Μουσείο Τυπογραφείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 28210  23302-4

ΔHMOΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ- Πληροφορίες 28213- 41- 600

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ε.Κ.Α.Β……..166
Νοσοκομείο Χανίων Τηλ. Κέντρο 28213  42000
Ερυθρος Σταυρός Χανίων 28210  52550

ΒΛΑΒΕΣ
Ο.Τ.Ε. 13888

Δ.Ε.Η. 1050
Ύδρευσης 28210  36250

O.A.ΔΥ.Κ. 28210 31190

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πυροσβεστική 199
Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων 28210 28734
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 28210  98888

RADIO TAXI 18300, 28210 98700, 94300
ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ 28210 93052