Μουσείο Τυπογραφείας

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Βρυξέλλες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι η Ελλάδα πληροί τους όρους για να λάβει τη δεύτερη δόση δανείων από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Συμβουλίου υπουργών της 10ης Μαΐου, ώστε να διορθωθεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος.
Η Επιτροπή δημοσίευσε, παράλληλα, έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, το οποίο χρηματοδοτείται από τα κράτη της ευρωζώνης και το ΔΝΤ.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το συνολικά θετικό αποτέλεσμα της εκτίμησης της συμμόρφωσης προλειαίνει το έδαφος για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης και πιστεύει ότι τα κράτη της ευρωζώνης θα εγκρίνουν και θα καταβάλουν τη δόση.
«Το πρώτο εξάμηνο του 2010 η Ελλάδα κατόρθωσε να εξυγιάνει σε εντυπωσιακό βαθμό τα δημόσια οικονομικά της και σημείωσε ταχεία πρόοδο σε μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις επίτροπος Όλι Ρεν, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «παρά τη σημαντική πρόοδο, δεν έχουν εκλείψει οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι».
Σύμφωνα με τον κ. Ρεν, η κυριότερη άμεση πρόκληση είναι η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και χρηματοοικονομικής σταθερότητας στον τραπεζικό τομέα. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιταχυνθεί το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να αποδεσμευτεί το τεράστιο δυναμικό αύξησης της οικονομικής μεγέθυνσης».
Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δημοσιονομικές εξελίξεις το πρώτο εξάμηνο υπήρξαν θετικές, καθώς το έλλειμμα μειώθηκε κατά 46%, ταχύτερα από τον προγραμματισμό. Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν κατά 16,9%, γεγονός που αντικατοπτρίζει περικοπές, τόσο στις πρωτογενείς
δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των μισθών στον δημόσιο τομέα), όσο και στις κεφαλαιουχικές.
Πρόσθετα μέτρα για τα έσοδα;
Ο δημοσιονομικός στόχος, όμως, διατρέχει ορισμένους κινδύνους, εκτιμά η Επιτροπή. Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη πως τα συνολικά ταμειακά έσοδα αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο κατά 5,9%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον ετήσιο στόχο αύξησης κατά 15,6%, παρά τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, λόγω του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από τα προσδοκώμενα και της σχετικά μεγάλης βαρύτητας της φορολογίας στη σύνθεση της οικονομικής ανάπτυξης.
Πρόσθετους κινδύνους για το στόχο εγκυμονούν η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι έως τώρα χαμηλές οικονομικές επιδόσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και η κάλυψη, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, της πτώσης των δαπανών. Η Επιτροπή σημειώνει, παράλληλα, ότι αν χρειαστεί, θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα ώστε να αποφευχθεί κάθε ολίσθηση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το δεύτερο εξάμηνο.
Ασφαλιστικό
Σύμφωνα με την Επιτροπή, συντελέστηκε σημαντική πρόοδος στο πεδίο των διαρθρωτικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων.
Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης προχώρησε ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα.  Με τις παραμετρικές αλλαγές που επήλθαν στο συνταξιοδοτικό σύστημα θα βελτιωθεί σημαντικά η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, αναφέρει η Επιτροπή, η οποία επισημαίνει, παράλληλα, πως ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένα ακόμη μέτρα το 2011, ανάλογα με τις επικείμενες μακροπρόθεσμες προβλέψεις.
Στα υπόλοιπα πεδία όπου σημειώθηκε πρόοδος, συγκαταλέγονται η κατάρτιση του νέου θεμελιώδους νόμου για τον προϋπολογισμό, τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και τα βήματα προόδου προς τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμών για τους μισθούς
στον δημόσιο τομέα
Η Επιτροπή αναφέρει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της συγκέντρωσης και της επεξεργασίας των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον δημοσιονομικό έλεγχο.
Πέραν των δημοσιονομικών ζητημάτων, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης όσον αφορά το φιλόδοξο πρόγραμμα ευρύτερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θεσπίστηκαν νωρίτερα απ’ ό,τι προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα τολμηρές νομοθετικές διατάξεις για την αγορά εργασίας, χάρη στις οποίες θα ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα της οικονομίας.
Μεταφορές και ενέργεια
Άλλες μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν νωρίτερα αφορούν τις μεταφορές, όπου έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος στην απελευθέρωση των οδικών μεταφορών, καθώς και την ενέργεια, εκτιμά η Επιτροπή.
Δρομολογήθηκαν μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέτρα για την ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και η κατάρτιση οριζόντιας νομοθεσίας για την εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών.
Σύμφωνα πάντως με την Επιτροπή, εκκρεμούν προκλήσεις που αφορούν το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, την κατάργηση κανονιστικών ρυθμίσεων, την άρση των φραγμών στην ανάπτυξη του τουρισμού και το λιανεμπόριο.
Ακόμα, πρέπει να επισπευσθεί η ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση κρατικών επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς των σιδηροδρομικών μεταφορών και της ενέργειας, τονίζει η Επιτροπή.
Εξάλλου, όπως αναφέρει η Επιτροπή, συστάθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και εντάθηκε η εποπτεία των τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος.  Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα, προβλέπεται η θέσπιση νομοθεσίας για νέα σειρά ομολόγων με εγγύηση του Δημοσίου, ύψους 25 δισ. ευρώ.
Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης που διενεργήθηκε από την Επιτροπή θα συζητηθεί στις συνόδους του Eurogroup στις 6 Σεπτεμβρίου και του Συμβουλίου Ecofin στις 7 Σεπτεμβρίου.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.