Μουσείο Τυπογραφείας

Βελτιώνοντας το 112 - τον ευρωπαϊκό αριθμό επειγόντων

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα


Γράφει ο Παναγιώτης Αλεβαντής*

Στις αρχές Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα που εισηγήθηκε η ευρωβουλευτής κα Συλβάνα Ράπτη και το οποίο θέτει σε νέες βάσεις τις απαιτήσεις για τη μελλοντική λειτουργία του 112.
Εχουμε γράψει και παλιότερα για το 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Καθιερώθηκε το 1991 και λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βασικό στοιχείο της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή της βασικής υπηρεσίας που πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του 112 δεν είναι η ίδια ανά την Ευρώπη, ενώ οι επερχόμενες τεχνολογικές αναβαθμίσεις των δικτύων τηλεπικοινωνιών με τη γενίκευση της ευρυζωνικότητας, καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των, συχνά, παρωχημένων συστημάτων που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες Εκτακτης Ανάγκης.
Στο ψήφισμα που αποφάσισε να υιοθετήσει το Ευρωκοινοβούλιο, διαπιστώνεται «ότι ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 κάθε άλλο παρά έχει αποφέρει όλα τα οφέλη του». Η πρώτη σημαντική αδυναμία του 112 είναι η έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη και τη χρήση του αριθμού αυτού που μπορεί να σώσει ζωές και που αυξάνει το επίπεδο προστασίας των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Πράγματι, από τις διαδοχικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου προκύπτει ότι μόνο το 26% των πολιτών της ΕΕ θα τηλεφωνούσε στο 112 σε περίπτωση που θα χρειαζόταν βοήθεια από τις Υπηρεσίες Εκτακτης Ανάγκης στην ΕΕ (στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό είναι γύρω στο 4%!). Με το ψήφισμά του το Ευρωκοινοβούλιο ζητά την εντατικοποίηση της ενημέρωσης, ώστε το 112 να γίνει ευρύτερα γνωστό στους Ευρωπαίους πολίτες. Προτείνει μάλιστα να αξιοποιηθούν διάφορα σημεία διάδοσης, όπως τα ιατρεία και τα φαρμακεία, τα Νοσοκομεία και οι κλινικές, τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια. Ακόμη τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, το Διαδίκτυο και το ραδιόφωνο αλλά και τα αστυνομικά οχήματα, τα ασθενοφόρα, τα πυροσβεστικά και τα οχήματα άλλων Υπηρεσιών Εκτακτης Ανάγκης.
Άλλοι τομείς που χρειάζονται βελτίωση είναι η γενίκευση της έγκαιρης, ακριβούς, αξιόπιστης και αυτόματης διαβίβασης στις Υπηρεσίες Εκτακτης Ανάγκης της θέσης του καλούντος. Αυτό απαιτεί τεχνολογική αναβάθμιση όχι μόνο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αλλά και των ίδιων των Υπηρεσιών Εκτακτης Ανάγκης και θα εξασφαλίσει ταχύτερες επεμβάσεις και περισσότερες διασώσεις. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά βελτίωση της χρηματοδοτικής στήριξης ερευνητικών σχεδίων στον τομέα των νέων τεχνολογιών εντοπισμού της θέσης του καλούντος αλλά και στον τομέα της κλήσης του 112 από τα σύγχρονα κινητά νέας γενιάς, π.χ. με μηνύματα κειμένου, εικόνες ή ακόμη και μέσω Διαδικτύου (VoIP). Αυτό θα διευκολύνει την επικοινωνία των ανάπηρων με το 112, κάτι που είναι δυνατόν μόνο σε μερικά κράτη – μέλη. Η τεχνολογική αναβάθμιση των τηλεφωνικών κέντρων και ο αυτόματος εντοπισμός της θέσης του καλούντος θα διευκολύνουν και την ευρύτερη εγκατάσταση του συστήματος eCall στα αυτοκίνητα. Πρόκειται για ένα σύστημα, το οποίο σε περίπτωση ατυχήματος καλεί αυτόματα το 112 και μεταβιβάζει τη θέση και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, καθώς και πόσα άτομα επέβαιναν στο αυτοκίνητο.
Όμως με το ψήφισμά του το Ευρωκοινοβούλιο για πρώτη φορά διατυπώνει απαιτήσεις όσον αφορά και μη τεχνολογικά ζητήματα. Όπως η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των Υπηρεσιών Εκτακτης Ανάγκης σε εθνικό αλλά και σε διασυνοριακό και ενωσιακό επίπεδο. Η βελτίωση της πρόσβασης στο 112 των ατόμων με κάθε είδους αναπηρία. Η θέσπιση απαιτήσεων αξιοπιστίας και ποιότητας για ολόκληρη την αλυσίδα της υπηρεσίας 112 και η καθιέρωση δεικτών επιδόσεων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, μέσω του 112. Και τέλος η αξιολόγηση από ανεξάρτητους φορείς και το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2012, της πραγματικής κατάστασης εφαρμογής του 112 σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως τη βιώνουν οι πολίτες, με αξιολόγηση -μεταξύ άλλων- και των χρόνων επέμβασης.
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί επίσης τα κράτη – μέλη και την Επιτροπή, να προωθήσουν τη δημιουργία ενός «αντίστροφου 112», δηλαδή ενός καθολικού, πολυγλωσσικού, προσπελάσιμου, απλουστευμένου και αποτελεσματικού διασυνδεδεμένου συστήματος σε επίπεδο ΕΕ για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών σε περίπτωση επικείμενων ή εν εξελίξει φυσικών ή/και ανθρωπογενών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών οιασδήποτε μορφής. Σημειώνει δε ότι η σχετική τεχνολογία υπάρχει ήδη (π.χ. μηνύματα κυψελωτής εκπομπής) όπως έχουμε αναφέρει παλαιότερα και από αυτή τη στήλη.
Η υλοποίηση των αιτημάτων του Ευρωκοινοβουλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη – μέλη θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση του κάθε φορέα αλλά και από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Το ψήφισμα αναφέρει την ανάγκη χρηματοδότησης ενός προγράμματος δράσης για την υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα του 112, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση των τηλεφωνητών και τη χρήση υπηρεσιών διερμηνείας για όσους δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας στην οποία αντιμετωπίζουν την έκτακτη ανάγκη. Παράλληλα, αρκετές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει ή σχεδιάζουν, όπως η Ελλάδα, τον εκσυγχρονισμό των κέντρων διεκπεραίωσης των κλήσεων προς το 112. Ας ελπίσουμε ότι οι Ευρωβουλευτές θα συνεχίζουν να πιέζουν προς την σωστή κατεύθυνση, ώστε τα αποτελέσματα να φανούν σύντομα και βελτιωθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων των ασθενοφόρων, της πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Για να σωθούν περισσότερες ζωές και να περιοριστούν οι επιπτώσεις των ατυχημάτων.

* φυσικός, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. http://alevantis.blogspot.com

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.