Μουσείο Τυπογραφείας

ΓΙΑ ΤΑ "ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ"

Εκρηξη αναγνωσιμότητας


Νέο ρεκόρ αναγνωσιμότητας -και μάλιστα εν μέσω κρίσης- πέτυχαν τα ´Χ.Ν.´ το διάστημα Σεπτεμβρίου 2010 – Σεπτεμβρίου 2011. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας, που διεξάγει η Focus – Bari, η εφημερίδα κατέχει πλέον το εκπληκτικό ποσοστό αναγνωσιμότητας του 51,8% στον πληθυσμό ηλικίας μεταξύ 13 – 70 ετών με βάση την τελευταία απογραφή. Οι καθημερινοί αναγνώστες των ´Χ.Ν.´ είναι πλέον 48.000 στον μετρούμενο πληθυσμό των 92.000 κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Η συγκεκριμένη έρευνα αναγνωσιμότητας κατατάσσει πλέον τα ´Χ.Ν.´ ως τη μεγαλύτερη, σε διείσδυση στο αναγνωστικό κοινό, εφημερίδα. Η δε επισήμανση αυτή δεν αφορά μόνο την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων αλλά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, όπου κυκλοφορούν ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες. Το γεγονός ότι τα ´Χ.Ν.´ έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αναγνωσιμότητας σε όλη τη χώρα αποδεικνύει τον σωστό προσανατολισμό της εφημερίδας, τις επιλογές της Διεύθυνσης και την άριστη δημοσιογραφική παρουσία.
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την προηγούμενη έρευνα, η οποία αφορούσε το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2008 και Σεπτεμβρίου 2009, το ποσοστό αναγνωσιμότητας μέσου τεύχους της εφημερίδας ήταν 43,2% ή 39.600 καθημερινούς αναγνώστες επί του ίδιου πληθυσμού, ήτοι των 92.000 κατοίκων συνολικά, πάντα με βάση την απογραφή του 2001. Δηλαδή τα ´Χανιώτικα νέα´ κέρδισαν 8.400 επιπλέον αναγνώστες τα τελευταία δύο χρόνια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παλαιότερη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί, το 2007, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης μετά από διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος κατοχυρώθηκε στην κοινοπραξία MRB, Metron Analysis, VPRC στο ίδιο μετρήσιμο μέγεθος, δηλαδή αυτό της αναγνωσιμότητας μέσου τεύχους, τα ´Χ.Ν.´ είχαν συγκεντρώσει τότε ποσοστό 30,5% στις ηλικίες άνω των 15 ετών, χωρίς τον περιορισμό όμως της ηλικίας 13 έως των 70 ετών που θέτει η πρόσφατη έρευνα της Focus – Bari. Επισημαίνεται ότι η ηλικία άνω των 70 ετών παραμένει μία ενεργή ομάδα αναγνωστών και θα έπρεπε να καταγράφεται.
Η διαχρονική εξέλιξη, αναβάθμιση και ανοδική πορεία της εφημερίδας αποδεικνύεται βέβαια και από τα στοιχεία της ίδιας έρευνας που διεξήγαγε η Focus – Bari για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2000 – Ιουνίου 2001, δηλαδή πριν 10 περίπου χρόνια. Τα ποσοστά αναγνωσιμότητας μέσου τεύχους των ´Χανιώτικων νέων´ ήταν τότε 34,4% που σημαίνει ότι η εφημερίδα παρουσίασε αύξηση της αναγνωσιμότητας τα τελευταία 10 χρόνια κατά 17,4%, ήτοι 16.000 επιπλέον καθημερινούς αναγνώστες. Το ποσοστό αυτό δεν είναι μικρό, αν ληφθεί υπόψη, ότι το στοιχείο αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό αναγνωσιμότητας που είχε ήδη η εφημερίδα σε συνδυασμό με τους πληθυσμιακούς περιορισμούς καθώς και τις δυσκολίες πρόσβασης της εφημερίδας ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές του Νομού, δυσκολίες βέβαια τις οποίες έχουν και άλλες εφημερίδες.  
Αλλά και το ποσοστό της εκτενούς αναγνωσιμότητας, μέγεθος το οποίο υποδηλώνει τη γενικότερη επιρροή σε βάθος τριμήνου, είναι της τάξεως του 82,8% σε σχέση με το 74,8% του 2010 που αντιστοιχεί πάντα στις συγκεκριμένες ηλικίες, 13 – 70 στο πλαίσιο της σχετικής απογραφής του 2001.
Ταυτόχρονα, τα ´Χ.Ν.´ διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες αναγνώστες. Συγκεκριμένα, οι άνδρες καταλαμβάνουν το 59,1%, ενώ οι γυναίκες το 43%. Το 2010 τα ποσοστά ήταν 48,7% και 37,3% αντίστοιχα.
Το πιο σημαντικό όμως είναι η καθολική αποδοχή της εφημερίδας, με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού του Νομού μας. Συγκεκριμένα τα ´Χ.Ν.´ έχουν ποσοστό 29,5% στις νεαρές ηλικίες των 13 – 24 ετών, 52,1% στις ηλικίες 25 – 44 και ποσοστό 65,3% στις ηλικίες  των 45 – 70 ετών. Ιδιαίτερα στην κατηγορία των νέων το ποσοστό αναγνωσιμότητας πρέπει να θεωρηθεί όχι μόνο σημαντικό, αλλά και ελπιδοφόρο, αφενός εξαιτίας του γεγονότος ότι η κατηγορία αυτή μετακινείται ραγδαία από την άντληση πληροφόρησης από τα παραδοσιακά έντυπα Μέσα στην άντληση ενημέρωσης διαμέσου του Διαδικτύου και αφετέρου εξαιτίας των γενικότερων τάσεων πολιτικής αποξένωσης που εμφανίζονται στην πληθυσμιακή αυτή κατηγορία.
Ιδιαίτερη, επίσης, σημασία έχει το μορφωτικό επίπεδο των αναγνωστών, που και εδώ δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Οι αναγνώστες με ανώτατη – ανώτερη μόρφωση είναι σε ποσοστό 50,2% έναντι 55,7% για τη Μέση Εκπαίδευση, ενώ το ποσοστό για τους αναγνώστες επιπέδου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 50,1%.
Το γεγονός της αναπτυξιακής πορείας των ´Χ.Ν.´ και της καθολικής της αποδοχής από του Χανιώτες αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον ο Τύπος στην Ευρώπη παρουσιάζει στοιχεία συνεχούς πτωτικής τάσης, ενώ στην Ελλάδα οι πανελλαδικές ημερήσιες εφημερίδες ήρθαν, το 2011, εκ νέου αντιμέτωπες με μία νέα πτώση στη μέση ημερήσια κυκλοφορία τους, η οποία από το 1999 έχει πέσει κατά 90%.
Η δυναμική πορεία των ´Χ.Ν.´ τόσο σε επίπεδο αναγνωσιμότητας όσο και σε επίπεδο περιεχομένου θα συνεχίσει να είναι ανοδική και να επιβεβαιώνει τις δυνατότητες του κλάδου των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων, οι οποίες εφόσον προσανατολιστούν αποτελεσματικά στο αναγνωστικό κοινό και εκφράσουν τις τοπικές κοινωνίες μπορούν να πετύχουν σημαντικές συσπειρώσεις προς όφελος του πολιτισμού και της πολυφωνίας.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ
Εκατομμύρια επισκέψεις στο www.haniotika-nea.gr
Πιστά στο ´ραντεβού´ με τις τεχνολογικές εξελίξεις τα ´Χανιώτικα νέα´ επενδύουν και στο Διαδίκτυο με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους αναγνώστες, σε έναν χώρο που υπάρχει πληθώρα πληροφοριών και μεγάλο ζητούμενο παραμένει η εγκυρότητα της είδησης.
Βρισκόμενη σε διαρκή αναβάθμιση η ιστοσελίδα των ´Χ.Ν.´ www.haniotika-nea.gr παρέχει πρόσβαση στην ύλη της έντυπης έκδοσης, αλλά και υλικό που διανέμεται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου. Η ανταπόκριση του κοινού στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ιστοσελίδας είναι θεαματική, με τον μέσο όρο επισκέψεων να ξεπερνά τις 11.000 ημερησίως, βάσει των στατιστικών στοιχείων της εταιρείας Webstat. Το τελευταίο οκτάμηνο ο συνολικός αριθμός επισκέψεων έφτασε τις 2.213.345!
Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ημερήσιας επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα των ´Χ.Ν.´ διαμορφώθηκε ως εξής:
Αύγουστος 2011:     7653
Σεπτέμβριος 2011:     8835
Οκτώβριος 2011:     8503
Νοέμβριος 2011:     7808
Δεκέμβριος 2011:     7706
Ιανουάριος 2012:     9723
Φεβρουάριος 2012:     11213
Μάρτιος 2012:     11214

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Δημοφιλέστερη μέθοδος πρόσβασης είναι μέσα από τον σελιδοδείκτη που διατηρεί ο κάθε χρήστης, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν η μηχανή αναζήτησης της Google, το Bing και το Facebook.
Πέραν των επισκεπτών από την υπόλοιπη Ελλάδα, το www.haniotika-nea.gr αποτελεί ηλεκτρονικό? στέκι για χρήστες του Διαδικτύου που βρίσκονται σε πολλές χώρες του κόσμου, με πρώτες τις Η.Π.Α. απ´ όπου δέχτηκε χαρακτηριστικά τον περασμένο μήνα 118.734 ´hits´. Στην πρώτη πεντάδα ακολουθούν η Γερμανία (79.218), ο Καναδάς (78.208), η Αυστραλία (69.768) και η Ελβετία (66.460). Στον κατάλογο των χωρών εμφανίζονται επίσης τον Μάρτιο η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Δανία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, το Κατάρ, η Σλοβακία και η Πορτογαλία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE
Η θεαματική άνοδος της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα των ´Χ.Ν.´ προκάλεσε το ενδιαφέρον και του διαδικτυακού ´κολοσσού´ Google, η οποία κατέθεσε πρόταση συνεργασίας στο πεδίο της διαφήμισης.

Εταίρος της Ε.Ε.
Μία ακόμα αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλουν τα ´Χ.Ν.´ και στον χώρο του Διαδικτύου, έρχεται μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις επόμενες ημέρες το www.haniotika-nea.gr αναμένεται να εγκαινιάσει τη συνεργασία του με το ´EuropalTV´, τον διαδικτυακό τηλεοπτικό σταθμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού που αφορά την τρέχουσα επικαιρότητα ή ειδικά αφιερώματα σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τις δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.