Μουσείο Τυπογραφείας

“Ανάσα” η ρύθμιση για τις ασφαλιστικές εισφορές

05Ξεκίνησε από χθες να εφαρμόζεται η αναστολή της καταβολής των τρεχουσών και η ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, εργοδότες και μη μισθωτούς ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου οι οποίες επλήγησαν από τις θεομηνίες του Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το μέτρο αφορά επιχειρήσεις, εργοδότες και μη μισθωτούς ασφαλισμένους ανεξαρτήτως αν υπέστη ζημιά η επαγγελματική τους εγκατάσταση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στις σχετικές ρυθμίσεις στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στη Λεωφόρο Σούδας έως το τέλος Απριλίου.
Να σημειώσουμε ότι παρότι ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος είχε ήδη υπογράψει από τις 27 Φεβρουαρίου την απόφαση για τη λήψη των ανακουφιστικών μέτρων για τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες και τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους σε Χανιά και Ρέθυμνο, η έναρξη της ισχύς του μέτρου καθυστέρησε πάνω από ένα μήνα (τα «Χ.ν.» είχαν αναδείξει το θέμα ήδη από τις 8 Μαρτίου με ρεπορτάζ).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις ή εργοδότες:

• Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές (μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), δηλαδή έως 31/1/2019.

• Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων, δηλαδή από 1/2/2019 έως 31/7/2019.
Για τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις μη μισθωτών ασφαλισμένων (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή αγρότες):

• Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών (1ου/2019 – 6ου/2019) καθώς και δόσεων εκκαθάρισης με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) και για 6 μήνες, ήτοι 01/02/2019 – 31/07/2019, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.

• Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες εισφορές έως 31/12/2016 και οι δόσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών από 01/01/2017, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου που συνέβη η φυσική καταστροφή με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας (καταληκτική έως 31/01/2019).

• Μη εκκαθαρισμένες τρέχουσες εισφορές της περιόδου αναστολής (1ου/2019 –6ου/2019), αναζητούνται και εξοφλούνται μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης (σχετ. η αριθμ. 21/2018 Εγκύκλιος).
Οι εισφορές των ανωτέρω Α’ και Β’ περιπτώσεων, εξοφλούνται σε 12 ισόποσες δόσεις, αρχής γενόμενης από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή, δηλαδή έως 01/08/2019.
Η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται από την έναρξη ισχύος της, ήτοι έως την 30/4/2019.
Τα πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσης, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, θεωρούνται ασφαλιστικά ενήμερα και ως εκ τούτου χορηγείται Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούνται οι όροι της εγκυκλίου. Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί. Αναβάλλονται οι ποινικές δίκες για παράβαση του α.ν. 86/1967, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου.
Τέλος, όπως επισημαίνεται στη ρύθμιση, τα πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υπαχθούν είτε στις ρυθμίσεις της παρούσας είτε στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει, και της αριθμ. Φ.14/ οικ.333/6.3.1998 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 272).
Μετά την υπαγωγή τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους σε δεύτερη.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.