Μουσείο Τυπογραφείας

Εντυπωσιακές οι επιδόσεις της Ελλάδας


Γιάννης Βουρδουμπάς*
Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ποικίλων ενεργειακών αναγκών αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.
Μεταξύ αυτών, η ηλιακή ενέργεια που αφθονεί στις μεσογειακές χώρες, μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορες τεχνολογίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητος και ψύξης. Πολλές τεχνολογίες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας είναι ώριμες σήμερα, ενώ άλλες βελτιώνονται συνεχώς και γίνονται πιο ελκυστικές για διάφορες εφαρμογές. Οι κυριότερες εμπορικές εφαρμογές ενεργειακής αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας σήμερα, περιλαμβάνουν:
α) Την Παραγωγή ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκή τεχνολογία.
β) Την Παραγωγή ηλεκτρισμού με ηλιοθερμική τεχνολογία.
γ) Τη Θέρμανση νερού.
δ) Τη Θέρμανση χώρου.
ε) Την Ψύξη χώρου.
στ) Την Ξήρανση διαφόρων προϊόντων.
ζ) Την Αφαλάτωση, το μαγείρεμα κ.ά.
Οι σημαντικότερες ενεργειακές εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στη χώρα μας, περιλαμβάνουν:
Την παραγωγή θερμού νερού χρήσης.
Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
Ενώ η παραγωγή θερμού νερού με ηλιόθερμα έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες 3 – 4 δεκαετίες στην Ελλάδα, η φωτοβολταϊκή παραγωγή ηλεκτρισμού γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη μόλις τα τελευταία 5 – 6 χρόνια με αποτέλεσμα σήμερα η Ελλάδα να χαρακτηρίζεται σαν μια χώρα με πολύ μεγάλη διείσδυση των συστημάτων αυτών.
Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται στον πίνακα 1.
Η ραγδαία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά άτομο στη χώρα μας να είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.
Η μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα  επετεύχθη (όπως και στις άλλες χώρες) με ελκυστικά κίνητρα που περιελάμβαναν εγγυημένες τιμές αγοράς από το κράτος για μεγάλο χρονικό διάστημα της παραγόμενης από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές αυτές αρχικά ήταν περίπου 0,45 – 0,55 ?/KWh, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί σε περίπου 0,10 ?/KWh.
Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση στη χώρα μας δεν εμπόδισε ούτε επηρέασε τη ραγδαία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και η εγκατεστημένη ισχύς τους στα τέλη του 2013 αναμένεται να φθάσει τα 2.580 MW, ενώ στα τέλη του 2014 τα 2.820 MW.
Ο στόχος της Ελλάδος για το έτος 2020 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/28/Ε.Ε. όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανέρχεται σε 2.200 MW και όπως προαναφέρθηκε ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα.
Οπως συμβαίνει συνήθως σε παρόμοιες περιπτώσεις, η εντυπωσιακή αύξηση των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων στη χώρα μας, δεδομένων και των υψηλών τιμών που πωλείτο η ηλεκτρική ενέργεια, δημιούργησε προβλήματα εξεύρεσης των απαραίτητων χρηματικών πόρων για την πληρωμή των δικαιούχων επενδυτών. Ετσι η πολιτεία αναγκάστηκε πρόσφατα να  μειώσει σημαντικά την τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για να αποτρέψει την κατάρρευση του συστήματος πληρωμής των δικαιούχων με αποτέλεσμα την απογοήτευση και τη δυσαρέσκεια των επενδυτών.
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα το έτος 2012 φαίνεται στον πίνακα 3.
Εκτός όμως από τη ραγδαία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη και των ηλιοθερμικών συστημάτων παραγωγής θερμού νερού στη χώρα μας.
Τις τελευταίες δεκαετίες τα γνωστά σε όλους ηλιόθερμα εγκαθίστανται όλο και περισσότερο σε κατοικίες, αλλά και σε άλλα κτήρια όπως τα ξενοδοχεία για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Σήμερα η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ε.Ε. (μετά την Κύπρο και την Αυστρία) όσον αφορά τους εγκατεστημένους ηλιακούς θερμοσίφωνες σε σχέση με τον πληθυσμό της, όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.
Ταυτόχρονα ο στόχος για τους εγκατεστημένους ηλιακούς θερμοσίφωνες στη χώρα μας με αναφορά  το έτος 2020 παραμένει πολύ υψηλός, όπως φαίνεται και στον πίνακα 5.
Συνεπώς, σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια, η χώρα μας θα βρίσκεται στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή θερμού νερού χρήσης.
Ενώ όμως η ανάπτυξη των ηλιοθερμικών συστημάτων ήταν σταδιακή τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, χωρίς γενναίες επιδοτήσεις από την πολιτεία, η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων ήταν εκρηκτική σε διάστημα λίγων χρόνων και επετεύχθη με τη γενναία επιδότηση της πολιτείας. Η ανάπτυξη αυτή των ενεργειακών εφαρμογών αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας έχει δημιουργήσει  σήμερα μεγάλο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες αυτές και απασχολούν σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών. Ταυτόχρονα τα Ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα έχουν αναπτύξει κατάλληλη τεχνογνωσία και συμβάλουν και αυτά στην προώθηση των τεχνολογιών της ηλιακής ενέργειας. Συνεπώς καθήκον της πολιτείας είναι να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός τομέα τόσο σημαντικού για την εθνική οικονομία που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στο τομέα της πράσινης τεχνολογίας και συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη.

*Ο κ. Γιάννης Βουρδουμπάς διδάσκει Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Μ.Α.Ι.Χ.

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.