Μουσείο Τυπογραφείας

Η ανεργία πλήττει την Κρήτη

Πρώτη στην αύξηση της ανεργίας τα τελευταία τρία χρόνια, σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι η Κρήτη. Ωστόσο, κατά τη φετινή περίοδο, την υψηλότερη ανεργία κατέχει η περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 16,5%, ενώ η περιφέρεια Κρήτης καταγράφει 12%. Στο σύνολο της Ελλάδας, κατά την τελευταία δεκαετία, η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο σημείο της φέτος με ποσοστό 11,8%. Η πλειοψηφία των ανέργων είναι γυναίκες (55%) με το ποσοστό στους άνδρες να φτάνει το 45%.
Αυτά είναι βασικά συμπεράσματα νέας έρευνας για την ανεργία με πανελλαδική σύγκριση των περιφερειών της Ελλάδας, που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Την έρευνα επιμελήθηκε ο συντονιστής Σπουδών και Ερευνας του ΜΑΙΧ, δρ Γιώργος Μπαουράκης, σε συνεργασία με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Κώστα Ζοπουνίδη και τη συμμετοχή του Περικλή Δράκου από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ερευνητή στο ΜΑΙΧ Γιώργου Αγγελάκη.
Τα δεδομένα είναι από τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί. Οι πηγές προέλευσής τους είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Οπως επισημαίνεται στη μελέτη, αναλύοντας ´τα ποσοστά ανεργίας κατά την τελευταία δεκαετία, βλέπουμε ότι τα τρία τελευταία χρόνια, το ποσοστό ανεργίας στην Κρήτη ακολουθεί ανοδική πορεία και φτάνει να είναι υπερδιπλάσιο το 2010. Συγκεκριμένα, για την τελευταία τριετία παρατηρούμε ότι η ανεργία στην Κρήτη αυξήθηκε από το 5,3% το 2007 στο 12% το 2010, σημειώνοντας μια μεταβολή κατά 126%, ενώ στην Ελλάδα, η αύξηση της ανεργίας ήταν 42,2%. Αναφορικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες, τις μεγαλύτερες αυξήσεις, εκτός της Κρήτης, παρουσίασαν οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων κατά 81,3% και Νοτίου Αιγαίου κατά 68,5%´.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για τη φετινή περίοδο, βλέπουμε ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που αναζητούν εργασία φτάνουν τους 589.197 κατά μέσο όρο, με τους μισούς σχεδόν άνεργους (53,8%) να βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής (32,9%) και Κεντρικής Μακεδονίας (20,9%), ενώ στην Κρήτη το ποσοστό φτάνει στο 4% επί του συνόλου των ανέργων σε όλη την Ελλάδα. Τον Φεβρουάριο σημειώνονται οι περισσότεροι άνεργοι, ενώ τον Ιούνιο οι λιγότεροι, σημειώνοντας μια πτώση σε αυτό το διάστημα κατά 17,3% σε επίπεδο Κρήτης και 8,6% σε πανελλαδικό επίπεδο.
Οπως λένε οι μελετητές, ´οι μακροχρόνιοι άνεργοι, που παραμένουν χωρίς εργασία από 12 μήνες και πάνω φτάνουν το 31,4% στο σύνολο της Ελλάδας, με το μεγαλύτερο ποσοστό ανά περιφέρεια να κατέχει η Δυτική Ελλάδα με 39,8%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά μακροχρόνιων ανέργων εμφανίζονται στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου με 13,9%, Ιονίων Νήσων με 14,3% και Κρήτης με 22,8%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για τη φετινή περίοδο, παρατηρούμε ότι στο σύνολο της χώρας το 55% των ανέργων είναι γυναίκες και το 45% άνδρες. Βλέποντας όλες τις περιφέρειες, διακρίνουμε ότι το ποσοστό των ανέργων που είναι γυναίκες κυμαίνεται από 50 – 63%, με το υψηλότερο ποσοστό ανέργων γυναικών να εμφανίζεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου με 63% και το χαμηλότερο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 50%, ενώ στην Κρήτη το ποσοστό ανέργων γυναικών φτάνει το 54%. Σχετικά με τη μεταβολή των ανέργων ανά φύλο σε σχέση με την περυσινή περίοδο, στην Ελλάδα οι άνδρες άνεργοι αυξήθηκαν κατά 34%, ενώ οι άνεργες γυναίκες κατά 19%. Σε επίπεδο περιφέρειας, η μεγαλύτερη αύξηση στους άνεργους άνδρες, σημειώθηκε στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 95%, ενώ στην Κρήτη το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 45%, καταγράφοντας την τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση, πανελλαδικά. Όσον αφορά την ανεργία στις γυναίκες, η περιφέρεια Ιονίων Νήσων και πάλι εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση με 56% και ακολουθεί η περιφέρεια Κρήτης με 27%´.

ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ
Διακρίνοντας τους άνεργους ανά ηλικιακή ομάδα, ´για τη φετινή περίοδο, παρατηρούμε ότι στην την Ελλάδα, το 37% των ανέργων είναι ηλικίας έως 29 ετών, το 40% συγκαταλέγεται στην ηλικιακή ομάδα από 30 – 44 ετών και το 23% είναι ηλικίας από 45 ετών και άνω. Περίπου ίδια είναι τα ποσοστά όσον αφορά την Κρήτη. Σχετικά με τις άλλες περιφέρειες, βλέπουμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας έως 29 ετών εντοπίζονται στις περιφέρειες Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου με 46%. Στην ηλικιακή ομάδα 30 – 44 ετών, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζεται στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου με 46%, ενώ όσον αφορά τους ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, όπου συγκαταλέγονται οι λιγότεροι άνεργοι, το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζει η περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης με 29%.  Βλέποντας τη μεταβολή σε σχέση με την περυσινή περίοδο, παρατηρούμε ότι στην κατηγορία ανέργων ηλικίας έως 29 ετών, σημειώθηκε αύξηση 17% για το σύνολο της Ελλάδας, με το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης να το κατέχει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 48% και να ακολουθούν οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Κρήτης με 47% και 42%, αντίστοιχα. Στην κατηγορία 30 – 44 ετών, το ποσοστό αύξησης των ανέργων έφτασε το 30% στην Ελλάδα, με την περιφέρεια Ιονίων Νήσων να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο με 99%, ενώ η Κρήτη παρουσιάζει άνοδο κατά 27%. Στην κατηγορία ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, το ποσοστό αύξησης ανέργων για την Ελλάδα έφτασε το 33%, με την περιφέρεια Ιονίων Νήσων να εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο με 71%, ενώ η Κρήτη παρουσιάζει αύξηση 38%´.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
Βλέποντας το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων στην Ελλάδα, για τη φετινή περίοδο, ´παρατηρούμε ότι η κατανομή των ανέργων είναι περίπου ομοιόμορφη, με το 33% να είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους οποίους το 21% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και το 12% απόφοιτοι ΑΕΙ, το 36% απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 31% απόφοιτοι ή μη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχετικά με τους άνεργους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και για όλες τις περιφέρειες οι περισσότεροι άνεργοι προέρχονται από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) σε σχέση με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Όσον αφορά τις περιφέρειες, το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εμφανίζεται στην περιφέρεια Αττικής με 41%, ενώ στην περιφέρεια Κρήτης το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 27%. Περνώντας στους άνεργους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζει η περιφέρεια Πελοποννήσου με 43%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην περιφέρεια Κρήτης είναι 39%. Στην κατηγορία των ανέργων που τελείωσαν μόνο το Γυμνάσιο ή μόνο το Δημοτικό ή μερικές τάξεις του Δημοτικού ή δεν πήγαν καθόλου σχολείο, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέχει την πρώτη θέση με τους περισσότερους άνεργους σε ποσοστό 47%, ενώ στην Κρήτη το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο ένα τρίτο (33,6%)´. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σχέση με την περυσινή περίοδο, παρατηρούμε ότι στην κατηγορία ανέργων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σημειώθηκε άνοδος 24,7% σε πανελλαδικό επίπεδο, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την έκτη θέση με ποσοστό αύξησης 24,4%, ενώ την πρώτη θέση κατέχει η περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Στην κατηγορία ανέργων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Λυκείου, σημειώνεται μια αύξηση των ανέργων κατά 24% στο σύνολο της χώρας με τη μεγαλύτερη άνοδο να παρουσιάζεται στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 65%, ενώ στην Κρήτη το ποσοστό ήταν 36%. Στους άνεργους, οι οποίοι έχουν τελειώσει μόνο το Γυμνάσιο ή το Δημοτικό ή μερικές τάξεις από αυτές ή δεν πήγαν καθόλου σχολείο, σημειώθηκε αύξηση κατά 28% στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εμφανίζεται και πάλι στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 92%, ενώ η περιφέρεια Κρήτης σημειώνει αύξηση κατά 44%.    

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Βλέποντας τα πρόσφατα φετινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, παρατηρούμε ότι τα δύο τρίτα των απασχολούμενων στην Ελλάδα, εργάζονται στον τριτογενή τομέα με ποσοστό 67%, ακολουθούν οι απασχολούμενοι στον δευτερογενή τομέα με 20% και αυτοί του πρωτογενούς τομέα με 13%.
Στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος συμπεριλαμβάνει γεωργία, κτηνοτροφία, δάση και αλιεία, η περιφέρεια που έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης, κατά τη φετινή περίοδο, είναι της Πελοποννήσου με 29%, ενώ η περιφέρεια Κρήτης συγκεντρώνει το 21%. Κάνοντας μια σύγκριση της τελευταίας δεκαετίας, βλέπουμε ότι η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα μειώθηκε σημαντικά κατά 19,2%, με όλες τις περιφέρειες να παρουσιάζουν πτώση. Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 34,8% και ακολουθεί η περιφέρεια Κρήτης με 33,6%.  
Στον δευτερογενή τομέα, που περιλαμβάνονται κυρίως οι κλάδοι της μεταποίησης και των κατασκευών, η Στερεά Ελλάδα είναι η περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό απασχολούμενων της τάξεως του 30%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την περιφέρεια Κρήτης προσεγγίζει το 18%, κατά τη φετινή περίοδο. Κατά την τελευταία δεκαετία, παρατηρούμε μια μείωση της τάξεως του 6,9% σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη μεγαλύτερη πτώση στην απασχόληση να εμφανίζει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 18,3%, ενώ εντυπωσιακές είναι οι αυξήσεις στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων με 62,5%, Νοτίου Αιγαίου με 39,5% και Κρήτης με 29,7%.   
Στον τριτογενή τομέα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται κυρίως οι κλάδοι του εμπορίου και των υπηρεσιών, βλέπουμε ότι η περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό στον τομέα αυτό είναι η Αττική με 79%, ενώ η περιφέρεια Κρήτης συγκεντρώνει το 61%, κατά τη φετινή περίοδο. Συγκρίνοντας την τελευταία δεκαετία, βλέπουμε ότι η απασχόληση στον τριτογενή τομέα αυξήθηκε κατά 7,2%, με όλες τις περιφέρειες να σημειώνουν αύξηση, εκτός του Νοτίου Αιγαίου. Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης με 24%, ενώ η αύξηση στην Κρήτη διαμορφώθηκε στο 12,1%.   


Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.