Μουσείο Τυπογραφείας

?Εξοικονόμηση κατ? οίκον?

Ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα ´Εξοικονόμηση κατ? οίκον´, μέσω του οποίου παρέχονται χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια καθώς και επιχορηγήσεις έως 30% του κόστους για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου, θα υλοποιηθεί μέσω των Τραπεζών Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank, σε συνεργασία με το Ταμείο ´Εξοικονομώ κατ? Οίκον´, ενώ με βάση τη συμφωνία που επετεύχθη η χορήγηση των δανείων στους πολίτες -στο πλαίσιο πάντα του προγράμματος- θα γίνεται χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου). Το πρόγραμμα αφορά κυρίως κτήρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980 και χαρακτηρίζονται ως πολύ ενεργοβόρα και οι δικαιούχοι διαφοροποιούνται ανάλογα με το εισόδημά τους.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φιλοδοξεί ότι μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες θα επωφεληθούν από το ´Εξοικονόμηση κατ? οίκον´ περίπου 100.000 νοικοκυριά, ενώ αναμένεται να κινηθούν κονδύλια της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δώσουν σημαντική ανάσα στην αγορά.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

– Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες – ωφελούμενους, οι οποίοι εισοδηματικά εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα:
Κατηγορία Α: Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 22.000 ευρώ ή τις 40.000?ευρώ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη χορήγηση άτοκου δανείου και επιχορήγηση του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 ευρώ θα αποπληρώσει 7.000 ευρώ άτοκα.
Κατηγορία Β: Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 22.000 ευρώ και 40.000 ευρώ ή 40.000 ευρώ και 60.000 ευρώ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιχορήγηση για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Κατηγορία Γ: Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 ευρώ ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 ευρώ. Το ποσοστό των ωφελούμενων της κατηγορίας αυτής θα καθορισθεί στον οδηγό του προγράμματος. Για την κατηγορία αυτή το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.
– Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες; Ναι. Με τον νέο φορολογικό νόμο 3842/2010 έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 600 ευρώ για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 6.000 ευρώ.
– Τι θα πρέπει να έχουν τα κτήρια για να είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση; Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα υπό προϋποθέσεις σχετικά με το σύστημα θέρμανσης, που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
? Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική).
? Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.750 ευρώ/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του οδηγού του προγράμματος.
? Εχουν οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης.
? Δεν έχουν γίνει προσθήκες καθ? ύψος ή κατ? επέκταση μετά την 31.12.1979 στη βάση αναθεώρησης της ανωτέρω οικοδομικής άδειας.
? Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
– Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;
Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης θα αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων για τις κατηγορίες Α? και Β? θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.
– Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;
Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες κατηγορίες.
– Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια – υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα, εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα – πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία (όχι σε διαμέρισμα) και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξώφυλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).
– Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος – στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης, όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση παρεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.
– Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται:
1. Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα – λέβητα με καινούργιο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε. (π.χ. καυστήρας βιομάζας, γεωθερμική αντλία θερμότητας, ηλιοθερμική αντλία κ.λπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων κ.λπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου.
2. Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάνα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων .κλπ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.
3. Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις κ.λπ.).
Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα – λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).
– Ποιo είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000?ευρώ.

Τα βήματα

1. Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.
2. Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη Τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστημα. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.
3. Υποδοχή των αιτήσεων από την Τράπεζα – Ελεγχος δικαιολογητικών φακέλου – Ελεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
4. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης – Εκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων – Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη Τράπεζα – Ενημέρωση Ωφελουμένου.
4. Υλοποίηση εργασιών.
5. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση – Εκδοση δεύτερου πιστοποιητικού – Ελεγχος    ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας – Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Σεμινάρια για μηχανικούς

Ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα «ΚΕΝΑΚ – Σύνταξη ενεργειακής μελέτης κτηρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης», διοργανώνει από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου το ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενημέρωση των μηχανικών γύρω από τις νέες εξελίξεις.
Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 25 ωρών και θα πραγματοποιηθούν, σε πρώτη φάση, 2 στα Χανιά και 1 στο Ρέθυμνο. Το 1ο  σεμινάριο στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ/ΤΔΚ (Νεάρχου 23) από Τετάρτη 19-1-11 έως Κυριακή 23-1-11 και ώρες 4.30 – 9.30 μ.μ., πλην Σαββάτου 9.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.
Το 2ο σεμινάριο στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Χανίων (Βενιζέλου 28 – 32) από Παρασκευή 21-1-11 έως Τρίτη  25-1-11 και ώρες 4.30 – 9.30 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής 9.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.
Το σεμινάριο στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι του Πολιτισμού» (Οδ. Βερνάρδου – παλιά πόλη) από Πέμπτη 20-1-11 έως Δευτέρα 24-1-11 και ώρες 4.30 – 9.30 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής 9.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές αλλά και το πρόγραμμα συνολικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος www.ypeka.gr, ενώ μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στο τηλέφωνο 2109797400, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 8 π.μ. – 4 μ.μ. Επίσης, ο οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/

Σημαντικά οφέλη

Σημαντικά είναι τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, τα οποία θα προκύψουν από την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ? Οίκον». Οπως ανέφερε, μιλώντας στα «Χ.Ν.», ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Πιταριδάκης το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ιδιοκτήτες κατοικιών, οι οποίες είναι πολύ ενεργοβόρες, αφού χτίστηκαν προ του 1980, όταν ακόμα δεν ίσχυε ο κανονισμός της θερμομόνωσης. «Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σε ένα σπίτι στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους και συμβάλλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, ο ιδιοκτήτης έχει να αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη, αφού ένα κτήριο που έχει κατανάλωση 200 kw ανά τ.μ. το έτος μετά την αναβάθμιση η κατανάλωση θα πέσει τουλάχιστον στα 100 kw που σημαίνει πολύ λιγότερα χρήματα για ρεύμα», επεσήμανε ο κ. Πιταριδάκης, ενώ πρόσθεσε ότι, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα αναμένεται να τονώσει σημαντικά την αγορά, αφού εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου 1 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του.  

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.