Μουσείο Τυπογραφείας

Αλήθειες & Μύθοι για το Κυκλοφοριακό των Χανίων

(Βάζοντας το άλογο πριν το κάρο)

Το άρθρο αυτό ελπίζω να βοηθήσει τον σχετικό διάλογο που γίνεται κάθε φορά πριν τις δημοτικές εκλογές για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης των Χανίων. Οι πληροφορίες που παρουσιάζω παρακάτω πιστεύω ότι προσφέρουν την ευκαιρία στους δημότες-ψηφοφόρους να αξιολογήσουν τις προτάσεις των υποψήφιων δημάρχων, να κρίνουν αυτά που θα ακουστούν και να αποφασίσουν ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με τρόπο αποτελεσματικό.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης δεν είναι καινούργιο. Υπάρχει από την δεκαετία του 70 όταν οι περισσότεροι αποκτήσαμε αυτοκίνητο. Παρότι όλοι ανεξαιρέτως οι δημότες έχουν να προτείνουν κάποια λύση ο καθένας, παραδόξως αυτό δεν είχε βοηθήσει μέχρι πρόσφατα να πεισθούν οι δήμαρχοι της πόλης και οι τεχνικοί του δήμου τουλάχιστον να αντιγράψουν, να κάνουν δηλαδή σκονάκι, αυτά που γίνονται στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Τον Νοέμβριο του 2014 έλαβα ένα μάλλον αναπάντεχο τηλεφώνημα από τον τότε νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Χανίων κ. Βάμβουκα που μου εξήγησε ότι αναζητώντας ανθρώπους να τον βοηθήσουν με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης του προτάθηκε το όνομά μου. Με έκπληξη άκουσα τα λόγια του κ. Βάμβουκα επειδή σχεδόν αποκλειστικά δραστηριοποιούμε σαν σύμβουλος συγκοινωνιολόγος στην Μεγάλη Βρετανία από το1983.

Ο κ. Βάμβουκας με κάλεσε να συμμετάσχω στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου. Αποδέχτηκα την τιμητική του πρόταση και σε μία συνάντηση που είχαμε στις αρχές του 2015 μου εξέθεσε τις απόψεις του και μου ζήτησε να τον βοηθήσω να λυθεί το χρονίζον κυκλοφοριακό της πόλης σαν pro bono συνεργάτης του. Υποσχέθηκα ότι θα μπορούσα να προτείνω μία στρατηγική που όμως θα έπρεπε να καταγραφεί και ετοιμαστεί από κάποια Ελληνική εταιρία συμβούλων με πολύχρονη εμπειρία στα θέματα αυτά λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου και της έλλειψης χρόνου από μέρους μου.

Για την πληρότητα αυτού του άρθρου θα αναφέρω ότι, μετά την δεκαετία το ’70, το κυκλοφοριακό μίας πόλης αντιμετωπίζεται από συγκοινωνιολόγους πανεπιστημιακής μόρφωσης με ειδικότητα στον σχεδιασμό των μεταφορών (ανθρώπων & εμπορευμάτων). Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει ειδικούς στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη μαθηματική προσομοίωση της κυκλοφοράς όλων των μεταφορικών μέσων στο οδικό δίκτυο (τα γνωστά κυκλοφοριακά μοντέλα), την αξιολόγηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κάθε πρότασης, τον σχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών κλπ.

Η ειδικότητα του διπλωματούχου ή πτυχιούχου συγκοινωνιολόγου δεν θα πρέπει να συγχέεται με τους μηχανικούς που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την κατασκευή της υποδομής ενός οδικού δικτύου (πολεοδομία, οδοποιία, υδραυλικά, αρχιτεκτονική ανοικτών χώρων κλπ) ή τους τεχνικούς που διαχειρίζονται τον ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό της υποδομής αυτής που συνεπικουρούν τους συγκοινωνιολόγους οι οποίοι όμως έχουν τον πρώτο λόγο στον σχεδιασμό τη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά.

Κατά την συνάντηση με τον δήμαρχο κ. Βάμβουκα που προανέφερα εξήγησα επίσης ότι η αρχική αυτή εργασία για την διατύπωση μίας νέας στρατηγικής σχετικά με το κυκλοφοριακό της πόλης των Χανίων στην συνέχεια θα έπρεπε να ακολουθηθεί από μία σειρά μελετών που θα συγκεκριμενοποιούσαν τις προτάσεις της στρατηγικής αυτής εργασίας και θα κοστολογούσαν τα συγκεκριμένα έργα που θα προκρινόταν για εφαρμογή από την δημοτική αρχή της πόλης.

(Σημειώνεται ότι μία τέτοια μελέτη, γνωστή σαν ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΒΑΚ”, άρχισε να εκπονείται πρόσφατα από την εταιρία TREDIT Α.Ε. ενώ το αντικείμενό της παρουσιάστηκε στις 10 Απριλίου 2019 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου-ΚΑΜ).

Ο κ. Βάμβουκας υιοθέτησε την προσέγγιση που του πρότεινα και έτσι το Οκτώβριο του 2015 ανατέθηκε σε μία έμπειρη εταιρία συμβούλων συγκοινωνιολόγων (Ευπαλίνος Τεχνική Α.Ε.), που διευθύνεται από τον ομότιμο καθηγητή του Ε.Μ.Π. συγκοινωνιολόγο κ. Κωνσταντίνο

Αμπακούμκιν, η εκπόνηση μιας εργασίας με τίτλο ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ(στο εξής Πρόταση Στρατηγικής της Ευπαλίνος Α.Ε.”). Η εργασία αυτή αποτελείται από επτά (7) συνολικά εκθέσεις με τους τίτλους που φαίνονται παρακάτω και είναι διαθέσιμη από την υπηρεσία Προγραμματισμού, Ποιότητας & Οργάνωσης του Δήμου Χανίων:

 1. Αξιολόγηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του 2004.
 2. Μέτρα Αμεσης Προτεραιότητας.
 3. Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα Μέτρα.
 4. Οριζόντια Σήμανση Οδών.
 5. Αστυνόμευση Παράνομης Στάθμευσης.
 6. Πολιτική Στάθμευσης.
 7. Οργάνωση Τμήματος Σχεδιασμού των Μεταφορών.

Θα σταθώ στην πρώτη από τις παραπάνω εκθέσεις που παραδόθηκε στην δημοτική αρχή στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 (οι υπόλοιπες έξι εκθέσεις παραδόθηκαν στις αρχές Απριλίου 2016). Και τούτο διότι κάθε φορά που γίνεται κάποια δημόσια συζήτηση για το κυκλοφοριακό στα Χανιά αναπόφευκτα όλοι αναφέρονται σ’ αυτήν την μελέτη που, όπως είναι γνωστό, κόστισε αρκετά χρήματα για να μην την εκμεταλλευτεί κανείς όπως λέγεται.

Αντικείμενο αυτής της 1ης Εκθεσης της Πρότασης Στρατηγικής της Ευπαλίνος Α.Ε. ήταν η αιτιολογημένη αξιολόγηση μίας προς μίαν όλων των προτάσεων της Κυκλοφοριακής Μελέτης που ανατέθηκε στα συμπράττοντα Τεχνικά Γραφεία Φραντζεσκάκης-ΔοκουμετζίδηςΡέντζος στις 9 Αύγουστο του 2000 και εγκρίθηκε τελικά από τον Δήμο Χανίων τον Μάιο του 2005.

Η αξιολόγηση της μελέτης αυτής έγινε έχοντας σαν μέτρο σύγκρισης τις σύγχρονες αντιλήψεις περί αστικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού που διατυπώθηκαν στην αρχή αυτής της έκθεσης. Προηγουμένως προτάθηκαν και συμφωνήθηκαν με τον Δήμαρχο κ. Βάμβουκα οι τέσσερις πυλώνες που θα έπρεπε να στηριχθεί η νέα στρατηγική της δημοτικής αρχής για να μπορέσει το οδικό δίκτυο της πόλης να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για μετακινήσεις και στάθμευση.

Οι τέσσερις πυλώνες αυτής της νέας στρατηγικής είναι οι παρακάτω:

 1. (1)  Εκτεταμένη χρήση του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης,
 2. (2)  Ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς (περπάτημα, δίκυκλα, δημόσιες συγκοινωνίες) με την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης τους (διαπλάτυνση πεζοδρομίων, απομάκρυνση εμποδίων, όπως περίπτερα και ογκώδεις στάσεις, νέες στάσεις, νέες διαβάσεις, νέες θέσεις στάθμευσης δικύκλων, αναβάθμιση κόμβων κλπ),
 3. (3)  Σοβαρή αναδιοργάνωση των αστικών λεωφορείων της πόλης, και
 4. (4)  Δημιουργία ενός νέου Τμήματος στον Δήμο με αποκλειστική αρμοδιότητα τον Σχεδιασμό και τη Διαχείριση των Μεταφορών επανδρωμένο με διπλωματούχους συγκοινωνιολόγους.

Εξετάζοντας κανείς προσεκτικά το περιεχόμενο της Κυκλοφοριακής Μελέτη του 2004 μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι είχε πολλούς στόχους αλλά χωρίς την διατύπωση προτεραιοτήτων. Εκτός αυτού, οι προδιαγραφές που δόθηκαν στους μελετητές ήταν επηρεασμένες και εφάμιλλες μελετών που εκπονήθηκαν κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του `60 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του `70 σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των μελετών ήταν ότι προσπαθούσαν να διευκολύνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ΙΧ αυτοκινήτων που είχαν αρχίσει τότε να αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό της καθημερινότητας και φυσικά προκαλούσαν πολλά προβλήματα.

Από την αξιολόγηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του 2004 επιλεκτικά θα αναφέρω ότι οι προτεινόμενες πεζοδρομήσεις και μονοδρομήσεις βασικών αρτηριών της πόλης, εάν είχαν πραγματοποιηθεί, θα αποτελούσαν σήμερα εμπόδιο κυρίως για την κυκλοφορία των δημόσιων συγκοινωνιών στο οδικό δίκτυο που, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί βιώσιμης κινητικότητας, θα κλιθούν και στα Χανιά να αναλάβουν το κύριο βάρος της μεταφοράς των μετακινούμενων κατοίκων και επισκεπτών στο εγγύς μέλλον.

Οι επεμβάσεις αυτές θα είχαν επιβαρύνει ακόμα περισσότερο και το περιβάλλον (καυσαέρια, θόρυβος, σκόνη) αφού όλα τα οχήματα θα ήταν υποχρεωμένα να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις απ’ ότι πριν κινούμενα πάνω σε ένα, εν πολλοίς, μονοδρομημένο οδικό δίκτυο με αποκλεισμό της κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων, σε δύο κύριες αρτηρίες (στη μία μερικώς) της πόλης (Τζανακάκη & Δημοκρατίας) που πρότεινε η Μελέτη του 2004.

Από την άλλη, στην αξιολόγηση της Μελέτης του 2004 που περιγράφεται στην 1η Εκθεση της Ευπαλίνος Α.Ε., βλέπει κανείς ότι ο Δήμος μπορεί να εκμεταλλευτεί ορισμένες αυτονόητες επεμβάσεις που χρειαζόταν να γίνουν όχι μόνο τότε αλλά και σήμερα στο οδικό δίκτυο της πόλης και οι οποίες είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο της Μελέτης του 2004.

Σαν τέτοιες θα αναφέρω την βελτίωση ενός σημαντικού αριθμού διασταυρώσεων της πόλης και την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης. Φυσικά θα πρέπει προηγουμένως να γίνει η επιβεβλημένη αναθεώρηση των σχετικών σχεδίων ώστε, π.χ. στις διασταυρώσεις να προβλέπονται θύλακες προτεραιότητας για τους ποδηλάτες και στην εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης να ληφθεί υπόψιν ο σύγχρονος τρόπος εφαρμογής της.

Περισσότερα για την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη περιέχονται στην 6η Εκθεση (Πολιτική Στάθμευσης) της Ευπαλίνος Α.Ε.. Η έκθεση αυτή είναι κατ’ ουσία μία ολοκληρωμένη πρόταση του τρόπου που θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά η ελεγχόμενη στάθμευση σ’ ολόκληρη την πόλη των Χανίων. Σ’ αυτήν περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια οι ζώνες που θα πρέπει να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, το ωράριο εφαρμογής του και το κόστος στάθμευσης για κατοίκους και επισκέπτες. Ο τρόπος που προτείνεται να εφαρμοστεί η ελεγχόμενη στάθμευση βασίστηκε στην εμπειρία από την εφαρμογή του μέτρου αυτού σε πολυάριθμες ευρωπαϊκές πόλεις με κατάλληλη προσαρμογή στα καθ’ ημάς.

Αυτή η ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης της Ευπαλίνος Α.Ε. δεν περιλαμβανόταν στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Ετοιμάστηκε όμως με σημαντική προσωπική μου συμβολή όταν διαπίστωσα ότι ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου αυτού στην Παλιά Πόλη, αλλά και γενικότερα στην χώρα μας, δεν είναι αυτός που θα μπορούσε να είναι για να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να γίνει αποδεκτός από το ευρύ κοινό.

Θα ήθελα να αναφερθώ και σε δύο ακόμα θέματα που κατά την γνώμη μου είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι οι ποδηλάτες που αποτέλεσε και αποτελεί κύριο μέλημα του κ. Βάμβουκα από τους πρώτους μήνες της θητείας του αφού μου ζήτησε να παρουσιάσω σε γενικές γραμμές την νέα πολιτική του Δήμου Χανίων για το κυκλοφοριακό και τους ποδηλάτες σε μία εκδήλωση που οργανώθηκε από τους Ποδηλάτρειςτον Μάρτιο του 2015 στο ΚΑΜ.

Η Ευπαλίνος Α.Ε. στην 2η Εκθεση της (Μέτρα Αμεσης Προτεραιότητας) προτείνει για τους ποδηλάτες μέτρα που η πόλης δεν διαθέτη σήμερα αλλά που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα κυρίως στις διασταυρώσεις. Επίσης προτείνει την δημιουργία θέσεων στάθμευσης παντού στην πόλη, με πολλά παραδείγματα εφαρμογής (για όλα τα δίκυκλα), για την υποβοήθηση όσων θα κινούνται με το μέσο αυτό προς και από την δουλειά, τα ψώνια ή την διασκέδαση τους όπως γίνεται σε πολλές χώρες από δεκαετίες (Ολλανδία, Δανία κλπ). Το αγωνιστικό ποδήλατο και το ποδήλατο αναψυχής δεν θα πρέπει να συγχέονται με το αστικό ποδήλατο που χρησιμοποιείται αντί του ΙΧ αυτοκινήτου και έχει συνήθως μέχρι τρεις ταχύτητες.

Η δημιουργία ποδηλατοδρόμων στα Χανιά δεν θα είναι εύκολη υπόθεση κυρίως λόγω έλλειψης χώρων και της προτεραιότητας που θα πρέπει να δοθεί στην διαπλάτυνση πεζοδρομίων που χρησιμοποιούνται απ’ όλους τους μετακινούμενους ανεξαιρέτως, περιλαμβανομένων και των ΑμΕΑ (ανάπηροι, ηλικιωμένοι, μητέρες με καροτσάκια κ.α.), που δεν έχουν πολλές επιλογές.

Παρόλα αυτά, η μελέτη ενός σημαντικού για την πόλη ποδηλατοδρόμου που θα ξεκινά από την Τζανακάκη και θα φτάνει μέχρι το Πανελλήνιο έγινε δυνατό να εκπονηθεί το 2017 όταν διεκδικήθηκε και επετεύχθη η χρηματοδότηση του έργου αυτού που θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον σε συνδυασμό με την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων των οδών που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου αυτού.

Η επιλογή του παραπάνω έργου δεν έγινε τυχαία. Πραγματοποιήθηκε διότι η Δημοτική Αρχή ήξερε που θα πρέπει να επενδύσει για να συμβάλλει στη λύση του κυκλοφοριακού της πόλης αφού από τον Απρίλιο του 2016 είχε στην διάθεσή της την Πρόταση Στρατηγικής της Ευπαλίνος Α.Ε. που ο νυν Δήμαρχος κ. Βάμβουκας είχε φροντίσει να ετοιμαστεί εγκαίρως.

Οι ποδηλάτες θα ωφεληθούν και από τα άμεσα μέτρα προτεραιότητας για τα λεωφορεία. Η 2η Εκθεση της Ευπαλίνος Α.Ε. προτείνει την δημιουργία λεωφορειοδρόμων μερικού ωραρίου σε αρκετές αρτηρίες της πόλης όπου θα επιτρέπεται και η κίνηση ποδηλάτων σ’ αυτούς. Αυτό είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται σε πολλές πόλεις με μεγάλη επιτυχία που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στα Χανιά χωρίς δυσκολία (εφαρμόστηκε πρώτα στο Λονδίνο το 1968).

Επίσης, στην 3η Εκθεση της Ευπαλίνος Α.Ε. που αναφέρεται στα Μεσοπρόθεσμα Μέτρα, προτείνεται και μία μελέτη για ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων αφού όμως εφαρμοστεί το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης για να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους, βελτιωθούν οι διασταυρώσεις και τα οδοστρώματα του οδικού δικτύου και δημιουργηθούν χώροι για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην 7η Εκθεση της Ευπαλίνος Α.Ε. σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου και ανεξάρτητου Τμήματος στον Δήμο Χανίων για τον Σχεδιασμό, την Εφαρμογή και την Διαχείριση των Μεταφορών και της Κυκλοφορίας. Στα αντικείμενα ενός τέτοιου Τμήματος περιλαμβάνονται και η αστυνόμευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, η οδική ασφάλεια όπως και οι σχετικές πολιτικές (κανονισμοί) που θα θελήσει να εφαρμόσει ένας δήμος σε διάφορα θέματα όπως π.χ. την διαμόρφωση ενός πεζοδρομίου στην είσοδο ενός ιδιωτικού χώρου στάθμευσης για να εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και ΑμΕΑ. Τα αντικείμενα αυτά είναι διεθνώς γνωστά σαν Transport Strategy, Planning & Policies, Traffic Engineering & Management, Parking & Traffic Enforcement, Road Safety, Highway Design κλπ).

Από απόψεως μεγέθους, και για τα δεδομένα του Δήμου Χανίων o οποίος υποβοηθά στα θέματα αυτά και τους υπόλοιπους δήμους της Αντιπεριφέρειας Χανίων και σε μερικές περιπτώσεις και την ίδια την Αντιπεριφέρεια, ένα τέτοιο Τμήμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των Τμημάτων που ασχολείται με τα υπόλοιπα τεχνικά θέματα (κτιριακά, πολεοδομικά κ.α.). Σχετική είναι και η διεθνής εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό.

Θα φανεί ίσως περίεργο σε πολλούς που θα διαβάσουν αυτό το άρθρο ότι ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει ούτε έναν διπλωματούχο συγκοινωνιολόγο των σχετικών ειδικοτήτων για τον σχεδιασμό των μεταφορών, την διαχείριση της κυκλοφορίας, τα οικονομικά των μεταφορών, τις δημόσιες συγκοινωνίες κλπ. Αυτή η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού δεν μπορεί να είναι αμέτοχη στην δημιουργία και διατήρηση του πολυσυζητημένου κυκλοφοριακό πρόβλημα των Χανίων. Και τούτο παρότι οι πρώτοι συγκοινωνιολόγοι πολιτικοί μηχανικοί της χώρας αποφοίτησαν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1978, μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων το άρθρο αυτό!

Το θέμα του προσωπικού είναι πάρα πολύ σοβαρό για να συνεχίσει να αγνοείται. Θα τολμούσα να πω ότι αυτό μάλλον βαρύνει όλους όσους διετέλεσαν δημοτικοί άρχοντες τα τελευταία 30 χρόνια και φυσικά περισσότερο εκείνους που είχαν στην διάθεσή τους την εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη του 2004. Η μελέτη αυτή, όπως και η πρόσφατη εργασία της Ευπαλίνος Α.Ε., είχε προτείνει την δημιουργία ενός τέτοιου Τμήματος στον Δήμο. Αντικειμενικά θα πρέπει να εξαιρέσει κανείς, αν όχι μόνο τον τελευταίο δήμαρχο κ. Βάμβουκα, τους δύο τελευταίους δημάρχους της πόλης (δηλ. και τον κ. Σκουλάκη), που δεν είχαν την δυνατότητα προσλήψεων λόγω των γνωστών μνημονίων.

Είναι γνωστό ότι οι εξωτερικοί σύμβουλοι συγκοινωνιολόγοι που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς από τον δήμο για την εκπόνηση μελετών προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία. Η εφαρμογή όμως αυτών των μελετών και προτάσεων και η καθημερινή διαχείριση των σχετικών θεμάτων προϋποθέτουν συγκοινωνιολόγους μόνιμης απασχόλησης με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc, PhD) και πολύχρονη εμπειρία που θα πρέπει να έχει αποκτηθεί υπό την καθοδήγηση παλαιότερων συναδέρφων.

Τολμώ να πω ότι, όπως δεν γίνονται εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς χωρίς καρδιοχειρουργούς, έτσι δεν μπορεί να γίνει ο σχεδιασμός και η διαχείριση της κυκλοφορίας και των συγκοινωνιών μιας πόλης χωρίς έμπειρους υπαλλήλους συγκοινωνιολόγους με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Εχουν περάσει αρκετές χιλιάδες χρόνια από τότε που, όπως λέγεται, ο άνθρωπος κοιτώντας το φεγγάρι εμπνεύστηκε το τροχό. Εύχομαι να μην περάσουν πολλά χρόνια ακόμα για να συμφωνήσουν όλοι ότι υπάρχει.. τροχός που γυρίζει και στα Χανιά από το 2015 όταν κάποιοι φρόντισαν να βάλουν το άλογο μπροστά από το κάρο!

Με τα παραπάνω ελπίζω να βοήθησα να γίνει φανερό ότι υπάρχει μία έγκυρη αξιολόγηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του 2004 και μία αναλυτική Πρόταση Στρατηγικής και Μέτρων της Ευπαλίνος Α.Ε. για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης που εφαρμόζεται από τον νυν δήμαρχο κ. Βάμβουκα. Αυτό που απομένει είναι να συνεχιστεί η εφαρμογή της στρατηγικής και των μέτρων αυτών και μετά τις εκλογές του Μαίου 2019 από την επόμενη Δημοτική Αρχή. Παράλληλα οι δημότες θα πρέπει να κάνουν υπομονή γιατί ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε μέσα σε επτά μέρες, για να λέμε και του Θεού την αλήθεια δηλαδή!

Dr Κωνσταντίνου Ν. Λιναριτάκη PhD, MSc(Eng), DIC, MCIHT. Συγκοινωνιολόγου Imperial College, University of London, UK. Πολιτικού Μηχανικού-Συγκοινωνιολόγου Ε.Μ.Π.

1 σχολιο

 • [Steve] ~ 23 Μαΐου 2019 ~ 17:05 ~ Απάντηση

  So now we know who is responsible for the traffic chaos in our town Chania.
  You must be the responsible for the introduction of the delay causing, pollution causing 4 way traffic lights. Shame on you.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.