Μουσείο Τυπογραφείας

Αποζημιώσεις προς ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώνονται για τη σύνδεση κόμβου Μουρνιών

Ο Οργανισμός Ανάτπυξης Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για τις ανάγκες του έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» ότι:
1. Θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις των επικειμένων των αναφερομένων ακινήτων όπως καταγράφηκαν από την αρμόδια επιτροπή και εγκρίθηκαν με την με αρ. 3378/11.12.2015 απόφαση του Δ/ντή Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ.
2. Η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει στα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ οδός Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου α΄ όροφος την 18-12-2015 (σε περίπτωση μη προσέλευσης όλων των δικαιούχων, η προθεσμία πληρωμής παρατείνεται έως και την 23-12-2015) και ώρα από 9.00 έως 13.00, από τον υπόλογο του έργου.
3. Οι δικαιούχοι για την πληρωμή θα πρέπει να προσκομίσουν α) φορολογική ενημερότητα με την ένδειξη για είσπραξη χρημάτων (πρωτότυπη) για ποσό άνω των 1.500,00 € β) αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία), γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (πρωτότυπη) για ποσό άνω των 3.000,00 €, δ) σε περίπτωση συνιδιοκτησίας Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον καθένα ιδιοκτήτη που να αναγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας (όπως συνημμένο υπόδειγμα), ε) σε μη αυτοπρόσωπη παρουσία εξουσιοδότηση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (όπως συνημμένο υπόδειγμα) και στ) ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
4. Όσον αφορά τους δικαιούχους μη φυσικά πρόσωπα (εταιρείες κ.λ.π.) θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: α)Καταστατικό σύστασης εταιρείας για την εκπροσώπηση, β) Φορολογική ενημερότητα (πρωτότυπη) εταιρείας για ποσό άνω των 15.000,00 €, γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (πρωτότυπη) εταιρείας για ποσό άνω των 3.000,00 €, δ) Αστυνομική ταυτότητα εκπροσώπου και ε) ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
5. Οι αποζημιώσεις της γης θα αποδοθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύστερα από την έκδοση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου της απόφασης καθορισμού των προσωρινών τιμών μονάδος και μετά από Δικαστική Αναγνώριση των δικαιούχων.
6. Επισημαίνεται ότι όσοι από τους δικαιούχους δε προσέλθουν να εισπράξουν τις αποζημιώσεις των επικειμένων τους την αναφερόμενη ημερομηνία, θα μπορούν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ. 28210-29300, 29200 & 29351 με τον αρμόδιο κ. Π. Νικολιδάκη, να προσέρχονται για την είσπραξη της αποζημίωσης τους σε νέα ημερομηνία.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.