Μουσείο Τυπογραφείας

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα
Αρκετοί φορολογούμενοι, αν και έλαβαν επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρία στην οποία συμμετείχαν, δεν δήλωσαν ή δήλωσαν μέρος της αμοιβής αυτής, στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, η ΓΓΠΣ διενήργησε διασταύρωση, που αφορά στην επιχειρηματική αμοιβή που έλαβαν φυσικά πρόσωπα ως ομόρρυθμα μέλη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών και κοινωνίας κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικα μέλη.
Από τη διασταύρωση διαπιστώθηκε ότι πλήθος φορολογουμένων, αν και έλαβαν επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρία στην οποία συμμετείχαν, δεν δήλωσαν ή δήλωσαν μέρος της αμοιβής αυτής, στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δηλώθηκαν διαφορετικά ποσά απ’ αυτά που έλαβαν από την εταιρία και για τα οποία ενώ έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση, συμμετέχουν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2010 (υπολογισμός έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων 2010, κάλυψη τεκμηρίων, κ.τλ.).
Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις, στις οποίες φαίνεται η ανακρίβεια των δηλωθέντων ποσών:
1) Φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας από 1/1/2009 ως 31/12/2009, επιχειρηματική αμοιβή ύψους 107.079,82 ευρώ και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 δήλωσε ποσό 10.779,82 ευρώ.
Ο ίδιος φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε ποσό 85.663,86 ευρώ και για το οποίο έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δήλωσε ποσό 8.623,86 ευρώ.
2) Φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας από 1/1/2009 ως 31/12/2009, επιχειρηματική αμοιβή ύψους 107.079,82 ευρώ και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 δήλωσε ποσό 10.779,82 ευρώ ομοίως.
Ο ίδιος φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε ποσό 85.663,86 ευρώ και για το οποίο έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δήλωσε ποσό 25.923,14 ευρώ.
3) Φορολογούμενος έλαβε από την εταιρία στην οποία συμμετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο της εταιρίας από 1/1/2009 ως 31/12/2009, επιχειρηματική αμοιβή ύψους 60.726,29 ευρώ και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 δήλωσε ποσό 6.076,29 ευρώ.
Ανάλογες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν και στο οικονομικό έτος 2009.

Τελεσίγραφο της Εφορίας σε 90 μεγαλοοφειλέτες
Εξάλλου προθεσμία μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε 90 πολίτες για τους οποίους, όπως προκύπτει από επεξεργασία των στοιχείων τους, έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 35,9 εκατ. ευρώ.
Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, κατέχουν συνολικά 917 ακίνητα, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε 176,5 εκατ. Το υπουργείο προειδοποιεί πως εάν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους ως τις 10 Σεπτεμβρίου, θα κινήσει κατά προτεραιότητα διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και πλειστηριασμών ακινήτων.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.