Μουσείο Τυπογραφείας

Από τον καιρό του Oθωνα

Ζήσαμε πριν από λίγο καιρό περιστατικά, κατά τα οποία καταδικασμένοι και εκτίοντες την ποινή των στις φυλακές της χώρας απολύονται τούτων, διότι προσεκόμισαν εις τας αρμοδίας αρχάς, πλαστά ιατρικά έγγραφα, φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το… πρωτότυπον. Έτσι, ξεφυλλίζοντας στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθηναϊκή εφημερίδα “Η ΕΛΠΙΣ” βρήκα παρεμφερές περιστατικό, το οποίο και παραθέτω.
Η ΕΛΠΙΣ, 27.5.1848 – Ο περιβόητος πειρατής Νέγρης, καταδικασθείς υπό του Κακουργιοδικείου Αθηνών, έλαβεν την βασιλικήν χάριν κατά την ημέραν των γενεθλίων του βασιλέως. Ο κ. Υπουργός της Δικαιοσύνης, διϊσχυριζόμενος, ότι ο διευθυντής του γραφείου του κ. Λεκάτης, δολίως, παρενέγραψε το όνομα του ρηθέντος πειρατού, εις τον κατάλογον εκείνον, δι’ ους ο υπουργός προύκάλεσεν  την βασιλικήν χάριν, απέβαλε τον υπάλληλον τούτον της υπηρεσίας […] αλλ’ ουχ ήττον φρονούμεν, ότι ο υπουργός δια της παύσεως του υπαλλήλου δεν σκεπάζει την ευθύνην του.
– Σημειώνω την τελευταίαν παράγραφον της εφημερίδος της εποχής του Όθωνος, η οποία επισημαίνει και τονίζει την ευθύνην του Υπουργού.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.