Μουσείο Τυπογραφείας

Η ανάπτυξη του ενεργειακού τουρισμού


Του Γιάννη Βουρδουμπά**

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα ο τομέας του θεματικού τουρισμού, όπου οι επισκέπτες προσελκύονται από ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου τον οποίο επισκέπτονται, όπως π.χ. στον  αγροτικό τουρισμό που εστιάζει στην αγροτική ενδοχώρα και τα χωριά, τον θρησκευτικό τουρισμό που εστιάζει στα θρησκευτικά μνημεία, τον αρχαιολογικό τουρισμό που εστιάζει στα αρχαιολογικά μνημεία, τον συνεδριακό τουρισμό που εστιάζει στην πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων, τον ορειβατικό τουρισμό που εστιάζει στην ορειβασία σε κατάλληλα μέρη, τον τουρισμό κρουαζιέρας, ο οποίος αναπτύσσεται τώρα στα Χανιά κ.ά.
Εφόσον μια περιοχή αναπτύξει κάποια μορφή θεματικού τουρισμού, στοχεύει στην προσέλκυση κάποιας μερίδας τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα και έτσι εμπλουτίζει και κάνει πιο ελκυστικό το τουριστικό προϊόν της.
Σήμερα στη χώρα μας, αλλά και στη Ε.Ε., δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην πράσινη ανάπτυξη με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που είναι ιδιαίτερα φιλικά στο περιβάλλον. Ετσι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που δημιουργούν ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Ελλάδα και νέες εφαρμογές τους αναπτύσσονται συνεχώς. Συνεπώς δημιουργείται η ανάγκη ενημέρωσης και εξοικείωσης όλο και περισσότερων ανθρώπων στις νέες αυτές αειφορικές ενεργειακές τεχνολογίες που επηρεάζουν σήμερα τη ζωή μας και θα την επηρεάζουν πολύ περισσότερο στο μέλλον. Μια νέα μορφή του θεματικού τουρισμού αποτελεί ο «Ενεργειακός τουρισμός», ο οποίος έχει αρχίσει σταδιακά να προωθείται σε διάφορες περιοχές της Ε.Ε. και ο οποίος είναι ιδιαίτερα επίκαιρος σήμερα. Με την έννοια του ενεργειακού τουρισμού γίνεται αντιληπτός ο συνδυασμός των διακοπών με την ενημέρωση και εξοικείωση κάποιων τουριστών με τις νέες αειφορικές ενεργειακές τεχνολογίες που σχετίζονται είτε με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είτε με ιδιαίτερα αποδοτικές ενεργειακές τεχνολογίες.
Είναι προφανές σήμερα ότι στην Ελλάδα και την Ε.Ε. υπάρχει πλήθος πολιτών που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και είναι θετικά διακείμενοι σε εκείνες τις ενεργειακές πηγές και τεχνολογίες που η χρήση τους ελαχιστοποιεί τη περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν την ευκαιρία στο παρελθόν να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες αυτές είναι πρόθυμοι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους να αφιερώσουν κάποιο από τον χρόνο τους για την καλύτερη γνωριμία των αειφορικών ενεργειακών τεχνολογιών καθώς και των εγκαταστάσεών τους. Σήμερα διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης με πολύχρονη εμπειρία στον θεματικό τουρισμό έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν τον Ενεργειακό Τουρισμό. Ετσι π.χ. στην Αυστρία εκπαιδεύουν με ταχύρρυθμα σεμινάρια κάποια άτομα τα οποία αναλαμβάνουν στη συνέχεια την ξενάγηση των ενδιαφερομένων τουριστών στις ενεργειακές εγκαταστάσεις όπου τους ενημερώνουν για τη λειτουργία τους και τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. Σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία και τη Γερμανία, δίδεται η δυνατότητα στους επισκέπτες μιας περιοχής να επισκεφθούν είτε μόνοι τους είτε με τη συνοδεία κάποιου οδηγού διάφορες αειφορικές ενεργειακές εγκαταστάσεις όπου έχουν την ευκαιρία να δουν και να ενημερωθούν για τη λειτουργία τους.
Πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις αυτές δίδονται είτε στους δικτυακούς τόπους τοπικών τουριστικών οργανισμών είτε μέσω τυπωμένων πληροφοριακών φυλλαδίων. Την προώθηση αυτού του είδους του θεματικού τουρισμού μπορούν να αναλάβουν οι Δήμοι, τοπικοί τουριστικοί οργανισμοί, τουριστικά γραφεία ή Σύλλογοι ξενοδόχων.
Σήμερα υπάρχουν στην Ευρώπη οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτού του είδους του θεματικού τουρισμού για δύο κυρίως λόγους:
α) Υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις των αειφορικών ενεργειακών τεχνολογιών τις οποίες μπορούν να επισκεφθούν οι ενδιαφερόμενοι.
β) Υπάρχει σημαντικός αριθμός οικολογικά ευαισθητοποιημένων τουριστών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις νέες αυτές ενεργειακές τεχνολογίες, οι οποίες επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινή τους ζωή.
Ιδιαίτερα μετά το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας όλο και περισσότεροι αποδέχονται τον κυρίαρχο ρόλο που θα έχουν στον άμεσο μέλλον οι αειφορικές ενεργειακές τεχνολογίες στην κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών μας.
Στη Δυτική Κρήτη υπάρχει πληθώρα εγκαταστάσεων που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, οι οποίες μπορούν να είναι επισκέψιμες από κάποιους ενδιαφερόμενους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για την ανάπτυξη του ενεργειακού τουρισμού όπως:
Η Ιταλία στην περιφέρεια της Marche ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του ενεργειακού τουρισμού με  τον προγραμματισμό επισκέψεων σε:
α) Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων και γεωθερμικών σταθμών για τη θέρμανση και ψύξη κτηρίων.
β) Εγκαταστάσεις αξιοποίησης της στερεάς βιομάζας για τηλεθέρμανση οικισμών.
γ) Αγροτουριστικά καταλύματα με ηλιοθερμικά και φωτοβολταϊκά συστήματα.
Η Ισπανία στην περιοχή της Avila ενδιαφέρεται επίσης για την ανάπτυξη του ενεργειακού τουρισμού με  το προγραμματισμό επισκέψεων σε:
α) Μικρά υδροηλεκτρικά  έργα.
β) Βιοκλιματικά κτήρια
γ) Αιολικά πάρκα.
Η Λετονία στην πόλη Liepaja  ενδιαφέρεται επίσης για την ανάπτυξη του ενεργειακού τουρισμού με τον προγραμματισμό επισκέψεων και την επίδειξη σε:
α) Γεωθερμική αντλία θερμότητος που βρίσκεται σε ένα κάμπινγκ.
β) Αιολικό πάρκο.
γ) Ηλιοθερμικό σύστημα εγκατεστημένο σε ένα ξενοδοχείο.
Σε κάθε, λοιπόν, Ευρωπαϊκή χώρα και περιοχή σήμερα υπάρχουν ποικίλες επισκέψιμες εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλων αειφορικών ενεργειακών τεχνολογιών έτσι που μπορεί να αναπτυχθεί ο ενεργειακός τουρισμός ανάλογα με τις υπάρχουσες σε κάθε περιοχή εγκαταστάσεις. Καθώς ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πλέον βιομηχανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για τη χώρα μας, θα μπορεί πλέον να συνδυαστεί με τη γνωριμία των νέων ενεργειακών τεχνολογιών από τις οποίες προσδοκούμε στο μέλλον έναν καθαρότερο περιβάλλον και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

*Το κείμενο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SETCOM το οποίο αφορούσε την προώθηση της αειφόρου ενέργειας σε τουριστικές περιοχές της Ε.Ε. και το οποίο τελείωσε πρόσφατα. Τον συντονισμό του προγράμματος είχε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του POSTDAM της Γερμανίας, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχε η Θερμοκοιτίδα νέων Επιχειρήσεων Χανίων με επιστημονικό υπεύθυνο τον γράφοντα.

**Ο κ. Γιάννης Βουρδουμπάς διδάσκει Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης και είναι επιστημονικός συνεργάτης της Θερμοκοιτίδας νέων Επιχειρήσεων Χανίων.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.