνόλου του συντάξιμου μισθού.
Δεν σας παρέχεται η δυνατότητα για συνταξιοδότηση σε μικρότερη ηλικία.

ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΟΓΑ
Ε.Ρ : Γεια σας έχω γεννηθεί τον Οκτώβριο 1953. Είμαι ασφαλισμένη  από το 1979 6 μήνες στο ΙΚΑ ,στον ΟΑΕΕ 4 χρόνια από 10/7/80 έως 15/9/81 και από 28/3/95 έως 26/1/98.  Από το 2004 έως σήμερα είμαι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ. Πότε δικαιούμαι σύνταξη;

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Θα μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας σας, τον Οκτώβριο του 2020.

ΙΚΑ με 10.500; ένσημα
Ι.ΤΡΑΧ.: ΙΚΑ από 10-1971 έως 08-1985 2.711 ένσημα. Από 03 -1987 έως σήμερα όσες. Τρία χρόνια πλασματικά, γεννημένος 15-02-1958. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Εάν έχετε συμπληρώσει 35 έτη (δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε με το «όσες») μέχρι 31/12/2011, ακόμα και με χρήση πλασματικών, συνταξιοδοτήστε άμεσα (από τα 59σας). Εάν τα 35 τα συμπληρώνετε το 2012 θα συνταξιοδοτηθείτε στα 60 έτη και 6 μήνες ηλικίας. Διαφορετικά από τα 62 κι έπειτα.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ
Ε.Μ.: Έχω προσληφθεί στο δημόσιο στις 9-2-1987 όπου και υπηρετώ ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Μέχρι το 1990 ήμουν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ ενώ στη συνέχεια στο δημόσιο.
Έχω γεννηθεί το 1968 και έχω δύο παιδιά εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Μπορείτε με αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων παιδιών να συμπληρώσετε 25 έτη ασφάλισης αναδρομικά το 2010. Έτσι θα συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών, καθώς ακολουθείτε το όριο των 50 ετών του πίνακα 2 του νόμου 4336/2015 (συμπληρώνετε τα 50έτη το 2018). Αυτή είναι η πλησιέστερη ημερομηνία συνταξιοδότησης σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ 31 ΕΤΗ
Ν. Δ.: Είμαι γυναίκα εκπαιδευτικός, 52 ετών,( ημ.γέννησης 21/3/1965 ), χωρίς ανήλικα παιδιά, διορισμένη στις 30/8/1988.
Με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 1 έτος και 8 μήνες ως αναπληρώτρια, συμπληρώνω συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 31 χρόνια στις 30/12/2017.
Πότε μπορώ να  βγω στη σύνταξη;

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Συμπληρώνετε 35ετία στις 31/12/2021 και το 58ο έτος της ηλικίας σας στις 21/03/2023. Συνεπώς δεν συντρέχουν το 58ο και η 35ετία κατά την μεταβατική περίοδο του ν.4336/2015, δηλαδή από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2021, οπότε  θα μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε από τα 62σας κι έπειτα.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 72%
Είμαι 40 ετών με ποσοστό αναπηρίας 72%. Πρώτο έτος ασφάλισης το 1999 και κλείνω 15 έτη στο δημόσιο τον Αύγουστο του 2018. Το ποσό της σύνταξης είναι το αντίστοιχο της εθνικής σύνταξης και το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 15 έτη, ή ισχύει κάτι άλλο; Μια φίλη μου με παρόμοιο ποσοστό και άλλη πάθηση της δίνεται μηνιαίως και ένα επίδομα 402 ευρώ περίπου.

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Σύνταξη από το Δημόσιο δικαιούστε εφόσον κριθείτε ανίκανος για συνέχιση της εργασίας σας από την Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή, και το ποσό της καθορίζεται από την «Εθνική» και από την «Ανταποδοτική» σύνταξη. Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται ανάλογα τα έτη ασφάλισης και τις καταβαλλόμενες εισφορές. Η φίλη σας που αναφέρετε θα υπάγεται στις ειδικές παθήσεις (παραπληγικοί, τετραπληγικοί,  μεταμοσχευμένοι κλπ) που συνταξιοδοτούνται με αυξημένη σύνταξη (με 15 έτη ασφάλισης η σύνταξη τους υπολογίζεται με 35ετία) και μαζί μ’ αυτήν δικαιούνται και ένα προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας 406,40 €. Για την πιστοποίηση του ειδικού νοσήματος απαιτείται παραπομπή στην ΑΣΥΕ, η οποία εδρεύει στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Τ.Α. :Ειμαι Εκπαιδευτικός 51 χρονών με 4 ανήλικα παιδιά.
Το μικρότερο 9 χρονών το μεγαλύτερο 16 ετών. Διορισμένος από το 2007.
Με 14 Χρόνια προϋπηρεσίας. Αναπληρωτής + διορισμένος.
Πότε μπορώ να βγω στην σύνταξη. Πλήρης ή μειωμένη;
Και πόσα θα παίρνω ως μειωμένη σύνταξη ;

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Δεν θεμελιώνετε ως πολύτεκνος εντός του 2011 ή του 2012. Θα μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε στα 62σας με μειωμένη και στα 67σας με πλήρη σύνταξη.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ στα απορριμματοφόρα
Φλασκής : Γεννήθηκα 17/09/1965. Έχω 1.430 οικοδομικά από το 1979 μέχρι το 2001. Από το 2001 είμαι οδηγός σε απορριμματοφόρα μέχρι και σήμερα. Συνολικά 6.500 ένσημα.

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Ως εργαζόμενος στη συλλογή απορριμμάτων δικαιούστε σύνταξη στα 60σας, βάσει του ΚΒΑΕ. Δεν δικαιούστε σύνταξη λόγω της αναπηρίας του παιδιού σας.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
ΑΖΗ :Η μητέρα μου είναι 68 ετών, δεν εργάζεται ούτε έχει εργαατεἰ ποτέ. Ο πατέρας μου ήταν συνταξιούχος του ΙΚΑ, έπαιρνε σύνταξη περίπου 820 €. Τι ποσοστό σύνταξης δικαιούται η μητέρα μου (ο πατέρας μου πέθανε πριν 1 μήνα);

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Δικαιούται το 50% της σύνταξης που ελάμβανε ο πατέρας σας (περίπου 410 €).

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ
Ν.ΚΑ :Είμαι 66 χρονών με 18 έτη και 11 μήνες ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, 1.000 ένσημα στο ΙΚΑ και 1304 ένσημα στο ΝΑΤ. Πότε δικαιούμαι να βγω σε σύνταξη;

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Θα δικαιωθείτε σύνταξης σε ένα χρόνο, στα 67σας.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ
Δημ. Σκ. :Γεννημένος το 1958, δηλαδή 59 ετών, έχω περίπου 4.000 ένσημα ΙΚΑ από το 1975. Είμαι στο δημόσιο τα τελευταία 9 χρόνια. Μετράνε τα του ΙΚΑ με αυτά του Δημοσίου 4.000 ΙΚΑ + 2.700 Δημόσιο; Με αυτά τα δεδομένα πότε μπορώ να βγω σύνταξη έστω και μειωμένη. Μπορώ να εξαγοράσω τα 2 χρόνια του στρατού;

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Για τη συνταξιοδότηση σας θα συνυπολογιστούν όλοι οι χρόνοι που είχατε ασφαλιστεί. Σύνταξη θα μπορείτε να λάβετε είτε μειωμένη στα 62σας, είτε πλήρη στα 67σας. Δεν μπορείτε σε μικρότερη ηλικία, ούτε εξαγοράζοντας το χρόνο της στρατιωτικής σας θητείας.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΒΑΡΕΑ
Γ.Βαλερ. : Εργάζομαι στην ίδια εταιρία 21 συναπτά έτη. Η πλειοψηφία τους είναι βαρέα κα ανθυγιεινά. Είμαι γεννηθείσα το 1960 και είμαι γυναίκα. Μπορώ να πάρω σύνταξη έστω και μειωμένη. Ευχαριστώ πολύ

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Εάν είχατε συνολικά τουλάχιστον 4.500 ένσημα μέχρι τις 31/12/2012 και από αυτά 3.600 Βαρέα, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε άμεσα με πλήρη σύνταξη. Προσοχή καθώς απαιτούνται τα 1.000 βαρέα να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της τελευταίας 13ετίας,

ΙΚΑ και ΟΑΕΕ
Amalia Mpa: Γεννήθηκα στις 22/11/1958. Έχω 2.788 ημερομίσθια ή 9 χρόνια και 3 μήνες στο Ι.Κ.Α. και από 28/2/2000 μέχρι σήμερα είμαι ασφαλισμένη στον Ο.Α.Ε.Ε. Επίσης αν αυτό λέει κάτι, έχω δυο παιδιά ενήλικα γεννημένα το 1987 και 1989.
Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Απάντηση Μπάμπη Κιαγιά :
Θα μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 62σας, αρκεί να συνεχίσετε την ασφάλιση σας μέχρι τότε. Θα υποβάλετε αίτημα στον ΟΑΕΕ το οποίο θα το απορρίψει  και θα το μεταβιβάσει στο ΙΚΑ. Το ΙΚΑ θα σας χορηγήσει μειωμένη σύνταξη, βάσει του συνολικού διαδοχικού χρόνου ασφάλισης σας. Εάν δεν επιθυμείτε την εν λόγω μειωμένη σύνταξη, τότε στα 67σας θα λάβετε πλήρη.

Στείλτε τα ερωτήματα σας στο fax : 28210-94432 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : xkiagias@gmail.com  με την ένδειξη ΧΝ – Συντάξεις, χρησιμοποιώντας το ονοματεπώνυμο, τα αρχικά σας, ή ψευδώνυμο.
Θα δοθούν έγκυρες απαντήσεις, μέσα από αυτή τη στήλη της εφημερίδας μας.

7 Σχόλια

 • [ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ] ~ ~ ~ Απάντηση

  9000 ένσημα, ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΙΚΑ(ΔΙΑΔΟΧΙΚΉ) ΕΩΣ ΣΉΜΕΡΑ. ΣΤΡΑΤΌΣ 22 ΜΉΝΕΣ,1 ΠΑΙΔΙ,ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ (3 ΧΡΌΝΙΑ). ΗΛΙΚΊΑ 60 ΕΤΩΝ ΣΉΜΕΡΑ.ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΎΜΑΙ ΜΕΙΩΜΈΝΗ Η ΠΛΗΡΗ ΣΎΝΤΑΞΗ????

 • [ΥΡΙΔΑ] ~ ~ ~ Απάντηση

  Καλησπέρα. Είμαι γυναίκα εκπαιδευτικός.Ημ.γέννησης 2/7/1963.χωρίς παιδιά.Εργάστηκα από 24/11/1984 έως 15/1/1986 με σύμβαση αορίστου χρόνου εκπ/κός με ασφάλεια ΙΚΑ. Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 1 χρόνο και2 μήνες. Από15/1/1986 έως και 30/6/1997 ως αναπληρώτρια εκπ/κός με ασφάλεια ΙΚΑ.Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 11 χρόνια. Από 1/9/1997 διορίστηκα μόνιμη εκπ/κός με ασφάλεια Δημοσίου, όπου εργάζομαι ως σήμερα.Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 20 χρόνια και 4 μήνες. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη? Ευχαριστώ

 • [Billi Kabila] ~ ~ ~ Απάντηση

  Ήμουν εργαζόμενη για 26έτη και μισό γεννημένη τον 6/1966 εργαςτικα στον ιδιωτικό τομέα απο τον 6/1989 έως 11/2015 είχα ανήλικο τέκνο με 7500 ένσημα το 2010 έχω το δικαίωμα μειωμένης σύνταξης και αν ναι ποτέ?

 • [Billi Kabila] ~ ~ ~ Απάντηση

  Ok

 • [MK] ~ ~ ~ Απάντηση

  ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ 11/06/1969
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ 6/06/1992 ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
  ΕΧΩ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 90%
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2 ΕΤΗ
  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ;;;

 • [Ανδρεας Βασιλοπουλος] ~ ~ ~ Απάντηση

  Γεννήθηκα 09-12-1967.
  Εργάζομαι από 20-9-1989 στο Δημόσιο.
  Έχω ένα παιδί 11 ετών.
  Έχω τη δικαστική επιμέλεια αναπήρου αδελφού (πάνω από 80% αναπηρία) με τον οποίο συνοικώ για πάνω από 20 χρόνια.
  Από τους γονείς μου βρίσκεται στη ζωή μόνο η μητέρα μου, ηλικίας 92 ετών.
  Έχω στείλει έγγραφα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για αναγνώριση 3 πλασματικών ετών πριν από 10 χρόνια περίπου (23 μήνες στρατού και 10 μήνες από το παιδί).
  Έχω θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και σε θετική περίπτωση πότε με συμφέρει να βγω σε σύνταξη;

 • [ΓΙΑΝΝΗΣ] ~ ~ ~ Απάντηση

  ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1991 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΤΕΛΩ ΣΕ ΜΑΚΡΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΝ ΤΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ). ΠΟΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΠΕΡΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ Η ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ….ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ….

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.