Μουσείο Τυπογραφείας

ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μεταλλείο υδρογονανθράκων


«Σήμερα η Ελλάδα  βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. Ομως διαθέτουμε σύγχρονα ´μεταλλεία´ που είναι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων ΝΑ έως ΝΔ της Κρήτης και οι γεωλογικοί σχηματισμοί νότια της νήσου, που περικλείουν στερεό αέριο (υδρίτες) και που μετά από μία 5ετία έως 10ετία ένα μέρος του θα είναι εκμεταλλεύσιμο».
Τα παραπάνω υποστήριξε ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αντώνης Φώσκολος, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
Το θέμα ήταν η γεωοικονομική και γεωστρατηγική σημασία των σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης για την ελληνική οικονομία και την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον κ. Φώσκολο:
Η αξιολόγηση γεωλογικών, γεωχημικών και λοιπών γεωστοιχείων που έχουν δημοσιευθεί κυρίως από ξένους επιστήμονες μας υποδεικνύει την ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και ειδικότερα εντός της Μεσογειακής Ράχης, έκτασης περίπου 80.000 Km2, με μεγάλο μέρος της να βρίσκεται εντός της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. Τα στοιχεία αυτά είναι:
– Η γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής όπως προκύπτει από δημοσιευμένες εκτεταμένες ερευνητικές εργασίες ξένων Ιδρυμάτων και ερευνητών, σε συνδυασμό με τις γεωφυσικές σεισμικές έρευνες που έχουν ήδη εκτελεσθεί.
– Η ύπαρξη ενεργών λασποηφαιστείων που εκλύουν φυσικό αέριο. Ενα μέρος του  εμφανίζεται υπό μορφή φυσαλίδων, ενώ το υπόλοιπο έχει μετατραπεί σε υδρίτες (gas hydrate mounds).
– Η ύπαρξη ενεργών συστημάτων παραγωγής υδρογονανθράκων σε μεγάλα βάθη, όπως διαπιστώνεται από τις αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα ιζημάτων, τα οποία λήφθηκαν από πυρήνες γεωτρήσεων νότια της Κρήτης του προγράμματος ODP (Ocean Drilling Program).
– Η ύπαρξη εντός της Μεσογειακής Ράχης επιμέρους Συμπλεγμάτων Επαυξητικών Πρισμάτων (Accretionary prism Complexes). Διεθνώς όπου έγιναν έρευνες εντός τέτοιων Συμπλεγμάτων ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
– Η ύπαρξη  ενεργών λασποηφαιστείων νότια της Κρήτης που εκλύουν μεθάνιο πυρολιτικής προέλευσης.
Ο ίδιος σημείωσε ότι «πέραν των παραπάνω αποθεμάτων υδρογονανθράκων εντός της Μεσογειακής Ράχης στην αμέσως νοτιότερα αβυσσική λεκάνη του Ηροδότου (υπόλειμμα της Τηθύος θαλάσσης) φαίνεται να υπάρχουν μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων. Πράγματι στο νότιο τμήμα της Αιγυπτιακής λεκάνης του Ηροδότου, τα γεωφυσικά δεδομένα της TGS-NOPEC έδειξαν την ύπαρξη 7 αλληλοεπικαθήμενων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός στρωματογραφικών και τεκτονικών παγίδων, ενώ στην Κυπριακή λεκάνη του Ηροδότου, που εφάπτεται της Ελληνικής, τα γεωφυσικά δεδομένα της PGS ανέδειξαν 3 φωτεινά σεισμικά γεγονότα (Bright Spots) μεγάλου μεγέθους και ενός μικρότερου, που μαρτυρούν την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Ειδικότερα για την Ελληνική λεκάνη του Ηροδότου τα αποθέματά φυσικού αερίου ανέρχονται σε περίπου 2 τρισ. m3  (εκτίμηση της BEICIP / FRANLAB)».
Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, «ξένες επιστημονικές δημοσιεύσεις εκτιμούν ότι στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης εντός της Ελληνικής Α.Ο.Ζ., στους γεωλογικούς σχηματισμούς μιας έκτασης 60.000 Κm2, περικλείεται  στερεό  αέριο  (υδρίτες) του απίστευτου μεγέθους των 30 τρισ. m3. Εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια θα είναι δυνατή η οικονομική ανάκτηση ενός μέρους του με βάση τις εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες».
«Τελικά», αναφέρει ο κ. Φώσκολος, «τα επιστημονικά ερωτήματα που τίθενται δεν είναι πλέον αν υπάρχουν στο Λιβυκό πέλαγος ιζήματα μεγάλου πάχους ή συστήματα γένεσης – παραγωγής υδρογονανθράκων ή καλύμματα (Cap Rock), διότι αυτά είναι διαπιστωμένα, αλλά πού είναι οι θέσεις των στρωματογραφικών ή τεκτονικών παγίδων για την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Την απάντηση θα δώσουν σύντομα τα σεισμικά ανάκλασης υψηλής ευκρίνειας που θα εκτελεσθούν στην περιοχή αυτή στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η Ελληνική Κυβέρνηση».
Ακόμα ο καθηγητής υποστήριξε πως «με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ΝΔ έως ΝΑ της Κρήτης η χώρα μας θα μετατραπεί από κράτος διακομιστή και καταναλωτή υδρογονανθράκων σε κράτος παραγωγό. Η ανάπτυξη ενός τόσο μεγάλου επενδυτικού σχεδίου υψηλής αξίας και πολύπλοκου στη λειτουργία του, όπως αυτό της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη, θα είχε καθοριστική συμβολή στην αποκατάσταση της εθνικής μας υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας και από μόνο του θα έδινε μια νέα ώθηση σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και πνευματικής ζωής του τόπου μας, ενώ θα έδινε και τα σωστά μηνύματα στις ´αγορές´».
Και κατέληξε:
«Καθίσταται σαφές ότι η Ελλάδα και ειδικότερα η νήσος Κρήτη με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει και τη μεταφορά του μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη μαζί με το φυσικό αέριο της Κύπρου και του Ισραήλ, γίνονται ´κλειδιά´ για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η γεωπολιτική, γεωστρατηγική και γεωοικονομική σημασία της Κρήτης λόγω της θέσεώς της στην Ανατολική Μεσόγειο και λόγω των οικονομικών ωφελειών που θα έχει η Περιφέρεια Κρήτης από την 25ετή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων».
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε εκ μέρους του Τ.Ε.Ε. ο κ. Μπροκαλάκης, ενώ παρέμβαση για τις Α.Ο.Ζ. έκανε και ο κ. Π. Παυλάκης.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.