Μουσείο Τυπογραφείας

Συνεργατισμός γαλακτοπαραγωγών

Ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση οργανώσεων παραγωγών γάλακτος και στην Κρήτη.
Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για «τη θέσπιση του πλαισίου ίδρυσης Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον γαλακτοκομικό τομέα» υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ηδη η Κ.Υ.Α. προωθήθηκε για συνυπογραφή και στον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη.
Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται η ίδρυση Οργανώσεων Παραγωγών Γάλακτος στην Ελλάδα.
Για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια για την ίδρυση των οργανώσεων αυτών. Για την Περιφέρεια Κρήτης τα κριτήρια αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΟΠΓ) σε ό,τι αφορά το πρόβειο και γίδινο γάλα, όπως ανακοινώθηκε χθες, θέτουν ως ελάχιστο αριθμό παραγωγών τους 30 και ως ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα τους 1.500 τόνους.
Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε:
«Δημιουργούμε νέα δεδομένα στον συνεργατισμό των γαλακτοπαραγωγών με τη θέσπιση για πρώτη φορά πλαισίου για την ίδρυση Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον γαλακτοκομικό τομέα. Βήμα – βήμα προχωράμε με στόχο τη μείωση του ελλείμματος σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Στηρίζουμε τους παραγωγούς και αναβαθμίζουμε τον ρόλο τους στην αγορά γάλακτος. Θέλουμε την καρδάρα γεμάτη με ελληνικό γάλα».
Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, «με την Κ.Υ.Α. εφαρμόζονται κανονισμοί της Ε.E. που αφορούν στην αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον γαλακτοκομικό τομέα. Σκοπός της Απόφασης είναι η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Παράλληλα συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του τομέα στο μέλλον, στην ουσιαστική συνεργασία των παραγωγών νωπού γάλακτος με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως μεταποιητές, εμπόρους και διανομείς, μέσα από τη συγκρότηση ισχυρών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και την εφαρμογή πρακτικών συμβολαιακής γεωργίας.
Η Κ.Υ.Α. καθορίζει ως κριτήρια αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΟΠΓ):
α) Τον ελάχιστο αριθμό μελών και
β) Την εμπορευόμενη ετήσια παραγωγή γάλακτος.
Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται αναλόγως την Περιφέρεια δραστηριοποίησης, αλλά και το είδος γάλακτος. Η διαφοροποίηση γίνεται με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα της διάρθρωσης του κλάδου ανά Περιφέρεια, δηλαδή τον συνολικό αριθμό παραγωγών και τη συνολική εμπορευόμενη παραγωγή γάλακτος.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως κριτήριο αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΔΟΓ) -οι οποίες συγκροτούνται από παραγωγούς γάλακτος και από μεταποιητές ή εμπόρους- η άσκηση ´σημαντικού μεριδίου´ των οικονομικών δραστηριοτήτων (παραγωγή και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος) από τα μέλη μιας ΔΟΓ. Ως ´σημαντικό μερίδιο´ ορίζεται το 1/3 της παραγωγής και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΟΓ (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο).
Στη δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος επισημαίνει και τα εξής:
«Μόνο μέσα από τη συνένωση δυνάμεων οι γαλακτοπαραγωγοί μπορούν να εξασφαλίσουν τη μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού. Οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών θα μπορούν να διαπραγματεύονται επί ίσοις όροις με τους αγοραστές γάλακτος στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας.
Επιπλέον, η συγκρότηση ισχυρών Οργανώσεων Παραγωγών αποτελεί προαπαιτούμενο για την ύπαρξη Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία οικονομιών κλίμακος, αλλά και τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για το ελληνικό γάλα και τα παράγωγα προϊόντα του.
Το Υπ.Α.Α.Τ. στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις Ομάδες Παραγωγών ιδιαίτερα στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Η αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα περνά μέσα από τη δημιουργία συλλογικών δομών και δράσεων σε αυτόν».

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.