Μουσείο Τυπογραφείας

Ντοκουμέντα σε αποθήκη!


Δρ. Μιχάλης Χατζηδάκης*

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης “Καταγραφή και ανάδειξη της νεότερης αρχιτεκτονικής και κινητής κληρονομιάς της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων” από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, που ως στόχο της θέτει την καταγραφή, μελέτη και συνακόλουθη ανάδειξη των αρχιτεκτονικών, ιστορικών και λαογραφικών θησαυρών του τόπου μας, ανακαλύφθηκε τυχαία σε μια αποθήκη ανήκουσα στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων μέρος ενός σημαντικού ιστορικού αρχείου.
Αφορά διαταγές της Διοίκησης Κρητικής Χωροφυλακής, καθώς και φωτογραφικό αρχείο με ιδιαιτέρως εκφραστικά πορτρέτα επί ξύλινου κάδρου -κάποια δυστυχώς σε όχι ιδιαίτερα καλή κατάσταση, καθώς τα κάδρα μοιάζουν να έχουν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένα τόσο σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, όσο και σε επιθέσεις παρασιτικών εντόμων με ιδιαίτερη προτίμηση στο ξύλο- ενός διόλου ευκαταφρόνητου αριθμού γηγενών χωροφυλάκων που έχασαν τη ζωή τους κατά το χρονικό διάστημα 1904 – 1931 από διάφορες αιτίες και ως επί το πλείστον όχι παθολογικές.
Παρατθέτουμε σήμερα την αλφαβητική ονομαστική λίστα των φονευθέντων και εξαφανισθέντων Κρητικών χωροφυλάκων, υπαξιωματικών και αξιωματικών με το δοθέντα στο υπόμνημα τόπο καταγωγής τους, καθώς και την καταγεγραμμένη αιτία θανάτου τους στις περιπτώσεις που αυτός πιστοποιείται, με κάποιες λίγες ένθετες παραπομπές από εμένα για την καλύτερη κατανόηση των ιστορικών συμφραζόμενων. Τμήμα του αρχειακού αυτού υλικού, το οποίο διατηρεί μια αύξουσα, σε ορισμένες περιπτώσεις ορατή, αλλά ελλιπή αρίθμηση προγενέστερου σταδίου αρχειοθέτησης, βρίσκεται δημοσιευμένο στο λεύκωμα των Ι. Φιοράκη/ Ε. Πιτυκάκη, “Ηρώον Χωροφυλακής”, εκ του τυπογραφείου Νικολάου Κ. Περάκη, Εν Χανίοις, 1927. Για τη δράση της Κρητικής Βασιλικής Χωροφυλακής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες από το έργο του Π. Τσάκωνα, Ιστορία της Κρητικής Χωροφυλακής, Αθήνα 1963 καθώς και από την πιο πρόσφατη μελέτη του Μ. Επ. Πριναράκη, Η σύσταση της Κρητικής Χωροφυλακής και η δράση της, Ρέθυμνο 2012. Με την ταυτόχρονη ψηφιοποίηση του σημαντικού αυτού ιστορικού ντοκουμέντου, απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον αναγνωρίσει στα κάτωθι ονόματα κάποιον συγγενή του και επιθυμεί να αποκτήσει μια ψηφιοποιημένη εικόνα υψηλής ανάλυσης και ποιότητας του πορτρέτου αυτού ή και να καταθέσει ίσως τη δική του προσωπική μαρτυρία σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του, όπως επικοινωνήσει με το τηλέφωνο της δράσης 2821340260 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 – 14.00 και με το κινητό τηλέφωνο 6948009897.

*Διδάκτωρ Ιστορίας Τέχνης – Αρχαιολόγος

ΑΡΧΕΙΟ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1904-1931, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

1. Χωρ/λαξ Αγγουριδάκης Μιχαήλ εκ Πεδιάδος. Προσβλήθηκε εκ φυματιώσεως λόγω της μεταβατικής υπηρεσίας, απεβίωσεν κατά την 30η Ιουνίου 1920.
2. Χωρ/λαξ Αθανασάκης Γεράσιμος εκ Βρυσών Κυδωνίας. Εν συμπλοκή μετά ληστών εις Ήπειρον εφονεύθη την 29η Αυγούστου 1919.
3. Χωρ/λαξ Αναγνωστάκης Μηχαήλ εκ Σταυροχωρίου Σητείας. Εφονεύθη εις Μπαμπά – Ασκή Θράκης2 παρ’ Οθωμανών την 24 Οκτωβρίου 1922.
4. Υπεν/ρχης Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ εκ Χορδακίου Ακρωτηρίου. Εφονεύθη υπό διαρρηκτών την 6η Φεβρουαρίου 1918 εν Θεσσαλονίκη.
5. Χωρ/λαξ Ανδρεαδάκης Μηχαήλ εκ Λευκογείων Ρεθύμνης. Εφονεύθη υπό χασισοποτών κατά το έτος 1918.
6. Χωρ/λαξ Ανδρεαδάκης Χαράλαμπος εκ Τζανακιανών Ρεθύμνης. Εφονεύθη υπό Κομιτατζήδων6 εις Σεχίνι – Θράκης την 18η Νοεμβρίου 1922.
7. Χωρ/λαξ Ανδρουλιδάκης Ιωάννης εκ Μύρθιου Ρεθύμνης. Εφονεύθη εν Σάμω υπό των ληστών Γιαγιάδων4 την 4η Απριλίου 1916.
8. Χωρ/λαξ Αποστολάκης Ευάγγελος εκ Σακτουρίων Ρεθύμνης. Εφονεύθη παρά κακοποιών εν Πάτραις την 11η Ιουνίου 1921.
9. Χωρ/λαξ Αποστολάκης Μηχαήλ εκ Μεγάλης Βρύσης Μονοφατσίου. Συλληφθείς αιχμάλωτος εν Μικρά Ασία κατεκρεουργήθη παρά τσετών5 την 4η Σεπτεμβρίου 1922.
10. Χωροφύλαξ Αρκολάκης Ανδρέας εκ Καλαμιδίου Αποκορώνος. Συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσε κατά το έτος 1918.
11. Ενωμ/χης Αστρινάκης Παντελής εξ Άδελε Ρεθύμνης. Κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μικράς Ασίας κατεκρεουργήθη παρά τσετών. Αύγουστον 1922.
12. Χωρ/λαξ Ατσαλάκης Ιωάννης εκ Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου. Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922.
13. Χωρ/λαξ Βαγιωνάκης Γεώργιος εξ Αρμένων Ρεθύμνης. Εφονεύθη εν Χίω υπό βόμβας Γερμανικού αεροπλάνου6 την 9η Ιουλίου 1917.
14.  Χωρ/λαξ Βαϊλαχταράκης Γεώργιος εκ Σταυροχωρίου Σητείας. Εν συμπλοκή μετά Τουρκικού Στρατού εις Ισάλ. Ταγ Μ. Ασίας εφονεύθη την 16 Αυγούστου 1921.
15.  Χωρ/λαξ Βαρανάκης Ευάγγελος εκ Νίπους Αποκορώνου. Εν μεταβατική υπηρεσία διατελών προσεβλήθη υπό πλευρίτιδος απεβιώσας την 5 Μαΐου 1928.
16.  Χωρ/λαξ Βάρδας Δημήτριος εκ Κρούστα Μεραμβέλου. Συμπλακείς μετά ληστοφυγοδίκων εις Άβαντον7 Αλεξ/πόλεως εφονεύθη την 17η Νοεμβρίου 1923.
17.  Χωρ/λαξ Βασιλάκης Μηχαήλ εκ Σπηλίου Ρεθύμνης. Συνεπεία κακουχιών στρατονομικής υπηρεσίας απεβίωσεν την 11 Ιουνίου 1918.
18.  Χωρ/λαξ Βασιλάκης Μηχαήλ εξ Ανωπόλεως Πεδιάδος. Υπηρετών εις μεταβατικόν απόσπασμα εν Μυτιλήνη απεβίωσε την 14 Αυγούστου 1917.
19.  Χωρ/λαξ Βασιλικογιαννάκης Εμμανουήλ εκ Βιάννου. Επνίγη κατά τον Τορπιλισμόν του Ατμοπλοίου «Πελοπόνησος»8  την 10 Οκτωβρίου 1917.
20.  Ενωμοτάρχης Βιριράκης Γεώργιος εξ Αρμένων Αποκορώνου. Εφονεύθη υπό τσετών κατά την οπισθοχώρησιν του Ελληνικού στρατού εκ Μικράς Ασίας 22/8/1922.
21.  Χωρ/λαξ Βουγιουκαλάκης Μάρκος εκ Ρεθύμνης. Εν συμπλοκή μετά των ληστών Γιαγιάδων εφονεύθη εν Σάμω την 4 Ιανουαρίου 1917.
22.  Ενωμοτάρχης Βουτυράκης Θεόδωρος εκ Σκλάβων Σητείας. Εφονεύθη παρά του ληστοφυγόδικου Κουμή εις Καμπανόν Σελίνου την 17η Αυγούστου 1908.
23.  Χωρ/λαξ Γαλυφιανάκης Δημήτριος εκ Σγουροκεφάλι Πεδιάδος. Εφονεύθη εν Νικομηδεία κατ’ Αύγουστον του 1922.
24.  Χωρ/λαξ Γερακιανάκης Ελευθέριος εξ Ανατολής Ιεράπετρας. Εφονεύθη εν Σμύρνη την 20η Μαρτίου 1920.
25.  Χωρ/λαξ Γερανιώτης Γεώργιος εκ Γερανίου Κυδωνίας. Εδολοφονήθη παρά κακοποιών εν Θεσσαλονίκη κατά το έτος 1916.
26.  Χωρ/λαξ Γιγουρτάκης Μηχαήλ εκ Καστελίου Πεδιάδος. Εν συμπλοκή μετά τσετών. Εφονεύθη εις Αφιόν Καρά Χισάρ9 κατά το έτος 1919.
27.  Χωρ/λαξ Γουρνιζάκης Εμμανουήλ εκ Βιάνου. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μ. Ασίας την 22 Αυγούστου 1922.
28.  Χωρ/λαξ Γραμματικάκης Ιωάννης (?).  Εφονεύθη υπό κομιτατζήδων εις… 1922 (η φωτογραφία είναι σχεδόν κατεστραμμένη, πρβλ. Φωτ. 1).
29.  Χωρ/λαξ Γρηγοράκης Γεώργιος εκ Βάτου Ρεθύμνης. Εφονεύθη εν συμπλοκή μετά ληστών εις Ροδάκινον Ρεθύμνης κατά το έτος 1918.
30.  Χωρ/λαξ Δάνδορος Γεώργιος εκ Τζανακιανών Μυλοποτάμου. Εφονεύθη εις Αδραμίτιον10 Μικράς Ασίας εις συμπλοκήν μετά τσετών κατ’ Ιανουάριον 1920.
31.  Χωρ/λαξ Δασκαλάκης Σταμάτιος εκ Σκονίζο Κυδωνίας. Εφονεύθη εν Μικρά Ασία υπό τσετών κατ’ Αύγουστον 1922.
32.  Ανθυπασπιστής Δαφέρμος Ιωάννης εξ Αξού Μυλοποτάμου. Συμπλακείς μετά της ληστοσυμμορίας Τζιατζιά11 εφονεύθη την 23η Μαρτίου 1930.
33.  Χωροφύλαξ Δετοράκης Πέτρος εκ Κεφαλά Αποκορώνου. Συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσε κατά το έτος 1923.
34.  Χωρ/λαξ Διαλινάς Στερεός εκ Κριτσάς Μεραμβέλου. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν την 15 Νοεμβρίου 1921.
35.  Χωρ/λαξ Δρακάκης Μηχαήλ εκ Βαρβάρων Πεδιάδος. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσε την 6η Ιουνίου 1920.
36.  Χωρ/λαξ Δρακογιαννάκης Κων/νος εξ Ιεράπετρας. Εφονεύθη κατά την έξωσιν εκ Θεσσαλονίκης την 17η Ιουνίου 1913.12
37.  Χωρ/λαξ Δρουδάκης Ηλίας εξ Αρμένων Ρεθύμνης. Επνίγη κατά τον τορπιλισμόν του ατμοπλοίου “Πελοπόνησος” την 7η Οκτωβρίου 1917.
38.  Χωρ/λαξ Ζαφειράκης Ζαχαρίας εκ Μουλιανών Σητείας. Συλληφθείς αιχμάλωτος κατά την υποχώρησιν του Στρατού κατεκεουργήθη παρ’ Οθωμανών κατ’ Αύγουστον 1922.
39.  Χωρ/λαξ Ζαχαράκης Νικόλαος εξ Αβδού Πεδιάδος. Εφονεύθη είς Αϊδίνιον13 παρά Τούρκων χωρικών κατ’ Αύγουστον του 1922.
40.  Χωρ/λαξ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης εκ Γεωργ/λεως. Εφονεύθη εις συμπλοκήν μετά κακοποιών την 9η Σεπτεμβρίου 1921.
41.  Χωρ/λαξ Θεοδωράκης Νικόλαος εκ Κακοπέτρου. Συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσε κατά το έτος 1919.
42.  Χωρ/λαξ Ιγγλεζάκης Βασίλειος εκ Ζυμβραγού Κισάμου. Συμπλακείς μετά τσετών εφονεύθη την 14η Αυγούστου 1919.
43.  Χωρ/λαξ Καλλιγιάννης Ιωάννης εξ Αλφά Μυλοποτάμου. Συνεπεία κακουχιών εκστρατείας απεβίωσεν εν Μικρά Ασία την 30η Νοεμβρίου 1920.
44.  Υπεν/χης Καλογερής Γεώργιος εκ Κάμπων Κυδωνίας. Επνίγη κατά τον τορπιλισμόν του ατμοπλοίου «Πελοπόνησος» την 2ην Οκτωβρίου 1917.
45.  Χωρ/λαξ Καλυβιανάκης Νικόλαος εκ Μελιδονίου. Εκάη ζών παρά Τούρκων είς Προύσσαν14 κατά Σεπτέμβριον του 1922.
46.  Χωρ/λαξ Καμισάκης Μηχαήλ εξ Αγ. Μαρίνης Κυδωνίας. Δηλητηριασθείς παρά Βουλγάρων εις Γρεβενά απεβίωσεν την 30 Σεπτεμβρίου 1918.
47.  Χωρ/λαξ Καμπουράκης Νικόλαος εξ Επισκοπής Πεδιάδος. Εφονεύθη εις Μπουτσά Σμύρνης15 παρά τσετών την 25η Αυγούστου 1922.
48.  Χωρ/λαξ Καραβιτάκης Ιωάννης εξ Ακτούντος Ρεθύμνης. Εφονεύθη εν Σπάρτη την 21η Φεβρουαρίου 1928.
49.  Χωρ/λαξ Καραβίτης Ιωάννης εξ Ακτούντος Ρεθύμνης. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απέθανεν εν Σμύρνη την 17η Οκτωβρίου 1920.
50.  Χωρ/λαξ Καρακατσανάκης Γεώργιος εκ Γαλατά. Εν συμπλοκή μετά ληστών εις την περιφέρειαν Λαμίας εφονεύθη κατά το έτος 1918.
51.  Χωροφύλαξ Καραμπινάκης Αντώνιος εκ Κεφαλά Αποκορώνου. Εφονεύθη εν Μικρά Ασία εις συμπλοκήν μετά τσετών κατά το έτος 1921.
52.  Χωρ/λαξ Καρπεράκης Στυλιανός εξ Εμπροσνέρου. Συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσεν κατά το έτος 1918.
53.  Χωρ/λαξ Καρτσάκης Νικόλαος εκ Βιάννου Ηρακλείου. Υπηρετών εις μεταβατικόν απόσπασμα κατά των ληστών Γιαγιάδων απεβίωσε την 7η Ιανουαρίου 1919.
54.  Χωρ/λαξ Κατσιγιαννάκης Ανδρέας εκ Σφακίων. Εφονεύθη παρά κακοποιών εις Ιωάννινα τον Απρίλιον του 1914.
55.  Χωρ/λαξ Κατσινεράκης Θεόδωρος εκ Λιθηνών Σητείας. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922.
56.  Χωρ/λαξ Κατσουλάκης Εμμανουήλ εκ Νέων Ρουμάτων. Επνίγη κατά τον τορπιλισμόν του ατμοπλοίου «Πελοπόνησος» την 2ην Οκτωβρίου 1917.
57.  Χωρ/λαξ Κατσουλάκης Νικόλαος εκ Νίπους Αποκορώνου. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν εν Δράμα την 18 Ιανουαρίου 1919.
58.  Χωρ/λαξ Καψαλάκης Γεώργιος εκ Βατολάκου Κυδωνίας. Απεβίωσεν εις Αθήνας συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας την 30η Ιουνίου 1925.
59.  Ανθυπασπιστής Κλειδής Ιωάννης εκ Παλαιόλουτρα Ρεθύμνης. Εν συμπλοκή μετά λιποτακτών εφονεύθη εν Χαλκιδική κατά το έτος 1917.
60.  Χωρ/λαξ Κλειδής Ιωσήφ εκ Παλαιόλουτρα Ρεθύμνης. Εφονεύθη κατά την έξωσιν των Βουλγάρων εκ Θεσσαλονίκης την 17η Ιουλίου 1913.
61.  Χωρ/λαξ Κλειδής Νικόλαος εκ Νεύς Αμαρίου. Αποκοπείσης της ρινός και ώτων του περιήγετο εις Βαϊνδιριον16 κατακρεουργηθείς υπό τον όχλον την 12 Σεπτεμβρίου 1922 (πρβλ. Φωτ. 2).
62.  Χωρ/λαξ Κοκκινάκης Γεώργιος εκ Πεύκου Βιάννου. Εφονεύθη κατά την έξωση των Βουλγάρων εκ Θεσσαλονίκης την 18 Ιουνίου 1913.
63.  Χωρ/λαξ Κοκολάκης Νικόλαος εξ Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης. Εφονεύθη παρά των ληστών Γιαγιάδων εν Σάμω την 5η Ιανουαρίου 1917.
64.  Χωρ/λαξ Κομποράκης Γεώργιος εξ Επισκοπής Πεδιάδος. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του στρατού της Μικράς Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922.
65.  Χωρ/λαξ Κοντογιάννης Μηχαήλ εκ Πρινών Μεραμβέλου. Εν συμπλοκή μετά τσετών εφονεύθη την 23η Ιουνίου 1922.
66.  Χωρ/λαξ Κοπανάκης Στέφανος εκ Κεραμέ Ρεθύμνης. Εφονεύθη εις Αθήνας παρά κακοποιών την 7η Φεβρουαρίου 1917.
67.  Χωρ/λαξ Κορκίδης Κωνσταντίνος εξ Αγιυάς Κυδωνίας. Εφονεύθη παρά ληστών εις Φλώριναν κατά το έτος 1924.
68.  Χωρ/λαξ Κοσκινάς Γεώργιος εκ Σκορδύλου Μυλοποτάμου. Εφονεύθη παρά τσετών εις Μαγνησίαν κατά Σεπτέμβριον του 1922.
69.  Χωροφύλαξ Κουβαριτάκης Κωνσταντίνος εκ Παθιακιανών Κισσάμου, παθών εν υπηρεσία απεβίωσεν εις Αθήνας κατά το έτος 1923.
70.  Χωρ/λαξ Κουκιανάκης Ιωάννης εκ Νίππος Αποκορώνου. Συνεπεία κακουχιών πολέμου προσβληθείς εκ φυματιώσεως απεβίωσε την 12η Φεβρουαρίου 1927.
71.  Χωρ/λαξ Κουκουλάκης Μηχαήλ εκ Πετροκεφάλι. Κατά την υποχώρησιν του στρατού της Μικράς Ασίας εφονεύθη κατά Σεπτέμβριον του 1922.
72.  Χωρ/λαξ Κουνενιδάκης Σταύρος εκ Πευκών Βιάννου. Συνεπεία κακουχιών υπηρεσίας απεβίωσεν κατά το έτος 1913.
73.  Χωρ/λαξ Κουτρουμπάκης Χαράλαμπος εκ Βιάννου. Εφονεύθη παρά κακοποιών εις Λουτράκι Κορινθίας την 24η Αυγούστου 1920.
74.  Χωρ/λαξ Κουτσουπάκης Χαράλαμπος εξ Εμπρόσνερου Αποκορώνου. Εφονεύθη υπό κακοποιών εν Κεφαληνία κατά το έτος 1917.
75.  Χωρ/λαξ Κτενιαδάκης Ηρακλής, εκ Γαλύφας Πεδιάδος. Εφονεύθη παρ’ Οθωμανών εν Σμύρνη την 28η Αυγούστου 1922.
76.  Χωρ/λαξ Λαγουδάκης Γεώργιος εκ Κερανωτής Κισάμου. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922.
77.  Χωρ/λαξ Λαζανάκης Νικόλαος εξ Αμπελούζου Καινουρίου. Εν συμπλοκή μετά τσετών εφονεύθη κατά το έτος 1919.
78.  Υπομοίραρχος Λαπαθάκης Δημήτριος εκ Ξηροστέρνι Αποκορώνου. Κατεκρεουργήθη παρά τσετών εις Μπουχλάζ Μ. Ασίας 9.8.1915(?).
79.  Χωρ/λαξ Λασηθιωτάκης Εμμανουήλ εκ Κριτσάς Μεραμβέλου. Υπέκυψεν εις τα τραύματά του άτινα έλαβεν εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του την 6η Μαΐου 1923.
80.  Χωροφύλαξ Λεωνιδάκης Παναγιώτης εκ Βλαχερονιτίσης Κυδωνίας. Εφονεύθη υπό συμμορίας (;)… εις Νάουσαν Μακεδονίας 20/8/1920.
81.  Ανθυποπλοίαρχος Λιαπάκης Εμμανουήλ εξ Ιεράπετρας. Έθανεν εν υπηρεσία την 18η Απριλίου 1931.
82.  Χωρ/λαξ Λύτινας Μηχαήλ εκ Πλατανιών Αμαρίου. Εφονεύθη παρά Τούρκων χωρικών κατ’ Αύγουστον 1922.
83.  Χωρ/λαξ Μαγουλάκης Ευάγγελος εκ Βασιλικών Ηρακλείου. Εν συμπλοκή μετά τσετών εφονεύθη την 18η Οκτωβρίου 1921.
84.  Χωρ/λαξ Μαδουράρης Γεώργιος εκ Καλού Χωριού Μεραμβέλου. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν την 9η Μαρτίου 1925.
85.  Χωρ/λαξ Μαθιουδάκης Ιωάννης εξ Σκάφης Σελίνου. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν την 14 Φεβρουαρίου 1927.
86.  Ενωμ/χης Μαθιουδάκης Πολύβιος εξ Ηρακλείου Κρήτης. Εν συμπλοκή μετά επικεκηρυγμένων ληστών εις Πορρόγια Μακεδονίας εφονεύθη την 6η Απριλίου 1925.
87.  Χωρ/λαξ Μακράκης ή Μανουσάκης Εμμανουήλ εκ Γεράνι Πεδιάδος. Εφονεύθη κατά την έξωσιν των Βουλγάρων εκ Θεσσαλονίκης την 17η Ιουνίου 1913.
88.  Χωρ/λαξ Μανιουδάκης Ιωάννης εκ Γαλύφας Πεδιάδος. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922.
89.  Υπεν/χης Μαραγκάκης Γεώργιος εξ Ακουμιών Ρεθύμνης. Εφονεύθη υπό χασισοποτών εν Θεσσαλονίκη την 8η Οκτωβρίου 1916.
90.  Χωρ/λαξ Μαραγκουδάκης Νικόλαος εκ Λουσακιών Κισάμου. Επνίγη κατά τον τορπιλισμόν του ατμοπλοίου Πελοπόννησος. 2 Οκτωβρίου 1917.
91.  Υπεν/χης Μαρακάκης Μηχαήλ εκ Ξαμουδοχωρίου Κυδωνίας. Εις συμπλοκήν μετά λιποτακτών εις Φιλιππιάδαν εφονεύθη την 8η  Μαΐου 1918.
92.  Χωρ/λαξ Μαρνελάκης Νικόλαος εκ Θραψανού Πεδιάδος. Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922.
93.  Χωρ/λαξ Μαρνέλος Ματθαίος εκ Λακωνίων Μεραμβέλου. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν εις Βέρροιαν την 8 Αυγούστου 1918.
94.  Ανθ/στής Μαστορακάκης Ιωάννης εκ Πλατανιά Κυδωνίας. Συνεπεία κακουχιών υπηρεσίας απεβίωσεν εις Γρεβενά 15/10/1928.
95.  Χωροφύλαξ Μαυρακάκης Ιπποκράτης εκ Μεσκλών Κυδωνίας. Απεβίωσεν εν υπηρεσία εις Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Αθηνών 22/2/1918.
96.  Χωροφύλαξ Μαυρακάκης Νικόλαος εκ Μεσκλών Κυδωνίας. Απεβίωσεν εις Στρατ/κον Νοσοκομείον Χανίων 22/2/1918.
97.  Χωρ/λαξ Μαυρής Νικόλαος εκ Καλού Χωριού Μεραμβέλου. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν την 11η Νοεμβρίου 1922.
98.  Χωρ/λαξ Μαυριδάκης Ιωάννης εκ Γαλατά Χανίων. Συνεπεία τραύματος απεβίωσεν τον Ιανουάριον του 1922.
99.  Χωρ/λαξ Μαυροματάκης Νικόλαος εκ Βουλισμένης Μεραμβέλου. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μ. Ασίας την 28 Αυγούστου 1928 (1922?).
100.  Υπεν/ρχης Μεταξάς Αντώνιος εκ Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου. Εφονεύθη εν συμπλοκή μετά του ληστού Μανουσέλη17 εις Καλλικράτην Σφακίων 20/4/1928.
101.  Χωρ/λαξ Μετζιδάκης Εμμανουήλ εκ Βλάτους Κισσάμου. Εφονεύθη εις τάς επιχειρήσεις του Σαγγαρίου την 10η Αυγούστου 1921.
102.  Χωρ/λαξ Μινιωτάκης Ευάγγελος εκ Προδρόμου Κισσάμου. Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922.
103.  Χωρ/λαξ Μουριζάκης Ιωσήφ εκ Δέμπλας Κισσάμου. Επνίγη κατά τον τορπιλισμόν του Ατμοπλοίου “Πελοπόνησος” την 2η Οκτωβρίου 1917.
104.  Χωρ/λαξ Μουστεράκης Δημήτριος εκ Νέων Ρουμάτων. Εν συμπλοκή μετά ληστών είς Ήπειρον εφονεύθη την 25 Νοεμβρίου 1918.
105.  Χωρ/λαξ Μουστεράκης Ιωάννης εκ Πρασσέ Κυδωνίας. Τορπιλισθείς επί ατμοπλοίου “Αγγελική”18 επνίγη 20/10/1917.
106.  Χωρ/λαξ Μπαλαμπανάκης Νικόλαος εξ Ιεράπετρας. Εφονεύθη εν Σμύρνη εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του την 29 Απριλίου 1920.
107.  Χωρ/λαξ Μπαφάκης Εμμανουήλ εξ Ηρακλείου Κρήτης. Εφονεύθη κατά την έξωσιν των Βουλγάρων εκ Θεσσαλονίκης την 17 Ιουνίου 1913.
108.  Χωρ/λαξ Μπαχλιτζανάκης Γεωργίος εκ Λάστρου Σητείας. Εν συμπλοκή μετά τσετών είς Ιλάρ Καταρζί Μικράς Ασίας εφονεύθη την 17 Αυγούστου 1921.
109.  Μοίραρχος Μπόλαρης Αντώνιος εκ Χαλέπας Χανίων συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσεν εν Κορίνθω 2/10/1918.
110.  Χωρ/λαξ Μπομπολάκης Στυλιανός εκ Πλατανέ Κισσάμου. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν εν Φλωρίνη την 22η Οκτωβρίου 1918.
111.  Χωρ/λαξ Μπρετσάκης Δημήτριος εκ Θερίσσου. Εφονεύθη εις Σώκια19 Μικράς Ασίας εν συμπλοκή μετά ληστών κατά το έτος 1922.
112.  Χωρ/λαξ Μπριτζολάκης Γεώργιος εκ Μονοφατσίου. Εν συμπλοκή μετά των ληστών Γιαγιάδων εφονεύθη εις Σάμον την 8η Οκτωβρίου 1915.
113.  Χωρ/λαξ Μπροκολάκης Μάρκος εκ Μύρθιου Ρεθύμνης. Εν συμπλοκή μετά των ληστών Γιαγιάδων εφονεύθη εν Σάμω την 4η Απριλίου 1916.
114.  Υπομοίραρχος Μπρυλλάκης Ζαχαρίας εκ Χανίων εξελθών έφιππος δι’ υπηρεσίαν κατέπεσε του ίππου του και εφονεύθη 10/7/1913.
115.  Χωρ/λαξ Μυγιάκης Γεωργίος εκ Μεσκλών Κυδωνίας. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν την 9ην Ιουλίου 1926.
116.  Χωρ/λαξ Νησιωτάκης Δημήτριος εξ Αχλαδέ Μυλοποτάμου. Εφονεύθη εις Βουλκογιάνοβο Εδέσης20 εν συμπλοκή μετά κομιτατζήδων την 18η Οκτωβρίου 1923.
117.  Χωρ/λαξ Νικηφοράκης Χαράλαμπος εκ Μελιδονίου. Συνεπεία κακουχιών υπηρεσίας απεβίωσεν την 10η Μαρτίου 1920.
118.  Χωρλαξ Νικηφόρος Επαμεινώνδας εκ Καλύβου Μυλοποτάμου. Εν συμπλοκή μετά ληστών είς Μακεδονίαν εφονεύθη την 8 Ιανουαρίου 1920.
119.  Χωροφύλακες Αδελφοί Αντώνιος, Γεώργιος και Ιωάννης Νικολακάκης εκ Νέου Χωριού Κυδωνίας. Ο πρώτος κατεκρεουργήθη παρά τσετών κατ’ Αύγουστον 1922. Ο δεύτερος συμπλακείς εν Δοϊράνη μετά κομιτατζήδων εφονεύθη κατ’ έτος 19(;). Ο τρίτος συμπλακείς μετά ληστών και τραυματισθείς απεβίωσεν εις Τρίκαλα κατά το έτος 1919.
120.  Χωρ/λαξ Νικολαράκης Παύλος εξ Εξωπόλεως Αποκορώνου. Συλληφθείς αιχμάλωτος υπό Γερμανοβουλγάρων απεβίωσεν 9/9/1918.
121.  Χωρ/λαξ Νικολουδάκης Βασίλειος εξ Αγ. Μαρίνης Κυδωνίας. Εφονεύθη υπό ληστών εις Πάτρας την 7η Νοεμβρίου 1919.
122.  Χωρ/λαξ Νοδαράκης Πέτρος εξ Αγ. Βασιλείου Βιάννου. Εφονεύθη υπό Τούρκων ανταρτών εις 40 Εκκλησιάς κατά την εκκένωση της Ανατ. Θράκης τη 28 Οκτωβρίου 1922.
123.  Χωρ/λαξ Ορνεράκης Δημήτριος εκ Φουρνέ Κυδωνίας. Εφονεύθη παρά τσετών εις Σαλιχλί Μ. Ασίας21 την 30 Αυγούστου 1921.
124.  Ενωμοτάρχης Ορφανάκης Ιωάννης εκ Σταυροχωρίου Σητείας. Εφονεύθη μαχόμενος κατά τάς επιχειρήσεις του Σαγγαρίου την 15η Αυγούστου 1921.
125.  Χωρ/λαξ Παναγιωτάκης Εμμανουήλ εξ Άνω Μέρους Αμαρίου. Κατεκρεουργήθη εις Αφιόν Καρά Χισάρ κατά Σεπτεμβρίου του 1922.
126.  Χωρ/λαξ Παναγιωτάκης Εμμανουήλ εξ Αμαρίου. Εκάη ζών παρ’ Οθωμανών εις Βαϊνδίριον κατά Σεπτέμβριον του 1922.
127.  Χωρ/λαξ Παπαδάκης Εμμανουήλ εκ Σακτουρίων Ρεθύμνης. Εφονεύθη εις Σιδηρόκαστρον Μακεδονίας παρά κακοποιών την 8η Μαΐου 1926.
128.  Χωρ/λαξ Παπαδάκης Ιωάννης εκ Ρουκάκα Σητείας. Εν συμπλοκή μετά των ληστών Γιαγιάδων. Εφονεύθη εν Σάμω την 4η Ιανουαρίου 1917.
129.  Χωρ/λαξ Παπαδάκης Κων/νος εκ Πεδιάδος συνεπεία κακουχίων πολέμου απεβίωσεν την 13η Οκτωβρίου 1918.
130.  Ενωμ/χης Παπαδοκωνσταντάκης Μηχαήλ εκ Σμάρι Πεδιάδος. Κατεκρεουργήθη παρά Τούρκων χωρικών κατ’ Αύγουστον του1922.
131.  Χωρ/λαξ Παπαδόπουλος Εμμανουήλ εκ Σταυροχωρίου Σητείας. Εφονεύθη εις Τουλού Μπουνάρ εν συμπλοκή μετά τσετών την 8η Ιανουαρίου 1921.
132.  Ενωμοτάρχης Παπαμαρκάκης Μάρκος εκ Καμπανού. Εγκαταλείψας τας τάξεις της Κρητικής Χωροφυλακής έλαβε μέρος διακριθείς εις τον Μακεδονικόν Αγώνα ως υπαρχηγός του Σώματος Παύλου Μελά22 συλληφθείς δε απηγχονίσθη παρά των Τούρκων εις τας Φυλακάς Μοναστηρίου κατά Ιούνιον του 1904.
133.  Χωρ/λαξ Πατεράκης Μηχαήλ εκ Καλουδιανών Κισσάμου. Εφονεύθη παρά κακοποιών εις Ρέθυμνον την 2ην Αυγούστου 1909.
134.  Χωρ/λαξ Παυλάκης Αναστάσιος εκ Βρυσών Ρεθύμνης. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922.
135.  Χωρ/λαξ Περράκης Κυριάκος εκ Χαλέπας. Εξαφανίσθη εν Μικρά Ασία κατά την οπισθοχώρησιν του ελληνικού στρατού.
136.  Χωρ/λαξ Περράκης Παρασκευάς εκ Νιό-Χωριού Αποκορώνου. Τορπιλισθείς επί του ατμοπλοίου “Αγγελική” επνίγη την 16η Οκτωβρίου 1916.
137.  Χωρ/λαξ Πολάκης Πέτρος εκ Γωνιάς Ρεθύμνης. Απεβίωσεν εν Τατοΐω συνεπεία κακουχιών υπηρεσίας κατά το έτος 1918.
138.  Χωροφύλαξ Πολυράκης Παύλος εξ Αγ. Ιωάννου Σφακίων. Εξηφανίσθη κατά την οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού εκ Μικράς Ασίας 22/8/1922..
139.  Χωρ/λαξ Ποταμιτάκης Μηχαήλ εκ Μεσογείων Κισσάμου. Επνίγη κατά τόν τορπιλισμόν τού ατμοπλοίου “Πελοπόνησος” την 2 Οκτωβρίου 1917.
140.  Χωρ/λαξ Πρασάκης Ελευθέριος εκ Σκορδυλιανά Κισσάμου. Εφονεύθη εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του εις Λεβαδειάν την 20 Αυγούστου 1918.
141.  Χωρ/λαξ Ρηγάκης Γεώργιος εξ Αγ. Ιωάννου Μυλοποτάμου. Συνεπεία τραυμάτων κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του απεβίωσεν την 19 Ιουνίου 1919.
142.  Ανθ/στης Ριτζάκης Ανδρέας εκ Ρεθύμνης. Συμπλακείς μετά των ληστών Γιαγιάδων εν Σάμω εφονεύθη την 5η Ιανουαρίου 1917.
143.  Χωρ/λαξ Ροζάκης Στυλιανός εκ Φονέ Αποκορώνου. Συμπλακείς μετά του ληστού Κουναλάκη Στυλιανού εφονεύθη την 18/3/1931.
144.  Χωρ/λαξ Ρουμάκης Αντώνιος εκ Πλατανιά Κυδωνίας. Εφονεύθη εις Ελασσώνα εις συμπλοκήν μετά ληστών την 18 Σεπτεμβρίου 1918.
145.  Χωρ/λαξ Ρουσάκης Φίλιππος εκ Πεδιάδος. Εφονεύθη εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του κατά το έτος 1918.
146.  Ανθ/ρχος Σκαλιδάκης Θεοδόσιος εξ Έλους Κισσάμου. Εφονεύθη υπό Κομμουνιστών εν Καβάλλα 10/11/1924.
147.  Χωρ/λαξ Σκαρβέλης Μηχαήλ εξ Ηρακλείου. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας την 22 Αυγούστου 1922.
148.  Υπενωμοτάρχης Σκιάς Αντώνιος εκ Κακοδικείου Σελίνου. Εφονεύθη εν συμπλοκή μετά των ληστών Γιαγιάδων κατά το έτος 1914.
149.  Χωρ/λαξ Σκουλούδης Ευάγγελος εκ Χαλέπας. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922.
150.  Χωρ/λαξ Σμαργιαννάκης Γεώργιος εκ Δαβαϊδί Πεδιάδος. Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922.
151.  Χωρ/λαξ Σμαργιαννάκης Κων/νος εκ Πεδιάδος. Εφονεύθη εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του εις Χαλκίδα την 10 Οκτωβρίου 1918.
152.  Χωρ/λαξ Σπερελάκης Μηχαήλ εκ Κουνένι Κισσάμου. Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922.
153.  Χωρ/λαξ Σπιθουλάκης Νικόλαος εξ Ασωμάτων Ρεθύμνης. Εφονεύθη εν Μικρά Ασία την 20 Αυγούστου 1922.
154.  Χωροφύλαξ Σπυριδάκης Γεώργιος εκ Γεωργιουπόλεως. Απεβίωσεν εις Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Χανίων συνεπεία υπηρεσιακών κακουχιών κατά το έτος 1921.
155.  Χωρ/λαξ Σταματάκης Εμμανουήλ εκ Βουλισμένης Μεραμβέλου. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922.
156.  Χωροφύλαξ Σταματάκης Χαράλαμπος εκ Γαβαλοχωρίου Αποκορώνου. Συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσεν εις το Στρατιωτικόν Νοσοκομείο Πατρών 23/12/1918.
157.  Ενωμ/χης Σταμπούζος ή Παπαμαρκάκης Λυκούργος εκ Καμπανού. Συνεπεία κακουχιών μεταβατικής υπηρεσίας απεβίωσεν εις Ανώγεια Μυλοποτάμου την 21 Αυγούστου 1915.
158.  Χωροφύλαξ Σταράκης Στυλιανός εκ Κάτω Βαθυάς Πεδιάδος. Εφονεύθη παρά κακοποιών εν Πάτραις την 20η Μαΐου 1920.
159.  Χωρ/λαξ Σταυγιαννουδάκης Γεώργιος εκ Ροδακίνου Ρεθύμνης. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν την 16 Νοεμβρίου 1913.
160.  Χωρ/λαξ Σταυρακάκης Γεώργιος εκ Λακωνίων Μεραμβέλου. Διατελών εις μεταβατικήν υπηρεσίαν απεβίωσεν εις Άρταν την 15η Νοεμβρίου 1918.
161.  Χωρ/λαξ Σταυρακάκης Νικόλαος εξ Νεαπόλεως. Εφονεύθη εν Θεσσαλονίκη εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του την 13 Οκτωβρίου 1922.
162.  Χωρ/λαξ Σταυρακαντωνάκης Εμμανουήλ εκ Ζωφόρων Πεδιάδος. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μικράς Ασίας την 22α Αυγούστου 1922.
163.  Χωρ/λαξ Σταυριανουδάκης Ιωάννης εκ Ροδακίνου Ρεθύμνης. Απεβίωσεν εις Θεσσαλονίκην συνεπεία κακουχιών υπηρεσίας κατά το έτος 1913.
164.  Χωρ/λαξ Σταυρουλάκης Κων/νος εκ Καλονύκτι Ρεθύμνης. Επιχειρήσας να διασώση πνιγέντα εις Κόπραιναν επνίγη τήν 19η Ιουλίου 1929.
165.  Xωροφύλαξ Σταυρουλάκης Μάρκος εκ Παλ. Ρουμάτων συνεπεία κακουχιών του πολέμου προσβληθείς εκ φυματιώσεως απεβίωσεν κατά το έτος 1918.
166.  Χωρ/λαξ Σφακιανάκης Απόστολος εκ Μελιδονίου. Εις συμπλοκήν μετά λιποτακτών εις Κουλακά Μακεδονίας. Εφονεύθη την 12η Απριλίου 1917.
167.  Χωρ/λαξ Σφακιανάκης Ιωάννης εκ Κατσαμπά Ηρακλείου. Τραυματισθείς εν Καστελίω Πεδιάδος υπό κακοποιών απεβίωσεν την 10 Ιουλίου 1921.
168.  Ενωμοτάρχης Σφυράκης Γεώργιος εξ Ελούντας Μεραμβέλου. Αποσπασματάρχης ών περιεκυκλώθη παρά τσετών και κατεσφάγη μεθ’ ολόκληρου του αποσπάσματός την 17 Ιουλίου 1921.

169.  Χωρ/λαξ Ταβλαδάκης Κωνσταντίνος εκ Πευκών Σητείας. Συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσεν την 4η Ιουλίου 1920.
170.  Χωρ/λαξ Ταβλάς Ιωάννης εκ Κριτσάς Μερμβέλου. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν εις Πύργον Ηλείας την 8 Οκτωβρίου 1918.
171.  Χωρ/λαξ Τελάκης Εμμανουήλ εκ Θραψανού. Συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσεν την 12 Ιανουαρίου 1920.
172.  Χωρ/λαξ Τζαγκαράκης Εμμανουήλ εκ Νεαπόλεως. Εκ κακουχιών μεταβατικής υπηρεσίας απεβίωσεν την 29 Αυγούστου 1917.
173.  Ανθυπασπιστής Τζαννιδάκης Εμμανουήλ εκ Λογγά Μυλοποτάμου. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν την 27 Νοεμβρίου 1920.
174.  Υπενωμοτάρχης Τζερμιάς Ιωάννης εκ Λασιθίου. Εδολοφονήθη εν Λαρίσση παρά κακοποιών την 28 Σεπτεμβρίου 1917.
175.  Χωροφύλαξ Τζιτζικαλάκης Γεώργιος εκ Φρέ Αποκορώνου. Απεβίωσε συνεπεία κακουχιών πολέμου 20/5/1923.
176.  Χωρ/λαξ Τζωρτζάκης Γεώργιος εκ Καινουρίου. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922.
177.  Χωρ/λαξ Τομαδάκης Γεώργιος εξ Ηρακλείου. Εφονεύθη εν Μικρά Ασία εις συμπλοκήν μετά τσετών την 9 Αυγούσου 1921.
178.  Χωρ/λαξ Τροχαλάκης Γεώργιος εξ Αγ. Παρασκιών Πεδιάδος. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας την 22 Αυγούστου 1922.
179.  Χωρ/λαξ Τσινιάρης Μηχαήλ εξ Ασκύφου Σφακίων. Επνίγη κατά τον τορπιλισμόν του ατμοπλοίου “Προποντίς”23 κατά το έτος 1917.
180.  Χωρ/λαξ Τσουρουνάκης Δημήτριος εκ Κισσάμου. Εφονεύθη εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του εις Μάνδραν Ελευσίνος τον Ιούλιον 1918.
181.  Χωρ/λαξ Τυράκης Εμμανουήλ εξ Ευγενικής Ηρακλείου. Εφονεύθη εις σύγκρουσην μετά  τσετών εις τα υψώματα Προύσσης την 31 Μαρτίου 1921.
182.  Χωρ/λαξ Φαρσαράκης Ηρακλής εκ Μέσα Λασηθίου. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εξ Ανατολικής Θράκης κατά Σεπτέμβριον του 1922.
183.  Χωρ/λαξ Φραγκάκης Νικόλαος εκ Λατσίδας Μεραμβέλου. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας Αύγουστον 1922.
184.  Χωρ/λαξ Φραγκεδάκης Ιωάννης εξ Αρμένων Ρεθύμνης. Απεβίωσεν εις Αθήνας συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας την 18η Νοεμβρίου 1919.
185.  Χωρ/λαξ Φραγκιαδάκης Ιωάννης εκ Πύργου Ηρακλείου. Συλληφθείς παρά τσετών εσταυρώθη επί δένδρου και εγδάρη ζών κατ’ Απρίλιον του 1921 εις τα υψώματα Αξαρίου Μικράς Ασίας (πρβλ. Φωτ. 3).
186.  Ανθ/στης Φραγκιαδάκης Ιωάννης εκ Μαργιών Αγ. Βασιλείου. Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του ελληνικού στρατού της Μικράς Ασίας 22-8-1922.
187.  Χωρ/λαξ Φραγκούλης Εμμανουήλ εκ Λάστρου Σητείας. Συνεπεία κακουχιών πολέμου απέθανε την 1η Μαρτίου 1923.
188.  Χωροφύλαξ Φρεσκάκης Χρήστος εξ Αρμένων Αποκορώνου. Εφονεύθη εις Ταμπούρ-Ολλού υπό τσετών 14/8/1921.
189.  Χωρ/λαξ Φρουδάκης Κωνσταντίνος εκ Θραψανού. Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922.
190.  Χωρ/λαξ Χαζυράκης Μηχαήλ εκ Λάκκων Κυδωνίας. Μεταβιβάζων επείγουσαν διαταγήν ενέπεσεν εις 10μελή συμμορία τσετών εφόνευσεν εξ εξ αυτών κατακρεουργηθείς εν τέλει παρά των επιζησάντων εις Κιλτζικιόϊ Μικράς Ασίας την 13 Σεπτεμβρίου 1921.
191.  Χωρ/λαξ Χαλκιαδάκης Ευστράτιος εκ Ανωγείων Ρεθύμνης. Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μικράς Ασίας την 22η Αυγούστου 1922.
192.  Χωρ/λαξ Χαμαράκης Γεώργιος εκ Πηγής Ρεθύμνης. Υπηρετών εις την Αρμοστείαν Κωνσταντινοπόλεως εδολοφονήθη παρά Τούρκων την 15 Μαρτίου 1921.
193.  Χωρ/λαξ Χαραλαμπάκης Δημήτριος εκ Λασηθίου. Εφονεύθη παρά κακοποιών την 19η Σεπτέμβρη 1918.
194.  Χωρ/λαξ Χαραλαμπάκης Εμμανουήλ εκ Τυμπακίου. Εν συμπλοκή μετά τσετών εφονεύθη την 15 Μαρτίου 1921.
195.  Χωροφύλαξ Χατζάκης Εμμανουήλ εκ Καμπανού Σελίνου. Τραυματισθείς εν Θεσσαλονίκη υπέκυψεν εις τά τραύματα του κατά το έτος 1918.
196.  Χωρ/λαξ Χλιαουτάκης Ζαχαρίας εκ Δουμαργιό Ρεθύμνης. Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσεν την 19 Οκτωβρίου 1918.
197.  Χωρ/λαξ Χουρδάκης Ιωάννης εκ Πλατυπόδι Μεραμβέλου. Συμπλακείς μετά κακοποιών ετραυματίσθη υποκύψας εις τα τραύματά του την 15η Μαΐου 1917.
198.  Χωροφύλαξ Χρονάκης Αντώνιος εκ Μοχού Πεδιάδος. Εφονεύθη εν Θεσσαλονίκη παρά κακοποιών εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του.
199.  Χωρ/λαξ Χρυσάκης Σταμάτιος εκ Ζουνάκι Κυδωνίας. Τραυματισθείς εν υπηρεσία υπέκυψε είς τα τραύματα του την 27 Δεκεμβρίου 1918.
200.  Ανθ/στής Ψαρουδάκης Γεώργιος εκ Σητείας υπέκυψε εις τα τραύματά του εν Κυπαρρισία κατά το έτος 1919.
201.  Ανθ/ρχος Ψιλομανουσάκης Γεώργιος εκ Πόμπιας Καινουρίου. Εσφάγη παρά των Τούρκων κατά την υποχώρησιν του ελληνικού στρατού εκ Μικράς Ασίας 22/8/1922

 1

Υ.Γ. Η καταγραφή και ανάδειξη του εν λόγω αρχείου δε θα ήταν εφικτή χωρίς τις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας ατόμων. Για να  καταστεί δυνατή η φωτογράφισή των εικόνων συνέδραμαν η Μαρία Κονίδη και η Άϊραμ Μαρινάκη. Ο αποθησαυρισμός έγινε από εμένα. Οι εξαιρετικές φωτογραφίες είναι του Μανώλη Κονταξάκη και η άρτια ψηφιακή επεξεργασία αυτών έγινε από την Ευτυχία Μιχελάκη.

3 Σχόλια

 • [Καψαλάκης Βασίλης] ~ ~ ~ Απάντηση

  Μπράβο σας κάνατε ολύ καλή εργασία εις μνήμην όλων αυτών των Κρητικών παλληκαριών.

 • [ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ] ~ ~ ~ Απάντηση

  ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΒΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΜΕΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΜΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΡΟΠΑΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ!!!ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ-Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΜΕ ΠΑΤΕΡΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΧΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1919 .ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΤΟ ΝΙΣΗ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ>ΕΧΩ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΗ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΜΟΥΝ ΕΓΝΩΜΩΝ ΑΝ ΕΡΧΟΜΑΣΤΑΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ !!!!!!!!!!!!!!

 • [Μπαχλιτζανάκης Εμμανουήλ] ~ ~ ~ Απάντηση

  Συχαρητήρια γιά τήν καταπληκτική ιστορική ερευνα πού κάνατε. Πρόγονός μου ηταν ο Χωροφύλακας Μπαχλιτζανακης Γεώργιος
  Αποτήν Λάστρο Σητείας..Θά ηθελα εάν ειναι ευκολο νά εχω κάποια αντίγραφα από τίς φωτογραφίες πού εχετε.Θά σάς πάρω τηλέφωνο..
  Ευχαριστώ..

Γράψτε το σχόλιό σας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το μήνυμά σας:
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικα.

Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που η συντακτική ομάδα κρίνει πως δεν προσφέρουν στο γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.